Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od imienia Adam. W formie staropolskiej i dialektycznej występuje głoska – j – przed nagłosowym – a -, stąd w wymowie słychać Jadam.

Początek osady Jadachy dała rodzina Jadachów, młynarzy wspomnianych po raz pierwszy w lustracji dóbr z 1569 roku. Młynarzy Jadachów było prawdopodobnie czterech. Jadachy jako samoistna osada występuje po raz pierwszy w rejestrach skarbowych z 1640 roku. W 1662 roku osada liczyła około 45 głów (osób). W 1750 roku wioski Jadachy i Cygany obejmowały łącznie 30 gospodarstw i tyleż chałup. Wioski te obsiewały 16 i pół morgi, a siedziało na nich 24 zagrodników. Według lustracji dóbr z 1750 roku występują daniny obciążające całe wioski jak „hiberna” czyli opłata na żywność dla wojska rozmieszczonego na czas zimy po wioskach królewskich. W tej lustracji Jadachy występują wspólnie z Cyganami i Chmielowem płacąc 101 złp. Dla porównania Grębów z Jamnicą płacił 130 złp. hiberny. Według tych rejestrów wynika też, że jako wieś królewska uiszczała też pewną opłatę na rzecz skarbu państwa na tzw. „funduszy religijny” zamiast płacenia dziesięciny. W 1785 roku Jadachy liczyły 269 głów. 

 

Po 1772 roku tereny te znalazły się pod zaborem austriackim, wieś Jadachy należała do obwodu (powiatu) w Pilźnie, który w 1792 roku przeniesiono do Rzeszowa. Od 1855 roku Jadachy należały do Urzędu Powiatowego w Tarnobrzegu. 

W 1884 r. powołano w gminach sołtysów lub wójtów. Władzę państwową na niskim szczeblu reprezentowały dominia (dwory) dla Jadachów był to dwór w Chmielowie. 

W latach 1815-1843 wieś Jadachy dzierżawił od rządu austriackiego Antoni Cetnarski. 

W 1838 roku zostały sprzedane wraz z Chmielowem i Cyganami Karolowi Perratowi  i Janowi Jędżejewiczowi, którzy około 1844 roku odstąpili je Antoniemu Gothardowi hrabiemu Schaffgotschele. 

W 1869 roku dzierżawcami tych włości zostali Baron Beust i jego żona Hrabina Schaffgotshe. 

Na przełomie XIX i XX wieku odkupił je  hrabia Jan Tarnowski z Dzikowa. 

Ważnym wydarzeniem z początku XX w dla mieszkańców Chmielowa, Cyganów i Jadachów było usypanie w Chmielowie kopca Grunwaldzkiego i postawienie obelisku w 500 rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami.

Pierwsza wojna światowa nie miała większego wpływu na życie mieszkańców wsi poza tym, że w 1914   roku przechodziły przez te okolice główne siły wojska austriackiego wycofujące się z frontu.

Po pierwszej wojnie światowej wybudowano linię kolejową Tarnobrzeg-Nowa Dęba z przystankiem na „Kozieńcu”.

W 1944 roku również przez te tereny przechodziły oddziały wojskowe wycofujące się z frontu, głównie oddziały zaplecza. Zajęły one budynek szkoły i stacjonowały we wsi kilka dni.

Po drugiej wojnie światowej zelektryfikowano wieś.

Budowa kopalni siarki spowodowała rozwój Tarnobrzega i w latach 70/80 wielu młodych ludzi „uciekało do miasta, na bloki”, obecnie obserwuje się zahamowanie tego zjawiska, a nawet wielu ludzi powraca i tu buduje domy. Powstało wiele nowych domów w okolicach kościoła, a stare drewniane domy zastąpiono murowanymi. 

Za staraniem ks. Mariana Kondysara i mieszkańców wsi w roku 1981 rozpoczęto starania o budowę kościoła i utworzenie parafii w Jadachach ( do 1924 r. Jadachy należały do parafii Miechocin, a następnie do parafii Chmielów). 20.V. 1982 roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła, a 12 września tegoż roku poświęcenie kamienia węgielnego. W czerwcu 1983 roku  erygowano nową parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Zygmund Wandas. Poświęcenie nowego kościoła odbyło się 13. IX. 1985 roku. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Jan Niemiec.

W latach 80-tych na terenie wsi prowadzona była budowa wodociągów a niedługo potem gazyfikacja wsi.

Ważnym wydarzeniem jest telefonizacja, która na większą skalę miała miejsce w latach 90-tych. Wcześniej telefony były tylko w: szkole, leśnictwie i u pani Chmielowiec z „budowy”, obecnie prawie w każdym domu jest telefon.

Od 1986 roku miejscowość posiada też cmentarz parafialny, wcześniej pochówki odbywały się na cmentarzu w Chmielowie.

Obecnie Jadachy liczą około 420 numerów i zamieszkuje je ponad 1500 osób.