Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 • 1864 r. -  po raz pierwszy zaczyna działać szkoła zimowa, której założycielem jest Józef Jeske, zarządca dworu w Chmielowie.
 • 1878 r. - funkcjonuje stała szkoła, w której uczy jeden nauczyciel Apolinary Godlewski.
 • 1882 r. - poświęcenie i otwarcie nowego budynku szkolnego.
 • 1911 r. - wybudowanie murowanego budynku szkolnego z dwoma salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela.
 • 1931 r. - do szkoły uczęszcza 131 dzieci, które uczy Franciszek Wojtowicz (kierownik szkoły) i Anna Wójtowiczowa.
 • 1939 r. -  istnieje nadal szkoła I stopnia (tzn. kl. I-IV) kierownikiem jest Józef Iżycki. Do szkoły uczęszcza 151 uczniów.
 • 1941 r. – przemianowanie szkoły z I stopnia na szkołę II stopnia (pięcioklasową), pracuje 3 nauczycieli. W czasie okupacji nauka trwa normalnie, ale zimą jest przerywana ze względu na srogie mrozy oraz brak ciepłych ubrań.
 • 1942 r. – zamknięcie szkoły z powodu chorób zakaźnych (czerwonka, dur brzuszny).
 • 1942/1943 r. – w okresie zimowym zamknięcie szkoły z powodu braku opału.
 • 1944 r. – zajęcie szkoły przez wojsko (przerwa w nauce). 
 • IX 1945 r. – do szkoły uczęszcza 170 dzieci, które uczy kierownik szkoły Jan Malczyński i 3 nauczycieli.
 • 1946 r. – przeprowadzenie remontu szkoły.
 • 1946/49 r. – uczniowie klas VI do VII uczęszczają do szkoły w Chmielowie. 
 • 24 IV 1947 r. – „Dzień lasu” – sadzenie drzew wokół szkoły.
 • 2-5 V 1947 r. – dni oświaty, walka z analfabetyzmem.
 • 9 V 1948 r. – udział w odsłonięciu Pomnika Grunwaldzkiego, zniszczonego w 1942 r.
 • 1949/50 r. – istnieje szkoła siedmioklasowa.
 • 1950 r. – przeprowadzenie remontu budynku szkolnego.
 • 1950 r. – dzieci uczą się w dwóch salach budynku szkolnego oraz jednej sali w budynku wynajętym.
 • 1951r. – remont budynków i zainstalowanie w szkole radia bateryjnego.
 • 19 X 1951 r. – śmierć kierownika szkoły Jana Malczyńskiego.
 • 1954 r. – wybudowanie ubikacji, wymalowanie elewacji zewnętrznej.
 • 1955 r. – do szkoły uczęszcza 100 dzieci.
 • 1956/57 r. – gruntowny remont budynków i doprowadzenie instalacji elektrycznej. Do szkoły uczęszcza 167 dzieci.
 • 1958 r. – 182 uczniów i 6 nauczycieli.
 • II 1958 r. – wykłady rolnicze dla gospodarzy wsi.
 • 1961 r. – dożywianie wszystkich dzieci, z powodu klęski powodziowej na tym terenie.
 • 1963 r. – przerwanie nauki z powodu srogiej zimy. 
 • 1965/66 r. – do szkoły uczęszcza 213 dzieci.
 • 1966/67 r. – rozszerzenie w szkole podstawowej o klasę VIII, zakup telewizora. Wzmożona działalność harcerska.
 • 1967/68 r. – pożar w bibliotece szkolnej (płonie większość księgozbioru). Do szkoły uczęszcza 245 dzieci
 • 1973 r. – likwidacja gminy w Chmielowie, przeniesienie szkoły w Jadachach do ogniska w Nowej Dębie.
 • 1974/75 r. – rozbudowa szkoły.
 • 1975/76 r. – trudne warunki do nauki, 201 uczniów uczy się w trzech budynkach. Pomoc starszych uczniów w przebudowie szkoły.
 • 1977 r. – lekcje odbywają się w nowym, niewykończonym jeszcze budynku. Zimą, ze względu na brak ogrzewania lekcje są skrócone.
 • 1978 r. – prowadzenie w czasie wakacji „dziecińca” dla dzieci od 3 lat.
 • 1979/80 r. – zagospodarowanie boiska szkolnego.
 • 13 XII 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego – wzmocnienie dyscypliny w szkole.
 • 1982/83 r. – zakup nowego sprzętu RTV, urządzenie klasopracowni dla kl. 0-1.
 • 1984/85 r. – patronat nad szkołą obejmuje Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie.
 • 1986/87 r. – zostaje otwarta Izba Pamięci Narodowej. Patronat nad szkołą obejmuje Wydział Mechaniczny KIZPS Machów.
 • 1987/88 r. – położenie chodnika do szkoły.
 • 1990/91 r. – przywrócenie do szkoły nauki religii.
 • 1992/93 r. – zatwierdzenie nowego statutu szkoły. Wyjazd uczniów na basen do Tarnobrzegu. 
 • 1998/99 r. – reforma edukacji.
 • 1999/2000 r. – ostatnia kl. VIII kończy naukę w naszej szkole.
 • 2000/01 r. – wycieczka do Parlamentu RP – spotkanie z senatorem Kleczkiem. Wymiana okien w budynku szkolnym.
 • 2001/02 r. – remont kotłowni centralnego ogrzewania.
 • X 2002 r. – otwarcie pracowni komputerowej i jadalni.
 • 2002/03 r. – odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wykonanie fundamentów do sali gimnastycznej.
 • V 2003 r. – Święto Szkoły. 
 • IX 2003 r. – utworzenie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Jadachach (na mocy uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dn. 24.04.2003 r.).
 • 10 X 2003 r. – nadanie tytułu „Szkoła z klasą”.
 • 29 IV 2004 r. – uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
 • 31 V 2004 r. – Święto Szkoły – uroczystość nadania imienia szkole.
 • 18 X 2006 r. – otwarcie Sali gimnastycznej i przekazanie sztandaru.
 • 01 XI 2008 r. – otwarcie oddziału Zespołu Wychowania Przedszkolnego.