Aktywność fizyczna

W ramach działań Szkoły Promującej  Zdrowie nauczyciel wychowania fizycznego, jak też pozostali nauczyciele dbając o właściwy poziom rozwoju fizycznego dzieci, zachęcają ich do ruchu. Odbywa się to poprzez różnego rodzaju formy aktywności (zajęcia nieobowiązkowe, SKS, zawody sportowe), ale także poprzez udział w różnych innych zajęciach, np. aktywna przerwa, piknik szkolny, dyskoteki.