• 1 Wywiadówka
  20.XI.2019
 • 2 Wywiadówka
  20.XI.2019
 • 3 Wywiadówka
  20.XI.2019
 • 4 Wywiadówka
  20.XI.2019
 • 5 Wywiadówka
  20.XI.2019
baner

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2017/2018

            Ideą programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trybu życia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W definicję Szkoły Promującej Zdrowie wpisują się wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

            Poniższe zadania zostały zaproponowane przez kooordynatora i zostaną uzupełnione propozycjami społeczności szkolnej po przeankietowaniu w wykonaniu Zespołu ds. Promocji Zdrowia. Aktualnie w roku szkolnym 2017/2018 realizowane będą następujące zadania:

 1. Cele priorytetowe:
 2. Kontynuacja działań Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

B.Podjęcie działań związanych ze spełnieniem wszystkich wymogów Standardu I, wynikających z zasada działania SzPZ.

 1. Aktywność fizyczna w formie dodatkowych zajęć oraz zawodów.
 2. Jednodniowa Akcja „Śniadanie Daje Moc” w całej szkole.
 3. „Owocowy lub warzywny Tydzień”.
 4. W ramach Programu „Programy dla szkół” dzieci będą miały zapewnione owoce i mleko. Program przeznaczony jest dla klas: I – V Szkoły Podstawowej.
 5. Kontynuowanie funkcjonowania sklepiku szkolnego.
 6. „Dzień bez słodyczy”; „ Dzień z owocem”. Akcja raz w miesiącu.
 7. Prowadzenie gazetki promującej zdrowie.
 8. Fluoryzacja zębów w szkole podstawowej.
 9. W każdej klasie wspólne śniadanie jeden raz w miesiącu.
 10. W ramach apeli ekologicznych za przynoszone do szkoły surowce wtórne są wręczane uczniom owoce.
 11. „Dzień Ziemi” - w tym roku pod hasłem „EKOGALI” - połączenie natury i zdrowia.
 12. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny o tematyce zdrowotnej.
 13. Prowadzenie Kroniki Szkoły Promującej Zdrowie.
 14. Inne akcje i programy o tematyce zdrowotne wpisujące się z cele i zadania a nie ujęte w niniejszym planie.

            Ostateczny kształt planu działań Szkoły Promującej Zdrowie powstanie po diagnozie oczekiwań społeczności szkolnej.

            Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2017 roku.

Plan działań ekologicznych 2017/2018

 

Szkoła w dalszym ciągu nawiązuje do działań ekologicznych w ramach Międzynarodowej Sieci Ekologicznych Szkół „Eco-schools”, gdyż obliguje ją do tego Certyfikat ekologiczny „Zielona Flaga”. W związku z tym, w roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole będą miały miejsce następujące działania.

 1. Realizacja Międzynarodowego Programu Badawczego „GLOBE” w ramach badań nad atmosferą, wodą i glebą.
 2. Systematyczna zbiórka surowców wtórnych: makulatury, butelek plastikowych, zużytych baterii, tonerów i wkładów do drukarek, małych elektroodpadów, nakrętek plastikowych, telefonów komórkowych.
 3. Prowadzenie pomiarów temperatury i jasności oświetlenia w ramach kontynuacji Programu 'EURONET 50/50” poprzez systematyczne patrole, powrót do akcji informacyjnej (oznaczenia wyłączników prądu, napisy przypominające o oszczędzaniu).
 4. Udział we wrześniowym „Sprzątaniu świata”.
 5. Wdrażanie  działania „Selektywnych punktów segregacji odpadów”.
 6. Kontynuacja opieki nad skalniakami .
 7. „Dzień Ziemi”, w tym roku pod hasłem „EKOGALA”.
 8.  „Dni Lasu”, m.in. zajęcia z leśnikiem oraz wycieczki do lasu.
 9. Rozbudzanie aktywności ekologicznej uczniów poprzez udział w różnych konkursach i turniejach o tej tematyce.
 10. Promocja szkoły poprzez umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły i Gminy Nowa Dęba oraz na stronie facebooka.
 11. Aktualizowanie gazetki  ekologicznej, obejmującej najważniejsze zadania ekologiczne.
 12. Projekt „Badacz wody”.
 13. Program profilaktyczny „Stop wypalaniu traw”!
 14. Apele szkolne połączone z akcją informacyjną o działaniach różnych. Termin: pierwszy tydzień każdego miesiąca.
 15. „Dzień bez ksero”, „Dzień bez prądu” - w dni słoneczne, raz w miesiącu.
 16. Akcja „Godzina dla Ziemi”.
 17. Współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska i przyrody: LOP, Fundacja dla Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja.
 18. Udział w różnych działaniach i Projektach mogących rozwinąć działalność ekologiczną, a rozpoczętych po wprowadzeniu powyższego planu.

 

Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2017 roku.

Certyfikat przyznany!

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie przyznano nam Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny "Zielona Flaga" dnia 12.10.2015r.

Certyfikat przyznany!

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie przyznano nam Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny "Zielona Flaga" dnia 16.09.2014r.

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.