Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ulotka nt. bezpieczeństwa w internecie

W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015. Zespół Szkół w Jadachach przystąpił
do programu „Chronimy Dzieci” w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Organizatorem jest fundacja Dzieci Niczyje, głównym partnerem Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
         Program zakłada certyfikowanie placówek edukacyjnych, realizujących Politykę Ochrony Dzieci przed przemocą i krzywdzeniem . Realizowany był poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w wyżej wymienionym dokumencie .

Podstawowe standardy jakimi kierowaliśmy się to:

·         Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i zapewnia dzieciom bezpieczeństwo

·         Szkoła monitoruje pracowników w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci

·         Pracownicy szkoły podejmują edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą

·         Szkoła współpracuje z rodzicami oferując edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy

·         Szkoła zapewnia uczniom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochroną przed zagrożeniami i przemocą

·         Ponadto szkoła dba o przestrzeganie zasad zapisanych w Polityce Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

 

Zwieńczeniem w/w starań było otrzymanie 1kwietnia 2016r. certyfikatu „Chronimy Dzieci” przyznanego naszej szkole. Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać przyznany nam tytuł Bezpiecznej i Przyjaznej Szkoły.

                                                                                                           K. Haraf- Żmuda