Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców klas O-VIII na wywiadówki online, które odbędą się na Classroomie, według następującego harmonogramu:

19.04.2021r. –kl.O – godz.16:00

                             Kl.I – godz.16:30

                             Kl.II – godz. 17:00

20.04.2021r. – kl.III – godz.16:00

                              Kl.IV – godz. 16:30

                              Kl.V – godz. 17:00

21.04.2021r. – kl. VI – godz.16:00

                              Kl.VII – godz. 16:30

                              Kl.VIII – godz.17:00

 

W czasie spotkania ogólnego z wychowawcą zostaną omówione:

  1. Wyniki nauczania, ocena zachowania i frekwencja uczniów.
  2. Efekty pracy w okresie zdalnego nauczania.
  3. Pytania od rodziców.

Po spotkaniu ogólnym wychowawcy będą się łączyć z każdym Rodzicem indywidualnie w celu przedstawienia wyników w nauce i zachowaniu (od 5 do 10minut dla każdego Rodzica).

Prosimy o obecność przy komputerze w podanym przez wychowawcę czasie.