EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 25,26,27 maja 2021r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godzinie 9:00. Uczniowie przychodzą na godzinę 8:30.

Organizacja i przebieg egzaminów odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie  z Wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego, eksternistycznych.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Data

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

Czas przedłużony

25.05.2021r. (wtorek)

Język polski

9:00

120 minut

180 minut

26.05.2021r. (środa)

Matematyka

9:00

100 minut

150 minut

27.05.2021r. (czwartek)

Język angielski

9:00

90 minut

135 minut

 

Terminy dodatkowe dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub egzamin został im przerwany:  16, 17, 18 czerwca 2021r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń: 9 lipca 2021r.

 

Uczniowie przychodzący na egzamin mają obowiązek:

- punktualnego przybycia do szkoły danego dnia egzaminu;

- zakrywania ust i nosa maseczką w oczekiwaniu na wejście do szkoły, a następnie do sali egzaminacyjnej oraz w sytuacjach opisanych w wytycznych przeprowadzania egzaminu;

- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. W trakcie kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

- zachowania odpowiednich odstępów (co najmniej 1,5m) podczas wchodzenia do szkoły;

- dokonać dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły;

- do sali egzaminacyjnej nie wnosić telefonów komórkowych, torebek, plecaków itp.

-  korzystać z własnych przyborów piśmienniczych – czarny długopis, a na egzaminie z matematyki linijka;

- nie grupować się przed szkołą i salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.