UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2020/21

Ubezpieczenie dla uczniów NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok szkolny 2020/2021.

Składka wynosi 40zł.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 10 października 2020 r.

Warunki ubezpieczenia