Od 15 maja 2021 r. nauka hybrydowa dla uczniów klas IV-VIII

 Zasady pracy szkół i placówek od 15 maja 2021 r.

Uczniowie klas I – III uczą się tak, jak dotychczas – stacjonarnie.

Uczniowie klas IV – VIII uczą się w systemie hybrydowym, na zasadach określonych przepisami prawa.

Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8:00. Realizują plany lekcji obowiązujące od 01.09.2021 r. Wychowawcy klas oraz nauczyciele organizują pobyt uczniów w szkole, dbają o aktywność uczniów i wypoczynek na świeżym powietrzu, przestrzegają zasad bezpieczeństwa w zakresie warunków sanitarnych i higienicznych.

Szczegółowe zasady pobytu uczniów klas IV – VIII w szkole przekażą rodzicom
i uczniom wychowawcy klas.

Dni 25, 26,27, maja 2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
w związku z egzaminem ósmoklasisty.

 Dni 24 i 28 maja 2021 r. to dni dyrektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły.

Wszystkim uczniom życzę bezpiecznego i spokojnego powrotu do szkoły.

Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad sanitarnych i higienicznych.

 

                                                                                                           Bernarda Głowacka

                                                                                                           Dyrektor szkoły