Dokumenty do pobrania

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL "0"

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KL. "0"

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL. "0" ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL. "0" ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY