Dokumenty do pobrania

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECKA 6-LETNIEGO

3. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

4. OŚWIADCZENIE WOLI