Świat bez odpadów

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie i działań ekologicznych w naszej szkole rozmieszczone są pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych. Społeczność szkolna uczy się poprawnej segregacji poprzez umieszczanie w nich odpadów plastikowych, metalowych, czyli takich które będą mogły być wykorzystane powtórne.