Program „GLOBE” w Jadachach

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od kilku lat działa Międzynarodowy Program Badawczy „GLOBE”. Uczestnicy zwracają uwagę na aspekt niedoceniany od wielu lat, ale coraz bardziej wpływający na nasze życie, czyli zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby.
Uczniowie, wraz z opiekunem Projektu, prowadzą systematyczne badania w terenie, zbierając dane na temat powietrza, wody, gleby i roślinności. Pomagają w ten sposób naukowcom na całym świecie w zrozumieniu fenomenu, jakim jest nasza planeta.
Od lat Program ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów, czego dowodem są wyróżnienia otrzymywane przez szkołę. Plasuje się ona cały czas w czołówce szkół w kraju i na świecie. Ten rok, to poza otrzymaniem przez naszą szkołę kolejnego wyróżnienia „Aktywna Szkoła w Programie GLOBE”, także Certyfikat poświadczający wybitne zbieranie danych meteorologicznych w różnych zadaniach a także wygrana w Wyzwaniu „Lang challenge” na świecie, tzn. szkoła zebrała najwięcej danych pokrycia terenu na całym świcie spośród ponad 31 tysięcy szkół uczestniczących w Programie.
Nie ustajemy w zdobywaniu kolejnych laurów, uczestnicząc w programach fenologicznych i współpracując ze szkołami partnerskimi z Europy. W tym roku są to szkoły z Chorwacji oraz Holandii i Ukrainy.


Andrzej Majkut