Tryb zdalny – obowiązuje uczniów klas I-VIII do 29 listopada 2020 r.

Tryb zdalny będzie obowiązywał do 29 listopada 2020r.

Zajęcia stacjonarne nie będą zawieszone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Opieka w świetlicach szkolnych

W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych  indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy

Na terenie szkoły będzie możliwe przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów. Uczniowie będą uczestniczyć w I etapie konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.