• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Wywiadówka – I półrocze

Zapraszamy Rodziców klas O - VIII na wywiadówki online, które odbędą się na Classroomie, według następującego harmonogramu:
01.02.2021r. –kl.O – godz.16:00
Kl.I – godz.16:30
Kl.II – godz. 17:00
02.02.2021r. – kl.III – godz.16:00
Kl.IV – godz. 16:30
Kl.V – godz. 17:00
03.02.2021r. – kl. VI – godz.16:00
Kl.VII – godz. 16:30
Kl.VIII – godz.17:00

W czasie spotkania ogólnego z wychowawcą zostaną omówione:
Wyniki nauczania, ocena zachowania i frekwencja uczniów.
Efekty pracy w okresie zdalnego nauczania.
Higiena pracy przy komputerze, uzależnienia cyfrowe.
Pytania od rodziców.
Po spotkaniu ogólnym wychowawcy będą się łączyć z każdym Rodzicem indywidualnie w celu przedstawienia wyników w nauce i zachowaniu (od 5 do 10minut dla każdego Rodzica).
Prosimy o obecność przy komputerze w podanym przez wychowawcę czasie.
Rodzice otrzymają wydruki ocen z dziennika elektronicznego, które zostaną przekazane przez wychowawców na pocztę elektroniczną Rodziców.

Nauka zdalna w klasach I-VIII przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2111) przedłużono nauczanie zdalne do     3 stycznia 2021r.
Ferie zimowe będą trwać od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Jadachach od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r. przedstawia się następująco:
1. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym odbywa się w szkole – nauczanie stacjonarne.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach I-VIII prowadzone są zgodnie z planem lekcji w formie nauczania zdalnego.
3. Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku             z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole                       ( z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Dyrektor szkoły
Bernarda Głowacka

Wywiadówka on-line dla Rodziców klas O-VIII

Drodzy Rodzice zapraszamy Was na wywiadówkę na platformę GSuite, na Clasroom,  według następującego harmonogramu:

23.11.2020r. – klasa O godz. 16:00 (Messenger)

24.11.2020r. – klasa I godz.16:00

                               klasa II godz. 16:30

                               klasa III godz. 17:00

25.11.2020r. – klasa IV godz. 16:00

                               klasa V godz. 16:30

                               klasa VI godz. 17:00

26.11.2020r. - klasa VII godz.16:00

                              klasa VIII godz. 16:30

Na spotkaniu ogólnym z wychowawcą będą omawiane następujące zagadnienia:

 1. Ogólne wyniki nauczania, zasady oceniania zachowania i frekwencji uczniów.
 2. Wyjaśnienia i porady dotyczące zdalnego nauczania oraz obsługi dziennika elektronicznego.
 3. Pytania od Rodziców.

Po spotkaniu ogólnym wychowawcy będą się łączyli z każdym Rodzicem indywidualnie w celu przedstawienia wyników w nauce i zachowaniu (od 5 do 10 minut dla każdego Rodzica).

Prosimy o obecność przy komputerze lub smartfonie w podanych wyżej terminach.

Dyrektor Szkoły

                                                                              Bernarda Głowacka

Tryb zdalny – obowiązuje uczniów klas I-VIII do 29 listopada 2020 r.

Tryb zdalny będzie obowiązywał do 29 listopada 2020r.

Zajęcia stacjonarne nie będą zawieszone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Opieka w świetlicach szkolnych

W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych  indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy

Na terenie szkoły będzie możliwe przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów. Uczniowie będą uczestniczyć w I etapie konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.