• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zsjadachy.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor szkoły, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15)8461181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację  mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czy termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność  architektoniczna

Szkoła dysponuje jednym budynkiem, w którym uczą się dzieci przedszkolne w punkcie przedszkolnym i w oddziale przedszkolnym oraz klasy I-VIII. Budynek posiada cztery wejścia. Główne wejście do budynku szkolnego znajduje się od strony podwórza szkolnego, prowadzą do niego dwa chodniki wykonane z kostki brukowej oraz szerokie schody, które posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony sali gimnastycznej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Wejścia boczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie przemieszczać się na wózku inwalidzkim jedynie w części budynku, gdzie mogą dotrzeć do sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, stołówki, gabinetu dyrektora oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnej. W pozostałej części budynku na korytarzach znajdują się progi, które nie pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym budynku szkoły są pracownicy obsługi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku szkoły znajduje się parking wewnętrzny jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Copyright © 2024. OPENMINT Rights Reserved.