• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu:

 1. Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów.

 Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować.

       2. Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych.

 W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół.

       3. Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów.

 Dyrektorzy szkół podstawowych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

       4. Konsultacje dla zdających egzaminy.

 Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje w małych grupach.

       5. Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce.

 Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Harmonogram konsultacji

 

Harmonogram konsultacji w Szkole Podstawowej w Jadachach
dla klas I – VIII

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 -10:20

j. angielski - kl. VIII

 

8:00 – 9:00

Kl. IV - VIII

muzyka, plastyka, technika

konsultacje zdalne

9:00 – 9:45

 

Biologia kl. VIII

-

9:00 – 12:40

 

matematyka
kl. VIII

9:30 – 10:15

 

matematyka -
 kl. VII

 

9:00 – 11:10

 

j. polski - kl. VIII

10:00 – 10:45

 

fizyka – kl. VII

-

12:20 – 12:50

 

j. polski – kl. V

 

konsultacje zdalne

10:30 – 11:15

 

geografia - kl. VIII

 

10:30 – 12:30

Kl. III

konsultacje zdalne

10:00 – 12:00
kl. II

konsultacje zdalne

-

 

12:00 – 12:45

 

geografia – kl. VII

 

11:20 – 12:05

 

chemia – kl. VIII

11:45 – 12:30

 

matematyka –

kl. IV

-

 

8:00 – 13:00

Kl. I

 

konsultacje zdalne

11:10 – 11:55

 

 j. polski – kl. VII

8:00 – 13:00

kl. I

 

konsultacje zdalne

-

 

 

12:15 – 13:00

 

chemia – kl. VII

13:10 – 13:50

j. polski - kl. VI

konsultacje zdalne

-

 

 

14:00 – 14:30

 

j. angielski – kl. V

konsultacje zdalne

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00 – 11:30

 

9:00 – 11:00

-

-

9:00 – 11:30

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.