• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Skład Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Andrzej Majkut - Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Beata Barwińska

Bernarda Orzech

Oksana Nieczytajło

Standardy szkoły promującej zdrowie

 

 

 

     Standardy szkoły promującej zdrowie

                                                                    

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Plan działań ekologicznych 2019/2020

Plan działań ekologicznych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach  na rok szkolny 2019/2020

Aktualnie w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące zadania:

 1. Kontynuacja Programu Ekoszkoła w ramach Sieci Szkół „Zielona Flaga”.
 2. Realizacja Międzynarodowego Programu Badawczego „GLOBE” w ramach badań nad atmosferą, wodą i glebą poprzez ciągłe i systematyczne pomiary oraz udział w Projektach międzyszkolnych.
 3. Systematyczna zbiórka surowców wtórnych: makulatury, butelek plastikowych, zużytych baterii, tonerów i wkładów do drukarek, nakrętek plastikowych, telefonów komórkowych.
 4. Reaktywacja Programu „Euronet 50/50” poprzez zwiększenie wiedzy dzieci na temat oszczędzania wody, prądu. Pomiary światła i temperatury jeden raz w tygodniu.
 5. „Sprzątanie świata”
 6. Dbanie o roślinność wokół szkoły, ze zwróceniem uwagi na skalniaki i skrzynie przed szkołą, (opieka 2 razy w roku), klasy 5,6,8 -duży skalniak, klasa 6 -mały)
 7. „Dzień Ziemi”.
 8. Zachęcanie do wycieczek po lesie.
 9. Rozbudzanie aktywności ekologicznej uczniów poprzez udział w różnych konkursach i turniejach o tej tematyce.
 10. Promocja szkoły poprzez umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły i Gminy Nowa Dęba oraz na stronie facebooka.
 11. Aktualizowanie gazetki  ekologicznej, obejmującej najważniejsze zadania ekologiczne.
 12. Apele szkolne połączone z akcją informacyjną o różnych działaniach.
 13. Kolejna edycja konkursu ekologicznego w ramach „Dnia Ziemi”.
 14. Współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska i przyrody: LOP, Fundacja dla Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja.
 15. Udział w różnych działaniach i Projektach mogących rozwinąć działalność ekologiczną, a rozpoczętych po wprowadzeniu powyższego planu.
 16. Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
 17. Powrót do akcji „Godzina dla Ziemi”.

 

Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 19 września 2019 roku.

Copyright © 2024. OPENMINT Rights Reserved.