• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2019/2020

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie w Szkole Podstawowej
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach  na rok szkolny 2019/2020

            Po zankietowaniu uczniów oraz obserwacji celami głównymi Szkoły na ten rok szkolny będą po raz kolejny: „Zdrowe odżywianie” oraz „upowszechnianie aktywności fizycznej.

            Aktualnie w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące zadania:

 1. Aplikowanie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – grudzień 2019 r.
 2. Ciągła realizacja zadań i sposobów działania SzPZ w tym roku szkolnym polegające na wzmacnianiu roli aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
 3. Aktywność fizyczna w formie np. SKS, wyjazdów na basen, zawodów.
 4. Kontynuacja programu „aktywna przerwa”.
 5. Program „Zdrowie na widelcu”, realizowany w klasach I-III.
 6. Jednodniowa Akcja „Śniadanie Daje Moc” (w I semestrze) oraz np. zielone, białe lub inne zdrowe śniadanie (w II semestrze).
 7. „Owocowy tydzień” - mandarynka.
 8. Programy dostarczające dzieciom mleka, warzyw i owoców.
 9. Asortyment szkolny uzupełniany o dostępne na rynku i lubiane przez dzieci owoce.
 10. Prowadzenie gazetki promującej zdrowie.
 11. Fluoryzacja zębów oraz inne akcje profilaktyczne w szkole we współpracy
  z higienistką szkolną
 12. Tematy prozdrowotne na godzinach wychowawczych.
 13. W ramach apeli ekologicznych za przynoszone do szkoły surowce wtórne są wręczane uczniom owoce.
 14. Szkolny Konkurs Ekologiczny o tematyce zdrowotnej.
 15. Kronika Szkoły Promującej Zdrowie.
 16. Inne akcje i programy o tematyce zdrowotne wpisujące się z cele i zadania.

            SzPZ prowadzi działania kompleksowo, holistycznie, dlatego jest nierozerwalnie związana z Programem działań ekologicznych.

 

Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 19 września 2019 roku.

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2018/2019

Po zankietowaniu uczniów oraz obserwacji celami głównymi Szkoły na ten rok szkolny będą:

„Zdrowe odżywianie” oraz „upowszechnianie aktywności fizycznej.

Aktualnie w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące zadania:

 1. Cel priorytetowy: aplikacja do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – ewaluacja 3-letniego okresu działania.
 2. Ciągła realizacja zadań i sposobów działania SzPZ w tym roku szkolnym polegające na wzmacnianiu roli poszczególnych uczestników programu.
 3. Aktywność fizyczna w formie dodatkowych zajęć oraz zawodów.
 4. Wprowadzenie programu „aktywna przerwa”, m.in. poprzez zajęcia ze skakanką a także plan codziennej aktywności biegowo-marszowej przez 15 minut.
 5. Program „Zdrowo jem, więcej wiem”, możliwy do realizacji w klasach I-III.
 6. Jednodniowa Akcja „Śniadanie Daje Moc” w całej szkole.
 7. W wyniku przeprowadzonej ankiety w tym roku będzie to pomarańcza.
 8. Programy dostarczające dzieciom mleka, warzyw i owoców.
 9. W dalszym ciągu czynione są starania wprowadzające do asortymentu sklepiku szkolnego owoców.
 10. Aktualizacja gazetki promującej zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem informowania rodziców o działaniach i zasadach SzPZ.
 11. Fluoryzacja zębów w szkole.
 12. Tematy prozdrowotne na godzinach wychowawczych.
 13. W ramach apeli ekologicznych za przynoszone do szkoły surowce wtórne są wręczane uczniom owoce (przedstawić propozycję związaną z brakiem ocen niedostatecznych w danym tygodniu lub „uldze” w kartkówkach i pytaniu).
 14. „Owocowy lub warzywny tydzień” - w tym roku będzie to pomarańcza.
 15. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny o tematyce zdrowotnej.
 16. Prowadzenie Kroniki Szkoły Promującej Zdrowie.
 17. Inne akcje i programy o tematyce zdrowotne wpisujące się z cele i zadania.

            Przypominam także, iż stałym wnioskiem było uczestniczenie każdej klasy raz na semestr w zdrowym śniadaniu razem z wychowawcą.

 

Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 2018 roku.

Plan działań ekologicznych 2018/2019

Aktualnie w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące zadania:

 1. Realizacja Programu Ekoszkoła w ramach Sieci Szkoł „Zielona Flaga”. Zgłoszenie szkoły do programu i realizacja działań.
 2. Realizacja Międzynarodowego Programu Badawczego „GLOBE” w ramach badań nad atmosferą, wodą i glebą.
 3. Systematyczna zbiórka surowców wtórnych: makulatury, butelek plastikowych, zużytych baterii, tonerów i wkładów do drukarek, nakrętek plastikowych, telefonów komórkowych.
 4. Prowadzenie pomiarów temperatury i jasności oświetlenia w ramach Programu „EURONET 50/50”. W planie patrole po szkole, oznaczenie wyłączników prądu, edukacja dzieci pod kątem oszczędzania energii elektrycznej.
 5. Udział we wrześniowym „Sprzątaniu świata”, w tym m. in. wznowienie oczyszczania ścieżki rowerowej: Jadachy – Cygany.
 6. Kontynuacja opieki nad skalniakami (mniejszy – klasa  …., większy – klasy: 7, 8 oraz IIIG).
 7. „Dzień Ziemi”.
 8. Zachęcanie do wycieczek po lesie.
 9. Rozbudzanie aktywności ekologicznej uczniów poprzez udział w różnych konkursach i turniejach o tej tematyce.
 10. Promocja szkoły poprzez umieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły i Gminy Nowa Dęba oraz na stronie facebooka.
 11. Aktualizowanie gazetki  ekologicznej, obejmującej najważniejsze zadania ekologiczne.
 12. Apele szkolne połączone z akcją informacyjną o różnych działaniach.
 13.  „Dzień bez ksero”, „Dzień bez prądu”. (dyskusja).
 14. Akcja „Godzina dla Ziemi”.
 15. Kolejna edycja konkursu ekologicznego.
 16. Współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska i przyrody: LOP, Fundacja dla Ziemi, WWF Polska, Klub Gaja.
 17. Udział w różnych działaniach i Projektach mogących rozwinąć działalność ekologiczną, a rozpoczętych po wprowadzeniu powyższego planu.
 18. Pozostałe ewentualne działania zostaną wprowadzone po ogłoszeniu priorytetów Międzynarodowego Programu „Eco-school” nastąpi to na przełomie września i października.

 

Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 18 września 2018 roku.

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2017/2018

            Ideą programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trybu życia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W definicję Szkoły Promującej Zdrowie wpisują się wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

            Poniższe zadania zostały zaproponowane przez kooordynatora i zostaną uzupełnione propozycjami społeczności szkolnej po przeankietowaniu w wykonaniu Zespołu ds. Promocji Zdrowia. Aktualnie w roku szkolnym 2017/2018 realizowane będą następujące zadania:

 1. Cele priorytetowe:
 2. Kontynuacja działań Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

B.Podjęcie działań związanych ze spełnieniem wszystkich wymogów Standardu I, wynikających z zasada działania SzPZ.

 1. Aktywność fizyczna w formie dodatkowych zajęć oraz zawodów.
 2. Jednodniowa Akcja „Śniadanie Daje Moc” w całej szkole.
 3. „Owocowy lub warzywny Tydzień”.
 4. W ramach Programu „Programy dla szkół” dzieci będą miały zapewnione owoce i mleko. Program przeznaczony jest dla klas: I – V Szkoły Podstawowej.
 5. Kontynuowanie funkcjonowania sklepiku szkolnego.
 6. „Dzień bez słodyczy”; „ Dzień z owocem”. Akcja raz w miesiącu.
 7. Prowadzenie gazetki promującej zdrowie.
 8. Fluoryzacja zębów w szkole podstawowej.
 9. W każdej klasie wspólne śniadanie jeden raz w miesiącu.
 10. W ramach apeli ekologicznych za przynoszone do szkoły surowce wtórne są wręczane uczniom owoce.
 11. „Dzień Ziemi” - w tym roku pod hasłem „EKOGALI” - połączenie natury i zdrowia.
 12. Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny o tematyce zdrowotnej.
 13. Prowadzenie Kroniki Szkoły Promującej Zdrowie.
 14. Inne akcje i programy o tematyce zdrowotne wpisujące się z cele i zadania a nie ujęte w niniejszym planie.

            Ostateczny kształt planu działań Szkoły Promującej Zdrowie powstanie po diagnozie oczekiwań społeczności szkolnej.

            Program został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2017 roku.

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.