• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Zakończenie projektu czytelniczego „Śladami legend polskich” w klasie II

Projekt pod kierunkiem wychowawcy we współpracy z biblioteką szkolną realizowany był przez cały rok szkolny 2020/2021. Głównym celem programu było rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci oraz motywowanie uczniów do aktywnego poznawania tradycji i kultury własnego kraju. Świat legend stał się punktem wyjścia do poznawania przeszłości Polski, wierzeń, tradycji, archaicznego języka, wyróżniania elementów fantastycznych i realistycznych. W każdym miesiącu uczniowie poznawali dwie legendy, głównie w opracowaniu Wandy Chotomskiej , uczyli się opowiadać treść legend, zamieszczali metryczki w dzienniczku lektur, wykonywali ilustracje, kukiełki, przedstawiali scenki, wzięli udział
w konkursie plastycznym o legendach.

Podsumowanie projektu miało miejsce w dniu 18 czerwca.  Drugoklasiści  przygotowali inscenizację legendy „ O Smoku Wawelskim”, był taniec Trojak i śpiew piosenki „ Płynie Wisła, płynie” . Wszyscy uczniowie doskonale wywiązali się ze swoich zadań, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy za aktywny udział w projekcie. Na uroczystym zakończeniu gościliśmy dyrektor szkoły Panią Bernardę Głowacką oraz bibliotekarkę Panią Barbarę Wdowiak.

Wychowawca: Elżbieta Głaz

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.