• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Ogólnopolski program ,,Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1, zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu ,,Czytam sobie. Pierwsza klasa!,, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Harper Collins Polska. Program był realizowany ze współpracą biblioteki szkolnej. Głównymi celami akcji było zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania, oraz budowanie pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności wokół książek. W ramach akcji każdy z uczniów dostał książkę z serii ,,Czytam sobie,, oraz dodatkowe materiały, m.in.: plan lekcji, magnez, naklejki.

 Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają w nauce czytania. Seria została podzielona na trzy poziomy: „Poziom 1 – składam słowa”, „Poziom 2 – składam zdania” i „Poziom 3 – połykam strony”. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, a także pozytywne relacje z rówieśnikami. Dzięki współ­pracy nauczy­cielki klasy pierw­szej i nauczy­cielki biblio­teki, reali­za­cja pro­jektu prze­bie­gła bar­dzo spraw­nie. Ucz­niom bar­dzo podo­bały się zaję­cia z książką. W ramach lekcji bibliotecznych uczniowie czytali i opowiadali najciekawsze wydarzenia z książek. Wykonali pracę plastyczną "Ilustracja do książki". Samodzielnie tworzyli kolorowe książeczki. Dzieci chętnie ćwiczyły piękne, głośne czytanie. "Pożeraczy liter" było wielu. Mamy nadzieję, że reali­za­cja pro­gramu zaszcze­piła w uczniach sympatię do książek. Na zakończenie projektu dzieci otrzymały dyplomy sukcesu.

Namawiamy wszystkie dzieci do czytania. Czytanie to inwestycja w lepszą przyszłość! Czytanie jest super!

M.  Zbyrad

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.