• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Harmonogram zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 proszę o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek.

Podręczniki oraz wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonych terminach i godzinach. Proszę, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z harmonogramem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem COVID-19.

 

 Daty oddawania podręczników:

Kl. I – 22.06.2020 r., od godz. 9:00 do 10:00

Kl. II – 22.06.2020 r., od godz. 10:15 do 11:15

Kl. III – 22.06.2020 r., od godz. 11:30 do 12:30

Kl. IV – 23.06.2020 r., od godz. 9:00 do 10:00

Kl. V –23.06.2020 r., od godz. 10:15 do 11:45

Kl. VI – 23.06.2020 r., od godz. 12:00 do 13:30

Kl. VII – 24.06.2020 r., od godz. 9:00 do 10:00

Kl. VIII – 16,17,18.06.2020 r. – przed egzaminem ósmoklasisty

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora
  i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 4. Bibliotekarz powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia .
 5. Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu
  – min. 1,5 m.
 8. Podręczniki/książki będą zwracane w bibliotece szkolnej. Uczniowie/rodzice uczniów oddający książki wchodzą do szkoły bocznym wejściem(obok sali nr 2)
 9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
 • należy włożyć książki do worków/reklamówek – związane jest to z epidemią,
 • na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 1. Nauczyciel bibliotekarz wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek
  i podręczników.
 2. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia podręcznika, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.