• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY - KALENDARIUM

 

1864 r. - po raz pierwszy zaczyna działać szkoła zimowa, której założycielem jest Józef Jeske, zarządca dworu w Chmielowie.

1878 r. - funkcjonuje stała szkoła, w której uczy jeden nauczyciel Apolinary Godlewski.

1882 r. - poświęcenie i otwarcie nowego budynku szkolnego.

1911 r. - wybudowanie murowanego budynku szkolnego z dwoma salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela.

1931 r. - do szkoły uczęszcza 131 dzieci, które uczy Franciszek Wojtowicz (kierownik szkoły) i Anna Wójtowiczowa.

1939 r. - istnieje nadal szkoła I stopnia (tzn. kl. I-IV) kierownikiem jest Józef Iżycki. Do szkoły uczęszcza 151 uczniów.
1941 r. – przemianowanie szkoły z I stopnia na szkołę II stopnia (pięcioklasową), pracuje 3 nauczycieli. W czasie okupacji nauka trwa normalnie, ale zimą jest przerywana ze względu na srogie mrozy oraz brak ciepłych ubrań.

1942 r. – zamknięcie szkoły z powodu chorób zakaźnych (czerwonka, dur brzuszny).

1942/1943 r. – w okresie zimowym zamknięcie szkoły z powodu braku opału.

1944 r. – zajęcie szkoły przez wojsko (przerwa w nauce).

IX 1945 r. – do szkoły uczęszcza 170 dzieci, które uczy kierownik szkoły Jan Malczyński i 3 nauczycieli.

1946 r. – przeprowadzenie remontu szkoły.

1946/49 r. – uczniowie klas VI do VII uczęszczają do szkoły w Chmielowie.

24 IV 1947 r. – „Dzień lasu” – sadzenie drzew wokół szkoły.

2-5 V 1947 r. – dni oświaty, walka z analfabetyzmem.

9 V 1948 r. – udział w odsłonięciu Pomnika Grunwaldzkiego, zniszczonego w 1942 r.

1949/50 r. – istnieje szkoła siedmioklasowa.

1950 r. – przeprowadzenie remontu budynku szkolnego.

1950 r. – dzieci uczą się w dwóch salach budynku szkolnego oraz jednej sali w budynku wynajętym.

1951r. – remont budynków i zainstalowanie w szkole radia bateryjnego.

19 X 1951 r. – śmierć kierownika szkoły Jana Malczyńskiego.

1954 r. – wybudowanie ubikacji, wymalowanie elewacji zewnętrznej.

1955 r. – do szkoły uczęszcza 100 dzieci.

1956/57 r. – gruntowny remont budynków i doprowadzenie instalacji elektrycznej. Do szkoły uczęszcza 167 dzieci.

1958 r. – 182 uczniów i 6 nauczycieli.

II 1958 r. – wykłady rolnicze dla gospodarzy wsi.

1961 r. – dożywianie wszystkich dzieci, z powodu klęski powodziowej na tym terenie.

1963 r. – przerwanie nauki z powodu srogiej zimy.

1965/66 r. – do szkoły uczęszcza 213 dzieci.

1966/67 r. – rozszerzenie w szkole podstawowej o klasę VIII, zakup telewizora. Wzmożona działalność harcerska.

1967/68 r. – pożar w bibliotece szkolnej (płonie większość księgozbioru). Do szkoły uczęszcza 245 dzieci

1973 r. – likwidacja gminy w Chmielowie, przeniesienie szkoły w Jadachach do ogniska w Nowej Dębie.

1974/75 r. – rozbudowa szkoły.

1975/76 r. – trudne warunki do nauki, 201 uczniów uczy się w trzech budynkach. Pomoc starszych uczniów w przebudowie szkoły.

1977 r. – lekcje odbywają się w nowym, niewykończonym jeszcze budynku. Zimą, ze względu na brak ogrzewania lekcje są skrócone.

1978 r. – prowadzenie w czasie wakacji „dziecińca” dla dzieci od 3 lat.

1979/80 r. – zagospodarowanie boiska szkolnego.

13 XII 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego – wzmocnienie dyscypliny w szkole.

1982/83 r. – zakup nowego sprzętu RTV, urządzenie klasopracowni dla kl. 0-1.

1984/85 r. – patronat nad szkołą obejmuje Jednostka Wojskowa w Nowej Dębie.

1986/87 r. – zostaje otwarta Izba Pamięci Narodowej. Patronat nad szkołą obejmuje Wydział Mechaniczny KIZPS Machów.

1987/88 r. – położenie chodnika do szkoły.

1990/91 r. – przywrócenie do szkoły nauki religii.

1992/93 r. – zatwierdzenie nowego statutu szkoły. Wyjazd uczniów na basen do Tarnobrzegu.

1998/99 r. – reforma edukacji.

1999/2000 r. – ostatnia kl. VIII kończy naukę w naszej szkole.

2000/01 r. – wycieczka do Parlamentu RP – spotkanie z senatorem Kleczkiem. Wymiana okien w budynku szkolnym.

2001/02 r. – remont kotłowni centralnego ogrzewania.

X 2002 r. – otwarcie pracowni komputerowej i jadalni.

2002/03 r. – odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wykonanie fundamentów do sali gimnastycznej.

V 2003 r. – Święto Szkoły.

IX 2003 r. – utworzenie Gimnazjum przy Zespole Szkół w Jadachach (na mocy uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dn. 24.04.2003 r.).

10 X 2003 r. – nadanie tytułu „Szkoła z klasą”.

29 IV 2004 r. – uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

31 V 2004 r. – Święto Szkoły – uroczystość nadania imienia szkole.

18 X 2006 r. – otwarcie Sali gimnastycznej i przekazanie sztandaru.

01 XI 2008 r. otwarcie oddziału Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

25 III 2010 r. -wstąpienie do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

VI 2011 r. – Kraków, otrzymanie Krajowego Certyfikatu Ekologicznego „Lokalne Centrum Aktywności”.

X 2011 r. - odsłonięcie tablic „Szkoła dla Ekorozwoju” i „Szkoła Odkrywców Talentów”.

21 II 2012 r. – „Wszystkie Kolory Świata” – międzynarodowy projekt edukacyjny, przystąpienie do Klubu Szkół UNICEF.

IX 2012 r. - – Kraków, otrzymanie (po raz drugi) Krajowego Certyfikatu Ekologicznego „Lokalne Centrum Aktywności”.

18 X 2013 r. - – Kraków, zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Ekologicznego Zielona Flaga.

4 XII 2013 r. – Rzeszów, zdobycie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

III 2014 r -ogłoszenie przez ZS w Jadachach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o patronie Kardynale Stefanie Wyszyńskim pod hasłem „Naród nie jest na dziś – przeszłość jest jego siłą”.

30 V 2014 r. – uroczyste obchody jubileuszu 150 – lecia szkolnictwa w Jadachach i 10 – lecia nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jadachach.

Copyright © 2024. OPENMINT Rights Reserved.