• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I

Data

Treści programowe
w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej

 

Forma pracy

28. 05. 2020

Kalendarz – utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia. Ćwiczenia ortograficzne – utrwalenie pisowni wyrazów z „ó, rz”.

 

 

Zajęcia wideo -online (skype), kalendarz, słowniczki ortograficzne, karty pracy, zeszyt

 

04.06. 2020

Doskonalenie umiejętności rachunkowych - dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki. Formułowanie odpowiedzi do tekstu.

zajęcia wideo – online (skype), liczmany, zeszyt

 

 

 

 

Rozkład materiału do zajęć  kształtujących kreatywność w klasie III

Data

Treści kształcenia zdobyte widomości i umiejętności

27.05.2020 r

Doskonale techniki pisania wyrazów z literą h.

01.06.2020r

Doskonalenie rozwiazywania zadań złożonych.

10.06.2020

Układanie i zapisywanie zdań na podany temat – doskonalenie techniki pisania.

22.06.2020

Wakacyjne plany – doskonalenie pisania opowiadania.

 

 

 

 

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

 

Data

Temat

Realizowane treści

 

26.05.2020,

Wtorek

Dzień Matki- laurka
 z życzeniami.
E-dziennik, classroom, materiały papiernicze.

- Projektowanie laurki z okazji Dnia Matki.

- Układanie życzeń okolicznościowych.

-Wypowiedź pisemna o niespodziance przygotowanej dla mamy.

27.05.2020, Środa

Ćwiczenia usprawniające różne percepcje.
 E-dziennik, classroom, karty pracy.

- Dokładna obserwacja dwóch rysunków, przedstawiających drobne przedmioty.

- Wyszukiwanie 10 różnic między obrazkami.

- Opis zaobserwowanych zmian.

02.06.2020, Wtorek

Ramka na zdjęcie - ćwiczenia grafomotoryczne.

E-dziennik, Classroom, materiały papiernicze.

- Zapoznanie się z wzorami różnych ramek.

- Wykonywanie ramki na zdjęcia według własnego projektu.

- Umieszczenie zdjęcia w ramce.

05.06.2020, Piątek

W autobusie- pisanie opowiadania.

E- dziennik, Classroom, karty pracy.

- Zapoznanie z tekstem.

- Tworzenie ciągu dalszego opowiadania według wskazówek.

- Dbałość o estetykę i poprawność zapisu.

09.06.2020, Wtorek

Łamigłówki mądrej główki- sudoku matematyczne. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

-Zapoznanie z zasadami rozwiązywania sudoku.

- Rozwiązywanie sudoku matematycznego, wersja łatwa i trudniejsza.

10.06.2020, Środa

Myszka i ser- labirynt na koncentrację uwagi. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

- Analiza labiryntu.

- Szukanie drogi do sera.

16.06.2020, Piątek

MATZOO- krzyżówka matematyczna. E-dziennik, Classroom, materiały
z internetu.

- Rozwiązywanie krzyżówki.

- Zapisanie rozwiązań.

- Wyjaśnienie hasła.

23.06.2020, Wtorek

 W zoo- wykreslanka wyrazowa. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

- Polecenia związane z wykreślaną.

- Wyszukiwanie nazw zwierząt.

- Odczytanie hasła.

- Konkretyzacja graficzna rozwiązania.

24.06.2020, Środa

Wakacyjne planowania.
E-dziennik, Classroom, materiałyplastyczne.

- Plany związane z wakacjami.

- Opis planów wakacyjnych.

- Konkretyzacja rysunkowa.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. I

 

 

25.05.2020, Poniedziałek

Dzień Matki- laurka
z życzeniami.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne, materiały plastyczne.

- Projektowanie prostej laurki z okazji Dnia Matki.

- Zapisanie życzeń okolicznościowych.

 

01.06.2020, Poniedziałek

Ukryte zwierzęta- praca
z tekstem.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Zapoznanie z tekstem.

- Staranne przepisanie tekstu i zaznaczenie nazw zwierząt, które ukryły się w zdaniach.

- Narysowanie rozpoznanych zwierząt
i podpisanie ich.

08.06.2020, Poniedziałek

Żartobliwe zdania- ćwiczenia ortograficzne.

 E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Przeczytanie i przepisanie tekstu zawierającego m. in. śmieszne zdania.

- Podkreślenie zdań zabawnych.

- Wypisanie wyrazów zawierających trudność ortograficzną i objaśnienie zasad pisowni.

- Wymyślenie i zapisanie zabawnego zdania.

15.06.2020, Poniedziałek

Śmieszne zawody- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Przeczytanie żartobliwej rymowanki.

- Przepisanie staranne tekstu.

- Podkreślenie wyrazów z trudnością ortograficzną i wyjaśnienie pisowni.

- Interpretacja graficzna tekstu.

22.06.2020, Poniedziałek

Już wakacje- ćwiczenia grafomotoryczne.
E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. II

 

 

28.05.2020, Czwartek

Róże w ogródku- ćwiczenia graficzno- ortograficzne.

E-dziennik, Classroom, karty pracy, materiały plastyczne.

- Zapoznanie się z szablonej róży z płatami, na których znajdują się wyrazy do uzupełnienia.

- Narysowanie róży na kartce i uzupełnienie wyrazów.

- Wypisanie wyrazów w kolumnach: rz-ż,
ó-u, ch-h.

- Pokolorowanie kwiatka według instrukcji.

01.06.2020,

Poniedziałek

Sudoku ortograficzne.

E-dziennik, Classroom, karty pracy.

- Wyjaśnienie reguły rozwiązywania sudoku.

- Uzupełnianie sudoku podanymi wyrazami.

-Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

15.06.2020,

Poniedziałek

Literkowe szyfrowanie.
E-dziennik, Classroom.

- Rozwiązywanie zagadek ortograficznych.

-Wpisywanie haseł w wyznaczone pola.

- Szyfrowanie liter z zaznaczonych pól
 i odczytywanie haseł.

25.05.2020, Czwartek

Ortograficzne wakacje.

E-dziennik, Classroom, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

- Opis ilustracji za pomocą ortogramów.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. III

 

28.05.2020, Czwartek

Róże w ogródku- ćwiczenia graficzno- ortograficzne.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, Classroom, karty pracy, materiały plastyczne.

- Zapoznanie się z szablonej róży z płatami, na których znajdują się wyrazy do uzupełnienia.

- Narysowanie róży na kartce i uzupełnienie wyrazów.

- Wypisanie wyrazów w kolumnach: rz-ż,
ó-u, ch-h.

- Pokolorowanie kwiatka według instrukcji.

04.06.2020, Czwartek

Ekologiczne kodowani-ćwiczenia różnych percepcji.

E-dziennik, email do rodzica, Classroom, karty pracy, materiały własne.

- Wyjaśnienie zasad rozkodowywania rysunku.

- Rozkodowywanie ilustracji- poziom I,II,III. -Zapisanie i wyjaśnienie haseł.

 

25.06.2020, Czwartek

Ortograficzne wakacje.

E-dziennik, Classroom, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

- Opis ilustracji za pomocą ortogramów.

Anna Parys

 

 


Rewalidacja indywidualna ucznia z autyzmem

Data

Temat

Realizowane treści

26.05.2020r.

Przestrzenna laurka dla mamy - rozwijanie umiejętności łączenia różnych materiałów oraz tworzenia układu graficznego w przestrzeni.

-łączenie różnych elementów i materiałów ze sobą

- rozwijanie umiejętności rozmieszczenia graficznego na kartce

-rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- formułowanie i pisanie życzeń

- rozwijanie szacunku dla innych

27.05.2020r.

Sam dokonuję wyborów

- kształcenie umiejętności dokonywania wyborów

- posługiwanie się pojęciami góra, dół, prawa, lewa ( położenie w przestrzeni)

-odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie

-dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii

-zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości: milimetr, centymetr

1.06.2020r.

Głośna rozmowa w autobusie

-poznawanie zasad i norm panujących w grupie

- rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych

- zasady skutecznej komunikacji

- układanie historyjki –przyczyna i skutek

- kształcenie umiejętności poprawnego mówienia zgodnego z zasadami ortofonii

-usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych

 

2.06.2020r.

Ślub żaby i bociana – redagowanie zaproszenia

-poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi

-wyrażanie  własny sądów o postaciach i zdarzeniach

-stosowanie poprawnej formy gramatycznej

-posługiwanie  się oficjalną  odmianą polszczyzny

-identyfikowanie  nadawcy  i odbiorcy wypowiedzi

- tworzenie logicznej i uporządkowanej wypowiedzi

- projektowanie zaproszenia 

9.06.2020r.

Rzeczywistość,  a udawanie

- dobieranie słownictwa do zaistniałej sytuacji

- odczytywanie intencji innych w tym sygnałów werbalnych
i niewerbalnych

- rozwijanie komunikacji

- rozwijanie rozumienia przekazów społecznych

10.062020r.

Zabawy i gry równoważne

- doskonalenie pamięci ruchowej

- ćwiczenia równoważne

- naśladowanie ruchów w tym skłonów do podanego rytmu

-  ćwiczenie spostrzegawczości i  orientacji oraz szybkość reakcji na sygnały

15.06.2020r.

Przewidywanie zachowania danej osoby

- rozwijanie przewidywalności danej czynności

- porządkowanie zdarzeń na podstawie obrazków, historyjek

- wyrażanie i identyfikowanie własnych emocji oraz odczytywanie emocji innych

23.06.2020r.

Dbam o czystość

- wdrażanie do przestrzegania zasad dbania o własne zdrowie
i bezpieczeństwo. 

- rozwijanie nawyku dbania o czystość i higienę osobistą
w konkretnych sytuacjach

- rozwijanie umiejętności kojarzenia faktów( deszcz- odpowiedni strój: kalosze, parasol, palto), prostego wnioskowania na bazie własnych obserwacji

24.06.2020r.

Czy cadillac może być tylko żółty?

- składanie pociętego obrazka w całość

- wymienianie jak największej ilości elementów po przyjrzeniu się obrazkowi

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozmieszczanie obrazu na kartce

- doskonalenie umiejętności prawidłowego odtwarzania kształtów

- przechodzenie od spostrzeżeń globalnych do analitycznych

 

 

 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna uczennicy z afazja

 

Data

Temat

Realizowane treści

29.05.2020r

Zabawy z kolorami

- umiejętne gospodarowanie miejscem na kartce

- twórcze malowanie farbami

- wzmacnianie chwytu pisarskiego

- wypełnianie konturów

- porównywanie, zestawianie różnych kolorów

- właściwe nazywanie barw

29.05.2020r.

Doskonalenie różnych form ruchu

- utrwalenie zasad utrzymania prawidłowej postawy ciała

- rozwijanie sprawności ruchowej

- „ moja szyja”- skłony, skręty ćwiczenia wykonywane w pozycjach niskich

- rozwijanie precyzji ruchów, różnych partii mięśni, dłoni, nadgarstków, palców

5.06.2020r

Dostrzegam  różnice

- wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi

- porównywanie i uzupełnianie wskazanych symboli graficznych

- wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki ,

-  uzupełninie luk wyrazowych

5.06.2020r.

Na tym kończymy  - ćwiczenia wzbogacające słownik

- układanie historyjki obrazkowej

- układanie tekstu do obrazków

- tworzenie fabuły i scalonej wypowiedzi

- kształtowanie umiejętności przewidywania określonych działań

- opisywanie zdarzeń

19.06.2020r.

„Chodzimy po górach”- zabawy i gry równoważne

 

 

- doskonalenie pamięci ruchowej

- ćwiczenia równoważne

- naśladowanie ruchów w tym skłonów do podanego rytmu

-  ćwiczenie spostrzegawczości i  orientacji oraz szybkość reakcji na sygnały

Ćwiczenia tempa wypowiedzi

 

- zabawa „mówimy wolno-coraz szybciej”

-kształtowanie umiejętności dostosowania tempa wypowiedzi do podanego rytmu

- czytanie tekstu ze zmianą intonacji

- opisywanie zdarzeń

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne          

Data

Gr.

Temat

Realizowane treści

25.05.2020r.

II

Wiem, umiem, potrafię!

- wyrabianie własnych potrzeb, opinii

- prowadzenie rozmowy na różne tematy 

- dostrzeganie własnych możliwości

– określanie własnych umiejętności, zainteresowań

27.05.2020r.

I

Wiem jak się zachować

-rozwijanie słuchania i czekania na aktywne włączenie się w rozmowę

- odkrywanie i uświadamiania sobie możliwości porozumiewania się

- kończenie opowiadania historyjek bez zakończenia

4.06.2020r.

I

Braterskie porachunki

- szanowanie godności i autonomii innych osób

- odczytywanie i nadawanie emocji

- poznawanie komunikatów nadawca- odbiorca

- stosowanie zwrotów grzecznościowych

-  zapoznanie  się z  podstawowymi zasadami kultury komunikowania się

5.06.2020r.

II

Techniki asertywnego NIE

- rozumienie  pojęcia  asertywność

 - zapoznanie z technikami odmowy

- charakteryzacja  zalety asertywnego zachowania się

-  efektywne komunikowanie się z innymi oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 

8.06.2020r.

I

Dzielę się z innymi.

- poznanie pojęcia egoizm

- czytanie opowiadania z morałem

- odczytywanie emocji innych na odstawie przeczytanego opowiadania

- rozwijanie rozumienia przekazów społecznych

10.06.2020

II

Moje największe marzenie

- właściwe reagowanie na proste polecenia 

- wykorzystanie technik malarskich do wyrażenia własnych emocji

- analizowanie własnych potrzeb i oczekiwań

19.06.2020r.

I

 

Poszukujemy odpowiedzi na trudne pytania.

- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

- zaspakajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości

- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi

22.06.2020r.

I

 

Jak się zmieniłem, czego się dowiedziałem?

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom

-poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

-praca w zespole

- autorefleksja

24.06.2020r.

II

 

Jak się zmieniłem, czego się dowiedziałem?

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom

-poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

-praca w zespole

- autorefleksja

 

Zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne w ZWP

Data

Temat

Realizowane treści

26.05.2020r.

Zabawy z farbami- zabawy rozwijające percepcję wzrokową.

- doznania estetyczne

- poznawanie kolorów

-rozwijanie wiary we własne możliwości

-wyrabianie płynności ruchów

- wykonywanie celowych ruchów

- doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów

2.06.2020r.

Wyszukiwanie i dobieranie

- dostrzeganie stałości powtarzanego rytmu

- kończenie ciągu rytmicznego według podanego wzoru

- układanie obrazków według kolejności

- wyszukiwanie ukrytych przedmiotów

- zabawa „ ciepło – zimno” – szukanie przedmiotów
 w najbliższym otoczeniu

-dobieranie elementów według różnych wskazówek

9.06.2020r.

Memory edukacyjne

- usprawnianie pamięci

- tworzenie szeregów

-  nauka liczebników

23.06.2020r.

Uzupełniamy obrazek

- umieszczanie przedmiotów wg. instrukcji słownej

- doskonalenie rozumienia poleceń

- nauka pojęć : pod, nad, obok, pomiędzy, przed, za

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

 

Świetlica

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem taśmy malarskiej

Kształtowanie uwagi zwinności , kreatywności

2

28 05 2020

Układamy kompozycje z materiałów przyrodniczych

Wykorzystanie materiałów przyrodniczych z najbliższego otoczenia,  zabawa z  wyobraźnią

3

28 05 2020

Znikające obrazy

Obserwacja zjawisk naturalnych

 

4

28 05 2020

Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem urządzeń

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijanie sprawności fizycznej

5

29 05 2020

Gramy w klasy

Wyrabianie skoczności

, zwinności , szybkości

6

01 06 2020

Zabawy dzieci z różnych stron świata

Poznanie gier i zabaw dzieci z różnych kontynentów

7

03 06 2020

Gry zręcznościowe z wykorzystaniem przedmiotów

Wyrabianie sprawności, zwinności i kondycji fizycznej

8

04 06 2020

Zabawy z pokazywaniem, kalambury

Wyrabianie pamięci, kreatywności

9

04 06 2020

Układanki, gry logiczne, zgadywanki

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

10

05 06 2020

Świat w powiększeniu – obserwacja przyrody

Obserwacja świata przyrody przez lupę

świetlica

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Interpretacja wiersza Kotek. Zapoznanie z ideą Dnia Praw Zwierząt–22 maja.

Szanowanie zwierząt. Zasady dbania o zwierzęta.

25.05.2020

Gry tematyczne, zgodne z zainteresowaniem dzieci

Sposoby spędzania wolnego czasu.

26.05.2020

Przygotowanie plakatów, ulotek o tematyce ekologicznej.

Poznawanie przyrody ojczystej.

26.05.2020

Wykonywania plakatów, ulotek o tematyce ekologicznej - część II.

Poznawanie przyrody ojczystej.

26.05.2020

Woda jako napój życia - sposoby oszczędzania wody.

Dlaczego woda jest tak ważna. Sposoby oszczędzania wody.

27.05.2020

Poznawanie pojęć: recykling, ekologia, segregacja.

Segregowania odpadów.

27.05.2020

Konkurs segregacji odpadów.

Segregowanie odpadów.

27.05.2020

Nauka piosenki o planecie.

Poznawanie przyrody i planety.

29.05.2020

Praca plastyczna „Majowy ogród”.

Rośliny na łące i ogrodzie.

29.05.2020

Czytanie wierszy o maju. Próba ułożenia własnego wierszyka.

Układanie wierszyka. Doskonalenie czytania.

1.06.2020

Dawne stolice Polski – odszukiwanie ich na mapie.

Praca z mapą. Odszukiwanie miast na mapie.

1.06.2020

Zabytki mojego miasta – oglądanie albumów, zdjęć; nazywanie budynków i pomników.

Praca z mapą. Odszukiwanie ważnych miejsc Nowej Dęby.

2.06.2020

Nowa Dęba dawniej i dziś – zabawa z mapą.

Rysowanie mapy Nowej Dęby.

2.06.2020

Praca plastyczna – tworzenie ilustracji do wybranego miejsca Nowej Dęby lub terenu gminy.

Nowa Dęba oczami dziecka.

2.06.2020

Konkurs ogólno świetlicowy: „Co wiem o Nowej Dębie?”.

Czy znam Nową Dębę?

3.06.2020

Wprowadzenie elementów wiedzy o książce.

Z czego składa się książka?

3.06.2020

Dlaczego warto czytać książki?

Funkcja i rola książki w życiu.

4.06.2020

Projektowanie okładki do książki

Tworzenie zakładki zgodnej tematycznie z książką.

5.06.2020

Czytanie całych utworów lub fragmentów najpopularniejszych bajek i wierszy dziecięcych.

Doskonalenie umiejętności czytania.

5.06.2020

Prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych książek.

Autoprezentacja.

Świetlica

Data

Temat

Realizowane treści

8.06.2020

Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana.

Podkreślanie ważnej roli matki i ojca w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

8.06.2020

Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć: kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp.

9.06.2020

Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny.

9.06.2020

Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach?

 

Podkreślanie ważnej roli matki i ojca w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

9.06.2020

Wykonywanie upominku dla mamy.

10.06.2020

Czytanie wierszy i śpiewanie piosenek o mamie.

10.06.2020

"Mój tata to ..." - swobodne wypowiedzi uczniów.

10.06.2020

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.

Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.

15.06.2020

Kiedy dzieci są szczęśliwe? - wypowiedzi dzieci.

Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych  umożliwiających dziecku swobodne wypowiadanie się.

15.06.2020

Kiedy dzieci są szczęśliwe? - praca plastyczna

19.06.2020

Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może uzyskać pomoc?

19.06.2020

Dziecięca wizja świata i przyszłość – praca plastyczna.

22.06.2020

Zabawy integracyjne na boisku szkolnym, sali gimnastycznej lub placu zabaw – razem bawić się weselej!

22.06.2020

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – góry, morza, pojezierza.

 

Budzenie zainteresowań krajoznawczych.

Poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski.

23.06.2020

Gdzie warto jechać w czasie wakacji? - propozycje dzieci.

23.06.2020

Polski krajobraz – praca plastyczna.

23.06.2020

Odpowiednie zachowania na obozach i koloniach – rozmowa kierowana.

 

 

 

Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia (wdrażanie do zachowania na obozach i koloniach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących poza domem).

24.06.2020

Zasady bezpiecznego zachowania poza domem – burza mózgów.

24.06.2020

Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, przypominamy numery alarmowe.

24.06.2020

Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, przypominamy numery alarmowe.

25.06.2020

Podróż marzeń – gdzie chciałeś pojechać – wypowiedzi dzieci.

Umiejętność wypowiadania się

 

 

 

Data

 Temat

 Treści nauczania

 08 06 2020

 Dźwięki i hałasy wokół nas

 Odgłosy przyrody, cywilizacji,  rozpoznawanie dźwięków

 15 06 2020

 Słońce i energia słoneczna

 Przyroda wokół nas, znaczenie   Słońca energii słonecznej, zabawa „ Dzień, noc”

 19 06 2020

 Moje hobby - rower

Rodzaje rowerów, sport, czynny wypoczynek

 22 06 2020

 Piesze wycieczki

Zasady poruszania się pieszych, trasy i szlaki wycieczkowe, miejsca wypoczynku

 24 06 2020

 W podróży

Zasady bezpiecznego podróżowania, piktogramy na dworcach i lotniskach

24 06 2020

Przygotowujemy się do podróży

Przygotowanie sprzętu, pakowanie plecaka, planowanie trasy

24 06 2020

Bezpieczne wakacje

Zasady wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach w mieście. Znaki bezpieczeństwa

 

Zajęcia dodatkowe j. polski – kl. IV

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

 

26.05.2020

"Moja mama" – opis. Wypowiedź ustna oraz kaligraficzne redagowanie opisu - wypowiedź pisemna.

 

• plan opisu

• redagowanie opisu

• kaligrafia, zasady ortograficzne

 

02.06.2020

Moje marzenia  - czytanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Dyzio marzyciel”.

• wiersz J. Tuwima „Dyzio marzyciel”

• recytacja wiersza, dykcja

• marzenia dzieci

 

09.06.2020

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie IV.

• formy wypowiedzi (opowiadanie, opis, zaproszenie)

• cechy baśni

• odmiana rzeczownika przez przypadki

 

23.06.2020

Moje bezpieczne i udane wakacje.

• bezpieczeństwo podczas wakacji

• marzenia związane z wakacjami

 

 

Zajęcia wyrównawcze w klasie II

 

DATA

TEMAT

27.05.2020r.

 

Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.

Praca z mapą Polski

- Utrwalanie mnożenia i dzielenia.

 

03.06.2020r.

 

-Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu. Zabawy z plasteliną.

- Ćwiczenia poprawiające technikę pisania.

 

10.06.2020r.

 -Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.

- Utrwalanie mnożenia i dzielenia

- Zabawy z programem https://www.matzoo.pl/klasa2

 

   
   
   

24.06.2020r.

-Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych planów

- Zabawy z programem https://www.matzoo.pl/klasa2

 

 

 

Zajęć kształtujących kreatywność ucznia  z języka polskiego     

l. p.

Data

Tematy zajęć

Treści programowe

1.

28.05

Środki stylistyczne i ich cechy.

nazywanie środków artystycznych;  określanie ich funkcji w utworze;

2.

04.06.

Analiza zadań trudnych w testach.

rozwijanie umiejętności formułowania opinii;                                             poszukiwanie prawidłowych odpowiedzi;

3.

25.06

Podsumowanie – pożegnanie.

dzielenie się swoimi wrażeniami

 

 

Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego  

L. p

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści

1.

25.05.

Zdania złożone – ćwiczenia.

wskazywanie orzeczeń w zdaniach;         tworzenie zdań za pomocą podanych spójników;

2.

01.06.

Czy uważnie przeczytałem lekturę?.

Określanie tematyki utworu;               wymienianie bohaterów;                                                                                                    opisywanie własnych przemyśleń;

3.

15.06.

Jak rozróżnić głoski?

omówienie podziału głosek;                        zapoznanie się z wiadomościami o głoskach;

4.

22.06.

Powtórzenie – podsumowanie pracy.

analiza własnych osiągnięć;

 

zajęcia dodatkowe z języka  polskiego   kl. V

L. p.

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści

1.

27.05.

Czytanie wybranego tekstu, analiza.

płynne czytanie tekstu;                                          formułowanie wniosków na temat sytuacji bohaterów;

2.

03.05.

Zdania złożone .

łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone za pomocą podanych spójników;                                       zapoznanie się z wiadomościami o tworzeniu wykresów zdań;

3.

10.06.

Utrwalanie wiadomości z rozdziału VII.

wyjaśnienie mapy pojęć, utrwalenie wiadomości;

4.

22.06.

Podsumowanie pracy.

analiza działań i podsumowanie wiadomości;

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność z historii

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

29.05.2020

Maria Skłodowska Curie , polska noblistka. / edziennik, epodreczniki, classroom.

-postać Skłodowskiej Curie.

- rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie.

2.06.2020

Jan Paweł II, papież pielgrzym./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski rocznica.

- postać Karola Wojtyły i Jana Pawła.

19.06.2020

„Solidarność” i jej bohaterowie./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- okoliczności powstania Solidarności,

- bohaterowie Solidarności,

- wpływ Solidarności na przemiany w kraju.

 

 

zajęcia dodatkowe z j. angielskiego kl. V

27.05. – Tłumaczymy zdania - czas teraźniejszy i przeszły. Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny.

2.05. – Present Continuous i going to – sposoby wyrażania przyszłości. Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

9.06.2020 – Utrwalamy poznane wyrazy i reguły gramatyczne

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA KLASY IV - VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

29 V

Rozpoznawanie brył: graniastosłupy proste, ostrosłupy, kule, walce, stożki.

·        Rozpoznawanie i nazywanie brył na podstawie ich modeli oraz siatek

·        Rysowanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów

·        Ćwiczenia interaktywne

19 VI

Objętość i pole powierzchni prostopadłościanu. Jednostki powierzchni i objętości.

·        Obliczanie pól powierzchni i objętości wybranych prostopadłościanów

·        Podstawowe jednostki powierzchni i objętości

·        Zamiana jednostek powierzchni i objętości

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE KLASA IV

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

25 V

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe.

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły lub liczbę mieszaną – proste przypadki

·        zamiana ułamka zwykłego lub liczby mieszanej na ułamek dziesiętny – proste przypadki

·        zamiana ułamka zwykłego (liczby mieszanej) na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły i zapisywanie go w postaci nieskracalnej

1 VI

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

·        dodawanie i odejmowanie w pamięci ułamków dziesiętnych − proste przypadki

·        dodawanie i odejmowanie pisemnie ułamków dziesiętnych

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

15 VI

Pola figur i jednostki pola.

·        porównywanie wielkości różnych figur za pomocą kwadratów jednostkowych

·        wymienianie podstawowych jednostek pola

·        mierzenie figury za pomocą kwadratów jednostkowych

·        rysowanie figury o danym polu

·        obliczanie pole prostokąta

·        obliczanie pole kwadratu

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta

22 VI

Bryły i ich objętości.

·        wskazywanie wierzchołków, krawędzi i ścian w prostopadłościanie i sześcianie

·        wyznaczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w prostopadłościanie

·        opisywanie graniastosłupów, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie i wierzchołki

·        rozróżnianie walca, stożka i kuli

·        wskazywanie modeli różnych brył

·        wymienianie podstawowych jednostek objętości

·        szacowanie i mierzenie pojemności różnych naczyń

·        mierzenie objętość sześcianu sześcianem jednostkowym

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

28 V

Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

·        rysowanie prostokątnego układu współrzędnych

·        odczytywanie współrzędnych punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych

·        zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

·        obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;

·        obliczanie w prostych przypadkach pola wielokątów

mając dane współrzędne ich wierzchołków

·        rozpoznawanie w układzie współrzędnych odcinków równych i równoległych i prostopadłych

·        znajdowanie środka odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne)

·        obliczanie długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych

 

4 VI

Co powtórzyć na egzamin? Arkusz CKE 2019.

·        Przypomnienie najważniejszych zagadnień do egzaminu ósmoklasisty

·        Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego CKE

25 VI

Pojęcie funkcji.

Materiał wykraczający poza podstawę programową:

·        Poznanie pojęcia funkcji, zbioru wartości i dziedziny funkcji

·        Poznanie różnych sposobów przedstawiania funkcji (za pomocą wykresu, grafu, opisu słownego, tabelki)

·        Odszukiwanie zależności w życiu codziennym będących funkcjami

 

Klasa VIII

J. polski VIII

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane treści programowe

1.

25.05.2020

Poezja w dwudziestoleciu międzywojennym.

 utrwalenie wiadomości o poetach; przypomnienie problematyki utworów;

2.

25.05.2020

Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości.

powtórzenie wiadomości z zakresu słowotwórstwa;                                             wykonywanie ćwiczeń;

3.

28.05.2020

Ćwiczenia redakcyjne – piszemy ogłoszenie, reklamę.

przypomnienie wiadomości o budowie ; redagowanie ogłoszenia i reklamy na zadany temat;

4.

29.05.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

5.

29.05.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

6.

01.06.2020

Współczesność – poezja w naszej literaturze.

utrwalenie wiadomości o wybranych poetach; przypomnienie problematyki utworów;

7.

01.06.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

8.

01.06.2020

Rodzaje i gatunki literackie.

utrwalenie wiadomości o rodzajach literackich; rozpoznawanie tekstów literackich;

9.

04.06.2020

Trening przed sprawdzianem – rozwiązujemy test.

rozwiązywanie testu;

10.

05.06.2020

Współczesność – proza w naszej literaturze.

utrwalenie wiadomości o pisarzach;     przypomnienie problematyki utworów;

11.

08.06.2020

Powtórzenie wiadomości – rozwiązujemy test.

 rozwiązywanie testu;

12.

08.06.2020

Zapoznanie się z arkuszem diagnostycznym przed egzaminem.

powtórzenie wiadomości;                                             wykonywanie ćwiczeń w arkuszu;

13.

15.06.2020

Przed egzaminem – utrwalenie wiadomości.

przypomnienie wiadomości o budowie różnych form wypowiedzi;

14.

15.06.2020

Przed egzaminem – jak czytać polecenia, jak poprawnie odpowiadać .

analiza przykładowych poleceń;              ćwiczenia w udzielaniu prawidłowych odpowiedzi;

15.

15.06.2020

Przed egzaminem – argument, opinia

przeprowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność formułowania argumentu, opinii;

16.

19.06.2020

Po egzaminie – co było łatwe, a co sprawiło mi trudność?

rozmowa na temat egzaminu;

17.

22.06.2020

Czytanie wybranych tekstów prozatorskich.

przedstawienie swoich ulubionych pisarzy;

18.

22.06.2020

Czytanie wybranych tekstów lirycznych.

przedstawienie swoich ulubionych poetów; czytanie wierszy;

19.

25.06.2020

Na pożegnanie – podsumowanie.

moje plany na przyszłość;

 

J. ANGIELSKI KLASA VIII

25.05. – Zadania egzaminacyjne - czytanie ze zrozumieniem. Tekst narracyjny.

27.05. – Prośby i sugestie w mowie zależnej. wypowiedź według wzoru.

28.05. Zdania warunkowe – powtórzenie. Wypowiedź według wzoru.

1.01 – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film

2.06 – Wypowiedź pisemna – e-mail. E-mail, ogłoszenie.

3.06 – Przymiotniki i przysłówki – powtórzenie wiadomości. Tekst narracyjny, opis.

08.06.2020 - Zadania egzaminacyjne - ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny

10.06.2020 - Zadania egzaminacyjne - ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny

15.06.2020 – Royal family – film o rodzinie królewskiej. Film

22.06.2020 – British Food tour – film o typowym brytyjskim jedzeniu. Film

24.06.2020 - „ Ile angielskich słów musisz znać?” - film

25.06.2020 - „ Holidays czy vacation – wakacje? – film

 

 

 J. niemiecki kl. VIII

26.05.2020      Im Mai wird eine Klassenfahrt stattfinden. (planowanie wycieczki – słownictwo)

29.05.2020      Was wird auf dem Programm stehen? (plan zwiedzania – słownictwo)

02.06.2020      Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. (czas Futur I)

05.06.2020      Fokus Wiederholung (powtórzenie wiadomości)

09.06.2020      Badanie wyników nauczania.

12.06.2020      Dzień wolny

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

19.06.2020      Grammatik Kompakt. (powtórzenie gramatyki)

23.06.2020      Szwajcaria przewodnik turystyczny – oglądamy film.

26.06.2020      Zakończenie roku szkolnego

 

Geografia kl.VIII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Warunki naturalne Australii i Oceanii.

Położenie geograficzne Australii i Oceanii.

 

Środowisko przyrodnicze Australii
i Oceanii.

 

Ukształtowanie powierzchni.

 

Strefy klimatyczno-roślinne.

 

Znaczenie terminu basen artezyjski

03.06.2020

Ludność i gospodarka Australii.

Liczba ludności i gęstość zaludnienia Australii.

 

Rozmieszczenie ludności

 

Rdzenni mieszkańcy Australii.

 

Cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych.

 

Surowce mineralne.

 

Przemysł przetwórczy i przemysł zaawansowanych technologii.

 

Znaczenie turystyki.

 

08.06.2020

Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Położenie obszarów okołobiegunowych.

Znaczenie terminów: góra lodowa, lądolód, pak lodowy, lodowiec szelfowy, nunatak.

Środowisko geograficzne Arktyki i Antarktyki.

Klimat Antarktydy.

Dzień polarny i noc polarna.

Gatunki roślin i zwierząt na obszarach Arktyki i Antarktyki.

Ludy zamieszkujące Arktykę i warunki ich życia.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych

22.06.2020

Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

Status prawny Antarktydy.

Badania obszarów okołobiegunowych.

Zakres współcześnie prowadzonych badań na obszarach okołobiegunowych.

Polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych.

Warunki życia w polarnej stacji badawczej.

 

Historia kl. VIII

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Odrodzenie Rzeczypospolitej./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- zmiany w sytuacji międzynarodowej jesienią 1918 r.'

- ośrodki polityczne na ziemiach polskich,

- odzyskanie niepodległości,

- okoliczności odrodzenia niepodległej Polski.

27.05.2020

Walka o granicę wschodnią. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- koncepcje granic Polski na wschodzie,

- przyczyny i przebieg konfliktów o granice z Ukraińcami i Litwinami,

- znaczenie bitwy polsko-bolszewickiej, Bitwy Warszawskiej i pokoju ryskiego.

3.06.2020

Kształtowanie się granicy południowej i zachodniej. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- przebieg powstania wielkopolskiego,

- skutki powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku,

- polsko-czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński

5.06.2020

Rządy parlamentarne. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- pierwsze wybory parlamentarne,

- uchwalenie konstytucji marcowej,

- rządy parlamentarne i ich dorobek.

9.06.2020

Zamach majowy i rządy sanacji. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- przyczyny zamachu majowego,

- zapisy konstytucji kwietniowej,

- rządy sanacji,

- znaczenie Józefa Piłsudskiego.

10.06.2020

Gospodarka II Rzeczypospolitej./edziennik, epodreczniki, classroom.

- rezultaty gospodarki rolnej i walutowej,

- wielki kryzys w Polsce i jego skutki,

- budowa portu w Gdyni,

- budowa COP.

19.06.2020

Społeczeństwo odrodzonej Polski./edziennik, epodreczniki, classroom.

- podział narodowościowy mieszkańców,

- problemy z mniejszościami narodowymi,

- -rozwój szkolnictwa.

23.06.2020

Osiągnięcia II Rzeczypospolitej./edziennik, epodreczniki, classroom.

- osiągnięcia polskiej nauki i techniki,

- literatura międzywojenna,

- rozwój sztuki międzywojennej.

24.06.2020

II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej./

edziennik, epodreczniki, classroom.

- położenie międzynarodowe II RP,

- sojusze i konflikty okresu międzywojennego,

- zasady polityki zagranicznej obozu sanacyjnego.

 

 

CHEMIA KL. VIII

Zakres treści nauczania – chemia klasa VIII

Nr. lekcji

Data

Temat

Realizowane treści

58.

26.05.2020

Białka

-       zapoznanie z definicją białka jako związku chemicznego powstającego z aminokwasów

-       zapoznanie ze składem pierwiastkowym białek

-       zapoznanie z rodzajami białek

-       zapoznanie z doświadczeniem umożliwiającym wykrywanie białe- reakcja ksantoproteinowa

-       zapoznanie z doświadczeniem mającym na celu zbadanie zachowania się białka pod wpływem: ogrzewania, etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i chlorku sodu

-        wykazanie różnic w przebiegu denaturacji i koagulacji białek

-       zapoznanie z pojęciami: zol, żel, peptyzacja, koagulacja

 

59.

28.05.2020

Tłuszcze- ciąg dalszy lekcji

-       zapoznanie z doświadczeniem umożliwiającym odróżnienie tłuszczu nienasyconego od tłuszczu nasyconego

-       ćwiczeni umiejętności zapisywania równań reakcji otrzymywania tłuszczu w wyniku estryfikacji glicerolu z wyższym kwasem tłuszczowym

60

02.06.2020

Sacharydy

-     zapoznanie z doświadczeniem identyfikującym pierwiastki chemiczne wchodzące w skład sacharydów (węglowodanów)

-     podział sacharydów na cukry proste i cukry złożone

-     wyjaśnienie wzoru ogólnego sacharydów

61.

Glukoza i fruktoza – monosacharydy

 

-      wzór sumaryczny monosacharydów: glukozy i fruktozy

-     wyjaśnienie istoty procesu fotosyntezy

-     zapoznanie z  doświadczeniem- badanie właściwości fizycznych glukozy i fruktozy

-     występowanie i zastosowania glukozy i fruktozy

-     znaczenie glukozy dla organizmu

62.

09.06.2020

Sacharoza- disacharyd

- zapoznanie ze wzorem sumarycznym sacharozy

- utrwalanie umiejętności obliczania masy, składu procentowego, stosunku wagowego pierwiastków w oparciu o wzór sacharozy

- zapoznanie z występowaniem, właściwościami i zastosowaniem sacharozy

- zapisanie reakcji rozkładu sacharozy na monosacharydy

63.

23.06.2020

Skrobia i celuloza- polisacharydy

- wyjaśnienie pochodzenia wzoru ogólnego polisacharydów;

- zapoznanie z występowaniem, właściwościami i zastosowaniem skrobi i celulozy

- prezentacja doświadczenia: Wykrywanie obecności skrobi

64.

25.06.2020

Podsumowanie wiadomości z działu: Substancje o znaczeniu biologicznym

Utrwalenie wiadomości i umiejętności realizowanych w dziale: Substancje o znaczeniu biologicznym

 

 

biologia – klasa 8

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Sposoby ochrony przyrody

Cele i rodzaje ochrony przyrody. Różnice w ochronie gatunkowej ścisłej i częściowej.

1.06.2020

Podsumowanie wiadomości „Człowiek i środowisko”.

Różnorodność biologiczna – rodzaje i przykłady.

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Odnawialne i nieodnawialne zasobów przyrody. Racjonalne gospodarowanie tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cele i rodzaje ochrony przyrody. Różnice w ochronie gatunkowej ścisłej i częściowej.

8.06.2020

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - zjawiska atmosferyczne

Wpływ zjawisk atmosferycznych wywołanych przez człowieka na zjawisko spadku różnorodności biologicznej oraz eliminację gatunków.

15.06.2020

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Działania prowadzące do poprawy stanu środowiska.

22.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Genetyka. Ewolucja. Ekologia.  Środowisko.

 

Fizyka kl. VIII

Klasa 8

Data

Temat lekcji

Realizowane treści

27.05.2020r.

Fale dźwiękowe.

·  Wyjaśnienie, że źródłem dźwięku jest drgające ciało, a do jego rozchodzenia się potrzebny jest ośrodek (dźwięk nie rozchodzi się w próżni); podaje przykłady źródeł dźwięków w otoczeniu

·  opis mechanizmu powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu

·  opisywanie za pomocą tych samych związków między długością, prędkością, częstotliwością i okresem fali, jak w przypadku fal mechanicznych;

·  wysokość i głośność dźwięku,

29.05.2020r.

Fale elektromagnetyczne.

•    określenie, że źródłem fal elektromagnetycznych są drgające ładunki elektryczne oraz prąd, którego natężenie zmienia się w czasie

•    rodzaje fal elektromagnetycznych: radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie i gamma; przykłady ich zastosowania

•    opis poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych; odpowiadające im długości i częstotliwości fal,

•    diagram przedstawiający widmo fal elektromagnetycznych

03.06.2020r.

Światło i jego własności. Zjawisko cienia i półcienia.

•    wymienia źródła światła; posługuje się pojęciami: promień świetlny, wiązka światła, ośrodek optyczny, ośrodek optycznie jednorodny; rozróżnia rodzaje źródeł światła (naturalne i sztuczne) oraz rodzaje wiązek światła (zbieżna, równoległa, rozbieżna)

•    ilustracja prostoliniowego rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; przykłady prostoliniowego biegu promieni światła w otoczeniu

•    rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym

•    światło jako rodzaj fal elektromagnetycznych; przedział długości fal świetlnych oraz przybliżona wartość prędkości światła w próżni

•    pojęcie cienia i półcienia

•    mechanizm powstawania cienia i półcienia jako konsekwencje prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; przykłady powstawania cienia i półcienia w otoczeniu

05.06.2020r.

Odbicie i rozproszenie światła.

•    porównuje zjawiska odbicia i rozproszenia światła; wskazuje przykłady odbicia i rozproszenia światła w otoczeniu

•    pojęcia: kąta padania, kąta odbicia i normalna służącej do opisu zjawiska odbicia światła od powierzchni płaskiej; związek między kątem padania a kątem odbicia;

•    prawo odbicia

•    zjawisko odbicia światła od powierzchni chropowatej

10.06.2020r.

 Zwierciadła. Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne.

·  zwierciadła płaskie

• zwierciadła kuliste wklęsłe

• zwierciadła kuliste wypukłe

• ognisko i ogniskowa

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł płaskich

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł wklęsłych

• obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł wypukłych

• powiększenie obrazu

19.06.2020r.

Zjawisko załamania światła.

·  zjawisko załamania światła

• kąt załamania

• prawo załamania światła

• zjawisko rozszczepienia światła

• pryzmat

• rozszczepienie światła w pryzmacie

24.06.2020r.

Soczewki. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

·  rodzaje soczewek

• ognisko i ogniskowa

·  obrazy otrzymywane za pomocą soczewek skupiających

• obrazy otrzymywane za pomocą soczewek 
   rozpraszających

• powiększenie obrazu

• wady wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność)

• korygowanie wad wzroku

• przyrządy optyczne

 

 Informatyka Kl.VIII

27.05.2020r.

Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie

·wstawianie nagłówka do dokumentu tekstowego

·wstawianie stopki do dokumentu tekstowego

wyszukiwanie słowa w dokumencie tekstowym

01.06.2020r.

Projekty grupowe-Gazetka

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

16.06.2020r

25.06.2020r.

Gazetka szkolna –Projekt grupowy.

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

 

WOS  KL  VIII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Problemy współczesnego świata, bogata Północ – biedne Południe

Podział na kraje bogate i kraje biedne, zależności miedzy Północą a Południem, pomoc humanitarna

2

27 05 2020

Proces  globalizacji

Zależności między różnymi krajami i regionami świata, pozytywne i negatywne skutki globalizacji

3

01 06 2020

Konflikty zbrojne

Przyczyny i skutki konfliktów, ogniska zapalne

 

4

04 06 2020

Zagrożenie terroryzmem

Rodzaje terroryzmu, sposoby działania, organizacje terrorystyczne

5

08 06 2020

Problemy współczesnego świata – podsumowanie działu

Sprawy międzynarodowe, problemy, wyzwania na przyszłość

6

10 06 2020

Konstytucja RP – analiza dokumentu

Prawo, dokumenty państwowe, zasady ustroju państwa

7

15 06 2020

Wyzwania dla świata – prezentacja referatów

Sprawy międzynarodowe, problemy, wyzwania na przyszłość, rozwiązanie problemów

8

22 06 2020

Moja przyszłość

System edukacji ,rodzaje szkół, praca zawodowa

9

24 06 2020

Podsumowanie wiadomości

Wiadomości z całorocznej pracy

 

 

Religia kl. VIII

L.P

Temat – Klasa VIII

Data

Treści

1.

Duch Święty odnawia oblicze ziemi

 

26.05.2020

Związek Zesłania Ducha Świętego z potrzebą odnowy świata
i przezwyciężania zła w świecie.

Postawa otwartości na działanie Ducha Świętego.

2.

Maryja Królową Polski 

27.05.2020

Maryja – Królowa Polski: kult maryjny.

Postawa oddawania czci Maryi.

 

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

02.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Wiara w jednego Boga

03.06.2020

Fundamentalny charakter I przykazania; ocena wróżbiarstwa, astrologii i horoskopów.

Postawa chrześcijanina wobec Boga.

 

5.

Serce Jezusa

 

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

Boże Ciało

 

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

 

7.

Kościół w Polsce – św. Jadwiga

 

23.06.2020

Chrystianizacja Litwy, św. Jadwiga.                Postawa odpowiedzialności za Kościół w Polsce.

8.

Świętowanie dnia świętego – Niedziela Dzień Pański

 

24.06.2020

Postawa odpowiedzialności za chrześcijańskie świętowanie niedzieli i świąt nakazanych.

 

 

 

EDUKACJI  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  KLASA VIII 

26.05.2020      Wypadek drogowy – co robimy??? Powtórzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

02.06.2020      Sprawdzian wiadomości z zakresu pierwszej pomoczy, cz.II

09.06.2020      Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

23.06.2020      Choroby cywilizacyjne. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

 

W-F klasa VIII

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwody w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

27.05

Zasady techniki indywidualnej

 

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

 

Akrobatyka sportowa (e-dziennik, you tube)

3.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym. PS (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Obrona w piłce siatkowej (e-dziennik, you tube)

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka ręczna – gra bramkarza (e-dziennik, you tube)

22.06

Poznanie zasad techniki i taktyki

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

 

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu

 

 

MATEMATYKA KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

26 V

Ćwiczenia z kombinatoryki.

·        stosowanie reguły mnożenia (w prostych przypadkach)

·        ilustrowanie drzewkiem prostej sytuacji zadaniowej oraz badanie ile jest możliwości wyboru

·        rozpoznawanie kiedy zastosować regułę dodawania, a kiedy regułę mnożenia

·        stosowanie reguły dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach wymagających rozważenia np. trzech przypadków

28 V

Obliczanie prawdopodobieństwa.

·        obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń dla kilkakrotnego losowania, jeśli oczekiwanymi wynikami są para lub trójka np. liczb

·        obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach polegających na losowaniu dwóch elementów

29 V

Obliczanie prawdopodobieństwa - losy na loterii, kostka do gry, kolorowe kule.

Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń dla zadań typowych:

·        wyciąganie losów na loterii

·        rzucanie kostką do gry

·        losowanie kolorowych kul z urny

29 V

Obliczanie prawdopodobieństwa - losy na loterii, kostka do gry, kolorowe kule – cz. II.

2 VI

Kombinatoryka a prawdopodobieństwo.

·        wykonywanie obliczeń bez wypisywania wszystkich możliwości

·        odróżnianie losowania bez zwracania od losowania ze zwracaniem

·        przeprowadzanie prostych doświadczeń losowych polegających na rzucie monetą lub sześcienną kostką do gry

·        analizowanie i obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń w prostych doświadczeniach losowych

3 VI

Kombinatoryka a prawdopodobieństwo – ćwiczenia.

4 VI

Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego CKE.

Rozwiązywanie arkusza i porównywanie swoich rozwiązań z kluczem rozwiązań.

9 VI

Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego Operon.

Rozwiązywanie arkusza i porównywanie swoich rozwiązań z kluczem rozwiązań.

19 VI

Matematyczny „escape room”

Zabawa w matematyczny „escape room” – pokój pełen matematycznych zagadek.

23 VI

Trochę historii – lwowska szkoła matematyczna.

Zarys historyczny wkładu Polaków w rozwój matematyki w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

25 VI

Zagadki logiczne.

Rozwiązywanie ciekawych i nietuzinkowych zadań matematycznych.

 

 

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

27 V

Spójrz na siebie jak na firmę.

·        Szukanie swoich mocnych stron

·        Budowanie swojej marki osobistej

·        Planowanie dalszego rozwoju w przyszłości

10 VI

Jak uczyć przedsiębiorczości? Wszystko zaczyna się od postawy i wartości.

·        Szukanie rozwiązań nietypowych problemów

·        Człowiek reaktywny i proaktywny

·        Poznawanie własnych wartości

19 VI

Na ile się poznaliśmy?

·        Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

·        Czego nauczyła nas ta szkoła? Jakie wartości wyniesiemy?

·        Na ile poznaliśmy siebie i innych?

·        Kto został naszym autorytetem?

·        Czego nauczyliśmy się od Patrona naszej szkoły?

24 VI

Co zrobić, aby spełnić marzenia?

·        Marzenia i cele

·        Mapa celów, mapa marzeń, planowanie

·        Model SMART

 

Klasa VI

Matematyka kl.VI

25.05.2020r.

26.05.2020r

27.05.2020r.

 

Pojęcie procentu. Obliczenia procentowe.

·   interpretowanie 1% jako 1/100 całości

·   ustalanie, jaki procent figury został zamalowany

·   wyrażanie procentów za pomocą ułamków

·   wyrażanie ułamków za pomocą procentów

·   obliczanie procentów liczby naturalnej w przypadkach: 10%, 25%, 50%

·   obliczanie, jakim procentem całości jest dana wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50%

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących procentów

29.05.2020r.

01.06.2020r

02.06.2020r.

03.06.2020r

Prędkość, droga, czas.

Cz.1

-w sytuacji praktycznej obliczanie: drogi przy danej prędkości i czasie, prędkości przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosowanie jednostki prędkości km/h i m/s.

05.06.2020r

Prędkość, droga, czas.

Cz.2

·   wyrażanie czasu określonego jako ułamka godziny w postaci minut

·    wyrażanie czasu określonego w minutach jako część godziny

·   obliczanie prędkości w km/h przy drodze podanej w km i czasie, który jest ułamkiem godziny

·   obliczanie długości drogi w km przy prędkości podanej w km/h i czasie, który jest ułamkiem godziny

·   obliczanie czasu, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących prędkości

08.06.2020r.

Droga, prędkość , czas II

·   obliczanie czasu, który jest ułamkiem godziny, przy drodze podanej w km i prędkości podanej w km/h

rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych dotyczących prędkości

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Korzystanie z wzorów.

·   obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych

·   zapisywanie prostego wyrażenia algebraicznego opisującego zależności podane w kontekście praktycznym

·   dopasowywanie opisu słownego do wzoru

 

15.06.2020r.

19.06.2020r

Plan, mapa, skala.

·   stosowanie różnych sposobów zapisywania skali (liczbowa, liniowa, mianowana)

·   zamienianie skali liczbowej na mianowaną

·   mierzenie odległości między obiektami na planie, mapie

 

22.06.2020r

Zakupy.

·   szacowanie kosztów zakupu określonej ilości towaru przy podanej cenie jednostkowej

·   obliczanie, ile towaru można kupić za daną kwotę przy podanej cenie jednostkowej

 

23.06.2020r

Działki, domy, mieszkania

·   obliczanie rzeczywistego wymiaru figur narysowanych w skali

·   obliczanie pola czworokątów na podstawie wymiarów odczytanych z rysunków

·   obliczanie obwodu i pola powierzchni pomieszczeń o podanych wymiarach

obliczanie kosztów zakupów przy podanej cenie jednostkowej

 

J. polski – kl. VI

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane  treści programowe

1.

25.05.2020

Typy zdań złożonych współrzędnie.

wymienianie spójników współrzędności;                            nazywanie typów zdań współrzędnie złożonych;        

2.

27.05.2020

Powtórzenie wiadomości  z rozdziału VI.

powtórzenie wiadomości : Biblia, mitologia, pamiętnik zdania złożone;

3.

28.05.2020

Malarskie przedstawienie zawłaszczania przyrody przez człowieka.

interpretacja obrazu;                                                opisanie odczuć;                                                                        rozmowa o skutkach całkowitej urbanizacji Ziemi;

4.

29.05.2020

Sprawdzian po rozdziale VI.

wykonanie testu;

5.

29.05.2020

Sprawdzian po rozdziale VI – piszemy kartę z  pamiętnika.

redagowanie pamiętnika;

6.

01.06.2020

Spotkanie z lekturą – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

odczytanie informacji wstępnych;                  wprowadzenie w świat literatury Tolkiena; zapoznanie się z pytaniami  do lektury;

7.

02.06.2020

Z wizytą w Szerokim Świecie.

opowiadanie o sytuacji panującej w Szerokim Świecie;                                                        porządkowanie informacji o bohaterach;

8.

03.06.2020

Podróż do celu.

opowiadanie o trudnych sytuacjach bohaterów wyprawy;                                                                ocenianie postawy krasnoludów podczas podróży;

9.

04.06.2020

Bilbo Baggins

nazywanie cech hobbita przed i po  podróży; uzasadnianie swoich opinii na temat pana Bagginsa;

10.

05.06.2020

Czego możemy się nauczyć dzięki powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”?

przypomnienie wiadomości o cechach powieści fantasy;                                                                   uzasadnianie, czy warto polecić innym powieść Tolkiena;

11.

08.06.2020

Jak napisać list oficjalny?

zapoznanie się z informacjami dotyczącymi listu oficjalnego;                                                                      czytanie przykładowego listu;                      redagowanie wstępów i zakończeń listów oficjalnych;

12.

10.06.2020

Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

poznanie cech języka potocznego;                     poznanie różnic między językiem mówionym a pisanym;                                                                               ćwiczenia w używaniu języka w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych;

13.

15.06.2020

Co już wiemy o głoskach i sylabach?

przypomnienie podstawowych informacji na temat liter, głosek i sylab;                                                omówienie różnych funkcji litery „i” w wyrazie; ćwiczenia utrwalające;

14.

19.06.2020

Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli?

przypomnienie reguł pisowni wyrazów z ó, u, ch, h,    rz, ż;                                                                               uzupełnianie zdań i wyrazów;                                    tworzenie wyrazów pokrewnych do podanych;

   15.

22.06.2020

Julian Tuwim –czarodziej słowa. Średnik w zdaniu.

odczytanie wiersza J. Tuwima „Czereśnie”;       opisanie sytuacji przedstawionej w utworze; wyszukanie epitetów, uosobień;                      wyjaśnienie zasad stosowania średnika w wypowiedzeniach;

16.

24.06.2020

Powtórzenie wiadomości po rozdziale VII.

analiza schematu z podręcznika;                        powtórzenie wiadomości;

17.

25.06.2020

Na pożegnanie – podsumowanie!

podsumowanie pracy w cały roku szkolnym;

 

 1. ANGIELSKI KLASA VI

25.05. – Czytamy i tłumaczymy tekst "Reuse, renew, recycle". Tekst narracyjny, opis.

27.05. – Present Perfect i Present Simple - porównanie. Wypowiedź według wzoru.

29.05. – Opisujemy nasze ulubione gadżety. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny.

1.06. – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film

3.06. – Czytamy i tłumaczymy tekst „Shopping habits”. tekst narracyjny.

4.06. – Wypowiedź pisemna . Piszemy ogłoszenie. E-mail, ogłoszenie

08.06.2020 - Present perfect - ćwiczenia gramatyczne. Pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

10.06.2020 - Test yourself 7 - ćwiczenia gramatyczne. Tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

15.06.2020 – Zdania warunkowe typu I  - zastosowanie. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

22.06.2020 – Protecting the environment – film

24.06.2020 – Singapur – podróż egzotyczna – film

 

 

 

Historia kl. VI

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

 

 

 

26.05.2020

Narodziny nowożytnego świata - powtórzenie./ edziennik, classroom, eduelo.

- wielkie odkrycia geograficzne,

- skutki odkryć geograficznych,

- Renesans – narodziny nowej epoki,

- kultura renesansowa w Europie,

- reformacja – czas wielkich zmian,

- kontrreformacja.

27.05.2020

W Rzeczypospolitej szlacheckiej - powtórzenie. / edzennik, podręcznik, classroom.

- demokracja szlachecka,

- w folwarku szlacheckim,

- w czasach ostatnich Jagiellonów,

- Odrodzenie na ziemiach polskich,

- Rzeczpospolita Obojga Narodów,

- „państwo bez stosów”

- pierwsza wolna elekcja.

2.06.2020

W obronie granic Rzeczpospolitej - powtórzenie. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- wojny z Rosją,

- początek wojen ze Szwecją,

- powstanie Chmielnickiego,

- potop szwedzki,

- wojny z Turcją,

- kryzys Rzeczypospolitej,

- Barok i Sarmatyzm.

3.06.2020

Od absolutyzmu do republiki – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- monarchia absolutna we Francji,

- monarchia parlamentarna w Anglii,

- Oświecenie w Europie,

- nowe potęgi europejskie,

- Stany Zjednoczone Ameryki.

9.06.2020

Upadek Rzeczypospolitej – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- Rzeczpospolita pod rządami Wettinów,

- pierwszy rozbiór Polski,

- Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja,

-powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór.

10.06.2020

Rewolucja francuska – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- rewolucja francuska,

- republika francuska,

23.06.2020

Epoka napoleońska – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- epoka Napoleona Bonapartego,

- upadek Napoleona,

- Legiony Polskie we Włoszech,

- Księstwo Warszawskie.

24.06.2020

Chronologia historyczna – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- czas w historii,

- obliczanie czasu w historii.

 

 

Geografia kl.VI

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Współczesne problemy Ukrainy

Warunki naturalne Ukrainy.

Surowce mineralne Ukrainy.

Gospodarka Ukrainy.

Konflikty na Ukrainie i ich konsekwencje.

Problemy ludności na Ukrainie.

01.06.2020

Zróżnicowanie przyrodnicze
i gospodarcze Rosji

Środowisko przyrodnicze Rosji.

Surowce mineralne i okręgi przemysłowe Rosji.

Znaczenie przemysłu w gospodarce Rosji.

Rolnictwo i usługi w Rosji.

Wpływ konfliktów na Ukrainie na Rosję.

08.06.2020

Relacje Polski z sąsiadami

Stosunki Polski z sąsiadami.

Przykłady współpracy Polski z sąsiadami.

Znaczenie euroregionów.

15.06.2020

Lekcja powtórzeniowa

 

 

22.06.2020

Sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Sąsiedzi Polski”

Test sprawdzający

 

biologia – klasa 6

Data

Temat

Realizowane treści

28.05.2020

Konkurs wiedzy "Tropami zwierząt" - etap.I

Charakterystyka grup systematycznych zwierząt: od  bezkręgowców (parzydełkowców) do kręgowców (ssaków).

5.06.2020

Sprawdzian wiadomości z działu „Kręgowce stałocieplne”.

Różnorodność środowisk życia i cech morfologiczne ptaków. Przedstawiciele ptaków. Przystosowania ptaków do lotu.

Ptaki jako zwierzęta stałocieplne. Rozmnażanie i rozwój ptaków.

Znaczenie ptaków.

Różnorodność środowisk życia. Cechy morfologiczne ssaków. Ssaki jako zwierząt stałocieplne. Rozmnażanie i rozwój ssaków.

Przedstawiciele ssaków. Cech wspólne ssaków. Przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach.

19.06.2020

Konkurs wiedzy "Tropami zwierząt" - etap.II

Charakterystyka grup systematycznych zwierząt: od  bezkręgowców (parzydełkowców) do kręgowców (ssaków).

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020.

Świat zwierząt. Od parzydełkowców do pierścienic. Stawonogi i mięczaki. Kręgowce zmiennocieplne. Kręgowce stałocieplne.

 

Informatyka Kl. VI

28.05.2020r.

Budżet kieszonkowy. Proste obliczenia w programie MS Excel

-korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w codziennym życiu, np. do tworzenia własnego budżetu

 

03.06.2020r

Prezentowanie danych na wykresie

-dobieranie typu wykresu do rodzaju prezentowanych danych

analizowanie danych przedstawionych na wykresie

25.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

godzina wychowawcza kl. VI

l. p.

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści 

1.

25.05.

Rodzina w moich oczach –
Dzień Matki.

odnoszenie się z szacunkiem do swoich rodziców;          dostrzeganie troski i trudu pracy;                                                            pamiętanie o święcie swojej Mamy – czytanie wierszy i życzeń dla Mamy;

2.

01.06.

Dzień Dziecka – jak aktywnie spędzić ten dzień?

rozmowa o prawach dziecka;                           zaplanowanie czynnego wypoczynku;

3.

08.06.

Dążenie do celu – zajęcia z pedagogiem.

 

4.

15.06.

Oceniamy swoje osiągnięcia edukacyjne.

analiza wyników nauczania;

5.

22.06.

Bezpieczne wakacje.

rozmowa o bezpiecznych formach letniego wypoczynku;

 

MUZYKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Maestro A.Vivaldi

Życie i twórczość A. Vivaldiego, utwory, forma koncertu

2

04 06 2020

Kartka kalendarza – Ludwig van Beethoven

Życie i twórczość kompozytora, utwory

3

25 06 2020

Spotkajmy się na szlaku – piosenki wakacyjne

Piosenki wakacyjne, podsumowanie wiadomości

 

PLASTYKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

29  05 2020

Sztuka użytkowa

Dawny i współczesny design, forma, funkcjonalność, ergonomia

2

04 06 2020

Wzornictwo przemysłowe

Rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, etaty tworzenia dzieł sztuki użytkowej

 

TECHNIKA  KL  VI

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Obwody elektryczne

Elementy elektroniczne, elektryczne, symbole graficzne

2

01 06 2020

Nowoczesny świat techniki

Wykorzystanie osiągnięć naukowych i technicznych we współczesnym świecie

3

08 06 2020

Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji

Zagrożenia życia i zdrowia ludzi i zwierząt, degradacja środowiska naturalnego, wojny, terroryzm

4

15 06 2020

W świecie robotów

Najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, rozwój nowych technologii, prognozy na przyszłość

5

22 06 2020

Podsumowanie wiadomości

Podsumowanie wiadomości z całego roku

 

Religia

L.P

Temat – Klasa VI

Data

Treści

1.

Prymas Stefan Wyszyński - strażnik wiary narodu polskiego

 

26.05.2020

Prymas Stefan Wyszyński strażnikiem wiary narodu polskiego.

 

2.

Św. Jan Paweł II nauczyciel wiary 

 

27.05.2020

Św. Jan Paweł II nauczycielem wiary.

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

02.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Św. Maksymilian Maria Kolbe – wzór ofiarnej postawy wobec bliźniego.

 

04.06.2020

Św. Maksymilian Maria Kolbe wzorem ofiarnej postawy miłości wobec bliźniego.

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w służbie prawdzie

23.06.2020

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko przykładem służby prawdzie.

8.

Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży

24.06.2020

Św. Stanisław Kostka wzorem dla dzieci i młodzieży w realizacji powołania do świętości.

 

W-F klasa VI

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

25.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

26.05

Zasady techniki indywidualnej

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

 

Zwody w piłce nożnej (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Gimnastyka artystyczna (e-dziennik, you tube)

 

6.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. PN (e-dziennik, classroom)

 

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Zmiana pałeczki sztafetowej – lekkoatletyka (e-dziennik, you tube)

 

19.06

Poznanie zasad techniki i taktyki konkurencji lekkoatletycznej

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu

 

Klasa VII

Matematyka kl. VII

25.05.2020r

26.05.2020r

Twierdzenie Pitagorasa-zadania

• stosowanie w prostych przypadkach twierdzenia Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów

-stosowanie Tw. Pitagorasa do rozwiazywania zadań mających zastosowanie w praktyce.

27.05.2020r

29.05.2020r

01.06.2020r

Kwadrat i jego połowa.

• stosowanie w prostych sytuacjach wzorów na pola figur do wyznaczania długości odcinków;

• obliczanie długości przekątnej kwadratu, mając daną długość boku kwadratu lub jego obwód;

• obliczanie długości boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej;

• stosowanie poznanych wzorów do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

03.06.2020r.

04.06.2020r.

05.06.2020r

Trójkąt równoboczny i jego połowa.

• obliczanie wysokości trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku;

• obliczanie długości boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość;

• obliczanie pola i obwodu trójkąta równobocznego, mając daną długość boku lub wysokość;

• stosowanie własności trójkątów o kątach 45°, 45°, 90°  lub 30°, 60°, 90° do rozwiązywania prostych zadań tekstowych

08.06.2020r

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Powtórzenie wiadomości: Trójkąty prostokątne.

Rozwiązywanie zadań utrwalających zastosowane tw. Pitagorasa do rozwiazywania zadań.

15.06.2020r

Punkty w układzie współrzędnych.

Rysowanie prostokątnego układu współrzędnych;

• odczytywanie współrzędnych punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych;

• zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

 

19.06.2020r

22.06.2020r

23.06.2020r.

Długości i pola w układzie współrzędnych.

• obliczanie długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;

• obliczanie w prostych przypadkach pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków.

 

24.06.2020r.

Odcinki w układzie współrzędnych.

• rozpoznawanie w układzie współrzędnych odcinków równych i równoległych;

• obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych

 

 1. polski – kl. VII

Data

Temat lekcji

 

Treści nauczania

25.05.2020

Uwierz w siebie - "Samotni.pl" Barbara Kosmowska.

• Barbara Kosmowska, Samotni.pl (fragmenty)

• narracja

• świat przedstawiony

• kompleksy

26.05.2020

W jakich sytuacjach przydaje się wiedza na temat wywiadu?

• etapy tworzenia wywiadu

• słownictwo przydatne do zredagowania wywiadu

 

28.05.2020

Jak przeprowadzić wywiad?

• pytania do autorki podanego tekstu

•  informacje na temat wybranej postaci,

 • temat wywiadu  i układanie pytań

 

28.05.2020

Wywiad z… - ćwiczenia redakcyjne.

• wywiad z kolegą/koleżanką lub bliską osobą

29.05.2020

Nie tracić nadziei - na podstawie tekstu pt. "Chce się żyć".

• Maciej Pieprzyca, Chce się żyć (fragmenty)

• narracja

• niepełnosprawność

01.06.2020

Szansa przetrwania – Bear Grylls „Urodzony, by przetrwać”.

• Bear Grylls, Urodzony, by przetrwać (fragmenty)

• sztuka przetrwania

• paradoks

02.06.2020

Skróty i skrótowce.

• skrótowce

• literowce

• głoskowce

• grupowce

• mieszane

• skrót

03.06.2020

Treść i forma – ważne w prezentacji.

• etapy tworzenia prezentacji

• funkcja mowy ciała podczas wygłaszania prezentacji

•  plan prezentacji

• trema

 

04.06.2020

 

Wyrazy złożone.

• wyraz złożony

• złożenie

• zrost

05.06.2020

Pisownia przymiotników złożonych

• pisownia przymiotników złożonych z łącznikiem

• pisownia przymiotników złożonych bez łącznika

 

08.06.2020

Nadzieja, wiara, pewność - powtórzenie wiadomości. 

• wywiad

• prezentacja

• skrótowce

• wyrazy złożone

• pisownia przymiotników złożonych

 

09.06.2020

Nasze plany na jutro" - K. I. Gałczyński "Jutro popłyniemy".

• utwór K. I. Gałczyński "Jutro popłyniemy".

• środki poetyckie w wierszu

 

15.06.2020

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

• wypowiedzenie wielokrotnie złożone

• wypowiedzenie główne

• wypowiedzenia podrzędne

19.06.2020

Ojczyzna w książce zamknięta. Przebudzenie Skawińskiego.

• Henryk Sienkiewicz, Latarnik

• główny bohater, nostalgia, znaczenie ojczyzny

 

22.06.2020

Arcydzieło kompozycji. „Latarnik” nowelą psychologiczną.

• Henryk Sienkiewicz, Latarnik

• narracja

• nowela

• fabuła, akcja

• ekspozycja

• rozwinięcie

• punkt kulminacyjny

• rozwiązanie

 

23.06.2020

Mała ojczyzna i wielkie idee. „Władca Pierścienia” o dojrzewaniu do odejścia.

• John Ronald Reuel Tolkien, Drużyna pierścienia (fragmenty)

• narracja

• świat przedstawiony

• symbol

• fantastyka

25.06.2020

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie siódmej.

• utwory literackie

• Fonetyka

• składnia

• słowotwórstwo

 

25.06.2020

Przepis na udane wakacje.

• bezpieczeństwo podczas wakacji

• umiejętność wykorzystania wolnego czasu

• instrukcja

Barbara Wdowiak

 

J. ANGIELSKI KLASA VII

25.05. – London travel guide - oglądamy film o ciekawych miejscach, które warto zwiedzić  w Londynie. Film

27.05. – Sprawdzian wiadomości. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, e-mail.

28.05. – Time out – poznajemy ciekawe hobby. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

1.06. – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film.

3.06. – Zdania warunkowe typu I i O. wypowiedź według wzoru.

5.06. – Zgadzanie się i kwestionowanie -  słuchamy nagrań. wypowiedź według wzoru, dialog

08.06.2020 - Zgadzanie się i kwestionowanie - słuchamy dialogi. uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

10.06.2020 - Rzeczowniki odczasownikowe i bezokolicznik – ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

15.06.2020 – Nazwy dyscyplin sportowych i sprzęt sportowych – słownictwo. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, opis dyscyplin sportowych.

19.06.2020 - „ 10 najbardziej niezwykłych dyscyplin sportowych na świecie” - film

22.06.2020 – Wyszukiwanie informacji w liczbach i datach - słuchanie. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

24.06.2020 – „ Ile angielskich słów musisz znać?” – film

25.06.2020 – „ Holidays czy vacation – wakacje? - film

 

 

 1. niemiecki – kl. VII

26.05.2020      Wann hast du Geburtstag? (liczebniki porządkowe, odczyt daty)

29.05.2020      Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Utrwalenie liczebników porządkowych i opisu

                        pogody.

 

02.06.2020      Ans Meer oder ins Gebirge? (wyrażenia przyimkowe – miejsca spędzania czasu

                        wolnego i  czynności z nimi związane)

 

05.06.2020      Gute Reise. (środki transportu)

09.06.2020      Fokus Wiederholung. (powtórzenie wiadomości)

12.06.2020      Dzień wolny

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

19.06.2020      Grammatik Kompakt. (ćwiczenia gramatyczne – wyrażenia przyimkowe)

23.06.2020      Szwajcaria przewodnik turystyczny – oglądamy film.

26.06.2020      Zakończenie roku szkolnego

 

 

Geografia kl.VII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

Wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.

27.05.2020

Wpływ zmian politycznych
i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

Różnice pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową.

Wpływ przemian politycznych i gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej.

01.06.2020

Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

Terminy: centra logistyczne, spedycja.

Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Wrocławia.

Wpływ transportu morskiego na rozwój działalności gospodarczej i usługowej w Trójmieście.

03.06.2020

Wpływ walorów przyrodniczych
i kulturowych na rozwój turystyki

Wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku na rozwój turystyki.

Wpływ dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki.

08.06.2020

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Relacje między elementami środowiska geograficznego”

Test sprawdzający

10.06.2020

15.06.2020

Poznaję region, w którym mieszkam

Położenie na mapie regionu geograficznego,
w którym mieszka uczeń.

Główne cechy środowiska przyrodniczego regionu, w którym mieszka uczeń.

Cechy struktury demograficznej regionu,
w którym mieszka uczeń.

Najważniejsze cechy gospodarki regionu,
w którym mieszka uczeń.

Przyrodnicze i kulturowe walory regionu,
w którym mieszka uczeń.

Współpraca międzynarodowa regionu,
w którym mieszka uczeń.

Osiągnięcia Polaków pochodzących z regionu,
w którym mieszka uczeń, w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

22.06.2020

24.06.2020

Moja mała ojczyzna

Obszar utożsamiany z małą ojczyzną.

Walory środowiska geograficznego małej ojczyzny.

Atrakcyjność kulturowa małej ojczyzny.

Cechy społeczno-gospodarcze małej ojczyzny.

Działania społeczności lokalnej na rzecz małej ojczyzny.

 

 

 

Historia kl. VII

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Polska w przededniu II wojny./ edziennik, podręcznik, classroom.

- relacje II RP z sąsiednimi państwami,

- międzynarodowe położenie Polski w l.30.XX w.,

- zawarcie paktu Ribbentrop – Mołotow i jego skutki.

29.05.2020

Polska w okresie międzywojennym – powtórzenie wiadomości. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

2.06.2020

Polska w okresie międzywojennym – analiza tekstów źródłowych. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

5.06.2020

Polska w okresie międzywojennym – test. / edziennik, classroom.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

9.06.2020

Europa po kongresie wiedeńskim – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- kongres wiedeński,

- rewolucja przemysłowa,

- nowe idee polityczne,

- przeciwko świętemu przymierzu.

19.06.2020

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- po upadku Księstwa Warszawskiego,

- w Królestwie Polskim,

- powstanie listopadowe,

- wielka Emigracja,

- ziemie polskie po powstaniu listopadowym,

- kultura romantyzmu.

23.06.2020

Europa i świat po wiośnie ludów./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- Stany Zjednoczone w XIX wieku,

- zjednoczenie Włoch i Niemiec,

- kolonializm XIX wieku,

- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne,

- kultura przełomu XIX i XX wieku.

biologia – klasa 7

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości

Współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (temperatura, poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie).

Zdrowia jako stanu równowagi środowiska wewnętrznego organizmu. Choroby jako zaburzenia homeostazy.

 

 

Wpływ palenia tytoniu stan i funkcjonowanie układu oddechowego. Przedstawianie negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w tym w e-papierosach) kofeiny i niektórych leków. 

28.05.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap I

Podstawowa wiedza z wszystkich układów człowieka. Funkcjonowanie układów narządów znajdujących się w człowieku.

1.06.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap II

Tkanki i organy zwierzęce. Pierwiastki i związki chemiczne budujące ciało człowieka. Homeostaza. Choroby człowieka.

4.06.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap III

Szczegółowe funkcjonowanie oraz budowa układów człowieka.

8.06.2020

Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.

Choroby cywilizacyjne. Suplementy diety.

15.06.2020

Choroba – zaburzenia homeostazy.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Drogi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

22.06.2020

Uzależnienia.

Skutki działania papierosów, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka.

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Biologia jako jedna dziedzin nauki. Analiza działania układów człowieka. Równowaga wewnętrzna człowieka.

 

Chemia kl. VII

Zakres treści nauczania- chemii klasa 7

 

Nr.

lekcji

Data

Temat 

Realizowane treści

61.

26.05.2020

Wzory i nazwy wodorotlenków

-       zapoznanie z budową wodorotlenków

-       ćwiczenie umiejętności zapisywania wzorów
i nazwy wodorotlenków

62.

28.05.2020

Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

-       ustalanie wzoru sumarycznego wodorotlenków sodu i potasu

-       doskonalenie umiejętności obliczania masy cząsteczkowej, składu procentowego i stosunku wagowego

-       zapoznanie z  doświadczeniami, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu

-       zapisywanie obserwacji i wniosków do oglądanego doświadczenia

-       zapisywanie równania reakcji otrzymywania wodorotlenków sodu i potasu

-       zapoznanie z właściwościami i zastosowaniem wodorotlenków sodu i potasu

63.

02.06.2020

Wodorotlenek wapnia

-       ustalenie wzoru sumarycznego wodorotlenku wapnia

-       zapoznanie z doświadczeniami, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek wapnia

-       zapisywanie obserwacji i wniosków na podstawie oglądanego doświadczenia

-       zapisanie równań reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia

-       zapoznanie z właściwościami wodorotlenku wapnia i jego zastosowaniem

64.

04.06.2020

Badanie wyników nauczania

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu chemii w klasie 7

65.

09.06.2020

Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie

-       wprowadzenie umiejętności odczytywania informacji z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie

-       wyszukiwanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie na podstawie tabeli

-       wprowadzenie pojęcia: zasada

-       prezentacja doświadczeń: Otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II); Otrzymywanie wodorotlenku żelaza (III)

-       zapisywanie reakcji otrzymywania wodorotlenków  trudno rozpuszczalnych w wodzie

-       wprowadzenie wzoru zasady amonowej

66.

23.06.2020

Proces dysocjacji jonowej zasad

-       wprowadzenie pojęcia dysocjacja jonowa

-       zapoznanie z procesem dysocjacji jonowej zasad

-       zapisanie równań dysocjacji jonowej zasad

67.

25.06.2020

Podsumowanie wiadomości z działu: Tlenki i wodorotlenki

Utrwalenie wiadomości i umiejętności realizowanych w dziale: Tlenki i wodorotlenki.

 

FIZYKA kl. VII

Klasa 7

Data

Temat lekcji

Realizowane treści

27.05.2020r.

Formy energii.

·     pojęcie energii,

·     przykłady różnych form energii

29.05.2020r.

Praca.

·     pracy w sensie fizycznym, odróżnianie pracy w sensie fizycznym od pracy w języku potocznym;

·      przykłady wykonania pracy mechanicznej w otaczającej rzeczywistości

·     wzór na obliczanie pracy, gdy kierunek działającej na ciało siły jest zgodny z kierunkiem jego ruchu

·      jednostka pracy w układzie SI;

·     wyjaśnienie, kiedy mimo działającej na ciało siły praca jest równa zero; wskazanie odpowiednich przykłady
w otaczającej rzeczywistości

03.06.2020r.

Moc i ej jednostki.

·     pojęcia: praca i moc; odróżnianie mocy w sensie fizycznym od mocy w języku potocznym;

·     wskazywanie odpowiednich przykładów w otaczającej rzeczywistości

·     wzór i jednostka mocy

·     posługiwanie się pojęciem mocy, wraz z jej jednostką w układzie SI;

·     wyjaśnienie, kiedy urządzenie ma moc 1 W; porównywanie mocy różnych urządzeń

·     wyjaśnienie, co to jest koń mechaniczny (1 KM)

·     rozwiązywanie typowych zadań z wykorzystaniem związku pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; wyodrębnianie z tekstów i rysunków informacje kluczowe

05.06.2020r.

Energia potencjalna.

·  pojęcie energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji (ciężkości) i potencjalnej sprężystości wraz z ich jednostką w układzie SI

·  wyjaśnienie, kiedy ciało ma energię potencjalną grawitacji, a kiedy ma energię potencjalną sprężystości;

·  wykonana praca jako zmiana energii

·  przemiany energii ciała podniesionego na pewną wysokość, a następnie upuszczonego

10.06.2020r.

 Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

• energia mechaniczna

• rodzaje energii mechanicznej

• energia potencjalna grawitacji

• jednostka energii

• energia potencjalna sprężystości

19.06.2020r.

Energia kinetyczna.

• energia kinetyczna

• układ izolowany

• zasada zachowania energii

24.06.2020r.

Podsumowanie wiadomości

o pracy, mocy, energii

 

 

Informatyka Kl. VII

27.05.2020r.

Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie

·wstawianie nagłówka do dokumentu tekstowego

·wstawianie stopki do dokumentu tekstowego

wyszukiwanie słowa w dokumencie tekstowym

01.06.2020r

Projekty grupowe- Gazetka

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

10.06.2020r.

15.06.2020r.

24.06.2020r.

Gazetka szkolna -Projekt.

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu grupowego.

 

 

 

PLASTYKA KL VII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Rodzaje pejzażu

Malarstwo pejzażowe,rodzaje, przykłady

2

03 06 2020

Portret i autoportret

Typy portretów, przykłady  w malarstwie, rysunku, fotografii

3

25 06 2020

Dzieła sztuki współczesnej

Dziedziny i formy sztuki współczesnej

 

MUZYKA  KL  VII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

27 05 2020

Muzyka rozrywkowa

Muzyka XX wieku, rock, pop rap, disco, najpopularniejsze zespoły i twórcy

2

03 06 2020

Od fonografu do MP3

Utrwalanie dźwięku, dawne i współczesne urządzenia

3

09 06 2020

Krzysztof Penderecki – sylwetka kompozytora

Życie i twórczość artysty, eksperymenty, nowe brzmienia

4

24 06 2020

Z muzyką dalej w świat

Wiadomości do świadomego grania i słuchania muzyki, piosenka wakacyjna

 

 

 

Godzina wychowawcza kl. VII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

 

25.05.2020

"Dziękuję Ci, Mamo..." 

• rola matki w życiu dziecka

• szacunek dla mamy

• życzenia z okazji Dnia Matki

 

04.06.2020

Jak bezpiecznie wychodzić z domu podczas trwania pandemii.

• zasady bezpieczeństwa podczas wychodzenia z domu

 

08.06.2020

Podsumowanie pracy wychowawczej oraz omówienie ocen z przedmiotów i z zachowania 

• podsumowanie całorocznej pracy

• omówienie wydarzeń w klasie

 

22.06.2020

Bezpieczeństwo podczas wakacji.

• zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

 

 

 

wychowanie do życia w rodzinie – klasa 7

Data

Temat

Realizowane treści

29.05.2020

Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne

Co to są uzależnienia? Rodzaje uzależnień.

5.06.2020

Uzależnienia behawioralne.

Rodzaje i objawy uzależnień behawioralnych.

19.06.2020

Ludzie drogowskazy.

Co to jest autorytet. Cechy osobowości autorytetu.

 

Religia

L.P

Temat – Klasa VII

Data

Treści

1.

Duch Święty umacnia Kościół

26.05.2020

Znaczenie darów Ducha Świętego dla Kościoła.

2.

Kardynał Stefan Wyszyński – Patron mojej szkoły

28.05.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

3.

Św. Paweł niestrudzony Apostoł

02.06.2020

Św. Paweł – apostoł i głosiciel Dobrej Nowiny. Odpowiedzialność za dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku.

4.

Św. Tomasz z Akwinu – wiara i rozum

03.06.2020

Wiara i rozum drogami poznania prawdy w ujęciu myśli św. Tomasza z Akwinu.           Odpowiedzialność za rozwój swojej wiary oraz intelektu.

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

23.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Uwielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego

 

25.06.2020

Kształtowanie postawy uwielbienia Jezusa Eucharystycznego.

 

W-F klasa VII

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwody w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

27.05

Zasady techniki indywidualnej

 

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

 

Akrobatyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

2.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym. PS (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Obrona w piłce siatkowej (e-dziennik, you tube)

 

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka ręczna – gra bramkarza (e-dziennik, you tube)

22.06

Poznanie zasad techniki i taktyki

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

 

Klasa V

 

Matematyka kl.V

25.05.2020r.

26.05.2020r.

27.05.2020r.

Powtórzenie wiadomości: Pola figur.

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzorów na pola figur płaskich. Zastosowanie obliczeń w praktyce.

29.05.2020r.

Sprawdzian wiadomości.

„Pola figur”.

Rozwiązywanie testu sprawdzającego poziom wiedzy z danego działu.

01.06.2020r

02.06.2020r.

 

Kalendarz i zegar.

·   obliczanie upływu czasu pomiędzy wskazaniami zegara

·   obliczanie godzinę po upływie podanego czasu od podanej godziny

·   obliczanie daty po upływie podanej liczby dni od podanego dnia

·   rozwiązywanie prostych zadań dotyczących czasu z wykorzystaniem informacji podanych w tabelach i kalendarzu

03.06.2020r.

05.06.2020r

Miary, wagi i pieniądze

 

·   zamienianie jednostki masy

obliczanie kosztu zakupu przy podanej cenie za kilogram lub metr

08.06.2020r.

Średnia arytmetyczna

·   obliczanie średniej arytmetycznej kilku liczb naturalnych

rozwiązywanie prostych zadań  tekstowych polegające na obliczaniu średniej arytmetycznej

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Liczby dodatnie i ujemne.

·   wyznaczanie liczby przeciwnej do danej

·   odczytywanie temperatury z termometru

·   odczytywanie liczb całkowitych zaznaczonych na osi liczbowej

·   zaznaczanie na osi liczbowej  liczb całkowitych

 

15.06.2020r.

19.06.2020r.

Dodawanie liczb całkowitych.

·   obliczanie sumy kilku liczb całkowitych jedno- lub dwucyfrowych

rozwiązywanie prostych zadań z zastosowaniem dodawania liczb całkowitych

22.06.2020r.

23.06.2020r.

O ile różnią się liczby?

·   obliczanie różnicy między temperaturami wyrażonymi za pomocą liczb całkowitych

korzystanie z osi liczbowej, obliczanie o ile różnią się liczby całkowite

24.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

J. polski – kl. V

l.p.

Data

Tematy lekcji

Realizowane treści programowe

1.

25.05. 2020 r.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” – czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem Umberta Eco?

sporządzanie listy książek, które zasługują na uwagę;                                                              tworzenie strony tytułowej do swojej ulubionej książki;

  2.

25.05. 020 r

Analiza zadań domowych.

wypowiadanie się na temat nauczania zdalnego;                                            rozmowa o  trudnościach w uczeniu się;

3.

27.05. 2020 r

Recytacja wiersza Jana Twardowskiego „Ręce”

recytacja wiersza z odpowiednią intonacją;

4.

29.05. 2020 r

Jak napisać dedykację?

analiza informacji dotyczących tworzenia dedykacji;                                                        analiza przykładowej dedykacji; redagowanie dedykacji;

5.

29.05. 2020 r

Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

wyjaśnienie terminów: związek wyrazowy, wyraz nadrzędny i podrzędny; wskazywanie w zdaniach związków głównych i pobocznych;                

6.

01.06. 2020 r.

Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – ćwiczenia.

rozwijanie zdań;                              tworzenie wykresów zdań pojedynczych

7.

02.06. 2020 r.

Martyna na dachu świata.

czytanie tekstu „Przesunąć horyzont; wskazanie środków artystycznych; wprowadzenie terminu „dziennik” i omówienie jego cech;

8.

03.06. 2020 r.

Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.

analiza informacji na temat profesji związanych z pracą w radiu;           wskazanie podobieństw i różnic między radiem a telewizją;

9.

04.06. 2020 r.

Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

wskazywanie orzeczeń w podanych zdaniach;                                                         łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone współrzędnie za pomocą podanych spójników;                         zapoznanie się z informacją o zdaniach podrzędnie złożonych;

10.

05.06. 2020 r.

Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym?

oddzielanie przecinkiem zdań składowych; utworzenie zdań złożonych na temat ulubionego zwierzęcia;

11.

08.06. 2020 r

Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

przypomnienie wiadomości o pisowni wyrazów małą i wielką literą;                                      zapisywanie nazw świąt;                          zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pisowni m.in. gwiazd, planet, mieszkańców.

  12.

08.06. 2020 r.

Ćwiczenia w pisowni wyrazów małą i wielką literą.

ćwiczenie poprawnej  pisowni małą i wielką literą;

13.

10.06.   2020 r.

Czego nauczyły nas przygody bohaterów naszych lektur?

analizowanie mapy pojęć z rozdziału VII; ortograficzna powtórka;

14.

15.06. 2020 r.

Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności – piszemy sprawdzian po rozdziale VII.

rozwiązywanie testu podsumowującego rozdział „Smak przygody”;

15.

19.06. 2020 r.

Elementy utworu prozatorskiego – powtórzenie.

utrwalenie pojęć dotyczących tekstu prozatorskiego;                                określanie cech poznanych gatunków literackich;

16.

22.06. 2020 r.

Teksty inne niż literackie, cechy charakterystyczne wiersza – powtórzenie.

powtórzenie wiadomości o tekstach informacyjnych, publicystycznych i reklamowych;                                               budowa wiersza;

17.

22.06. 2020 r.

Środki  wyrazu w tekście – powtórzenie.

utrwalenie wiadomości o środkach stylistycznych;

18.

24.06. 2020 r.

Powtórzenie – pożegnanie.

dzielenie się swoimi wrażeniami;

 

J. ANGIELSKI KLASA V

25.05 - Czytamy i tłumaczymy tekst "Reuse, renew, recycle". Tekst narracyjny, opis.

26.05 - Czytamy i tłumaczymy tekst " Rock climbing" .Tekst narracyjny.

28.05. – Liczebniki porządkowe. Wypowiedź według wzoru opis.

29.05. – Pytania szczegółowe w Past Simple. Wypowiedź według wzoru, opis.

3.06. – Sporty ekstremalne i sprzęt sportowy – poznajemy słownictwo. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

5.06. – „Sports rules” – czytamy i tłumaczymy tekst. Tekst narracyjny, opis.

09.06.2020 - Test yourself  7 - powtórzenie wiadomości. Tekst narracyjny, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

19.06.2020 – Środki transportu – poznajemy słownictwo. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami

23.06.2020 – Podróż po Nowym Yorku – film.

25.06.2020 – Przewodnik po Stanach Zjednoczonych - film

 

Historia kl. V

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Pierwsze cywilizacje – powtórzenie. / edziennik, epdreczniki, podręcznik, classroom, eduelo.

- życie pierwszych ludzi,

- miasta - państwa Mezopotamii,

- w Egipcie faraonów,

- w starożytnym Izraelu,

- cywilizacje Indii i Chin,

- od hieroglifów do alfabetu.

29.05.2020

Starożytna Grecja – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, epodreczniki, classroom.

- demokratyczne Ateny,

- Sparta i wojny z Persami,

- bogowie i mity,

- kultura starożytnej Grecji,

- imperium Aleksandra Wielkiego.

2.06.2020

Starożytny Rzym – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- ustrój starożytnego Rzymu,

- imperium rzymskie,

- życie w wiecznym mieście,

- dokonania starożytnych Rzymian,

- początki chrześcijaństwa.

5.06.2020

Początki Średniowiecza – powtórzenie. / edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- Bizancjum,

- Arabowie i islam,

- konflikt papiestwa z cesarstwem,

 - wyprawy krzyżowe.

9.06.2020

Społeczeństwo średniowiecza – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- system feudalny,

- epoka rycerzy,

- miasto i wieś,

- Kościół w Średniowieczu,

- sztuka średniowieczna.

19.06.2020

Polska pierwszych Piastów – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- zanim powstała Polska,

- Mieszko I,

- Bolesław Chrobry,

- kryzys i odbudowa państwa polskiego,

- Bolesław Krzywousty.

 

 

 

 

biologia – klasa 5

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Paprotniki – rośliny miejsc zacienionych

Budowa paprotników. Cykl rozwojowy paproci.

1.06.2020

Nagonasienne – organowce.

Cechy roślin nagonasiennych. Budowa i cykl rozwojowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny.

8.06.2020

Okrytonasienne

Cechy roślin okrytonasiennych. Budowa kwiatu roślin okrytonasiennych.

15.06.2020

Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych

Budowa owoców. Sposób przenoszenia nasion roślin okrytonasiennych.

22.06.2020

Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Znaczenie roślin okrytonasiennych dla przyrody i człowieka.

 

 

Informatyka Kl. V

28.05.2020r

Rysujemy w Paint - figury geometryczne.

• rysowanie obiektów z wykorzystaniem kształtów, dobieranie  kolorów oraz wyglądu konturu i wypełnienia

 

04.06.2020r.

Skróty klawiszowe w programie MS Word

• wymienianie i stosowanie podstawowych skrótów klawiszowych używanych do formatowania tekstu

 

25.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej.

 

 

 

 

 

 

Geografia kl.V 

 

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

27.05.2020

Krajobrazy tajgi i tundry

Położenie strefy tajgi i tundry.

Klimat tajgi i tundry.

Cechy krajobrazów tajgi i tundry.

Świat roślin i zwierząt tajgi i tundry.

Zajęcia mieszkańców oraz sposoby gospodarowania w tajdze i tundrze.

Budownictwo w tajdze i tundrze.

Porównanie krajobrazów w strefach tajgi
i tundry.

03.06.2020

Krajobraz wysokogórski Himalajów

Położenie najwyższych łańcuchów górskich na Ziemi, w tym Himalajów.

Warunki klimatyczne w górach.

Cechy krajobrazu wysokogórskiego.

Formy rzeźby wysokogórskiej.

Piętrowość roślinna w Himalajach.

Życie mieszkańców Himalajów.

Strefy krajobrazowe a piętra roślinne.

10.06.2020

Lekcja powtórzeniowa

 

24.06.2020

Sprawdzian wiadomości z lekcji 26-31 w rozdziale „Krajobrazy Świata”

Test sprawdzający

 

 

 

MUZYKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Przy ognisku, czyli o akompaniamencie

Popularne piosenki ogniskowe, różne rodzaje akompaniamentu

2

04 06 2020

Muzyka każdego dnia

Rola muzyki w życiu człowieka, wpływ na nastrój i emocje

3

25 06 2020

Piosenka wakacyjna  -     Lato czeka

Piosenki wakacyjne

 

PLASTYKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

27 05 2020

Zmienność kompozycji – ćw. plastyczne

Kompozycja statyczna i dynamiczna, układy linii

2

03 06 2020

Kompozycja rytmiczna

Rytm w naturze i sztuce, cechy i przykłady kompozycji rytmicznej

3

10 06 2020

Polskie zabytki – to warto zobaczyć

Dziedzictwo narodowe, wybrane zabytki architektury

4

19 06 2020

Tworzę przez cały rok - powtórzenie wiadomości

Techniki plastyczne, sztuka – epoki, style, muzea, zjawiska artystyczne

 

5

 

24 06 2020

 

Przegląd i porządkowanie prac plastycznych

 

Podsumowanie wiadomości

 

TECHNIKA  KL  V

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Piramida zdrowego żywienia

Produkty spożywcze, wartości odżywcze, zdrowe odżywanie

2

04 06 2020

Co kryje się w pożywieniu?

Chemiczne zanieczyszczenia żywności, dodatki, konserwanty

3

25 06 2020

Podsumowanie całorocznej pracy

Wiadomości, treści , zadania z całego roku

 

Godzina wychowawcza kl. V

26.05. – Przypominamy życiorys naszego patrona Kd. Stefana Wyszyńskiego. Film

2.06. – Jak żyją inni? Ciekawostki o krajach europejskich. Film

23.06.2020 – Bezpieczeństwo na wakacjach – pogadanka. Rozmowa

 

 

wychowanie do życia w rodzinie – klasa 5

Data

Temat

Realizowane treści

28.05.2020

Zrozumieć siebie innych (zajęcia dla chłopców i dziewcząt)

Wpływ dojrzewania na sferę psychiczną.

1.06.2020

Mądry wybór w świcie gier

Zalety i wady gier komputerowych. Mechanizm uzależnienia.

15.06.2020

Mądry wybór w świecie gier

Zalety i wady gier komputerowych. Zasady korzystania z gier komputerowych.

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Ewaluacja zajęć. Rodzina. Emocje i uczucia. Czas wolny. Dojrzewanie. Higiena. Zdrowy styl życia.

 

 

Religia

L.P

Temat – Klasa V

Data

Treści

1.

Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy  

26.05.2020

Chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka.                 Istota uzdrowień dokonywanych przez Jezusa – zdrowie duszy.

2.

Eucharystia pokarmem dla ludzi.

27.05.2020

Biblijny opis rozmnożenia chleba.

Związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.

Postawa wdzięczności za dar Eucharystii.

 

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

03.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Jezus Panem życia

04.06.2020

Jezus Panem życia –ewangeliczne opisy wskrzeszeń i zmartwychwstanie Jezusa.

Postawa wdzięczności za dar życia i obietnicę życia wiecznego.

 

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

10.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu

23.06.2020

Odpowiedzialność za pełnienie czynów miłości.

Postawa wdzięczności Bogu za Jego miłość do każdego człowieka.

 

8.

 

Jezus w moim życiu – wakacje

24.06.2020

Postawa wdzięczności Bogu za dar wolnego czasu
i piękno stworzonego świata.

 

W-F klasa V

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwód pojedynczy w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Odbicie piłki sposobem górnym - doskonalenie (e-dziennik, you tube)

 

28.05

Poznanie zasobu ćwiczeń kształtującyc technikę odbić piłki

 

Atak w siatkówce (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki siatkowej

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Gimnastyka artystyczna (e-dziennik, you tube)

 

6.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

 

Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. PN (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

 

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

 

Zmiana pałeczki sztafetowej – lekkoatletyka (e-dziennik, you tube)

 

19.06

Poznanie zasad techniki i taktyki konkurencji lekkoatletycznej

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

22.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

25.06

Wielkie chwile polskiego sportu

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.