• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

 

J. polski – kl. IV

Data

 

Temat

Treści nauczania

25.05.2020

"Dziękuję Ci, Mamo..." - piszemy życzenia.

• życzenia  i jego elementy

27.05.2020

Zdanie i równoważnik zdania.

• wypowiedzenie

• zdanie

• równoważnik zdania

 

27.05.2020

Zdanie i równoważnik zdania - ćwiczenia w rozpoznawaniu.

• wypowiedzenie

• zdanie

• równoważnik zdania

 

28.05.2020

Miejsce przecinka w zdaniu.

• przecinek w zdaniu

 

29.05.2020

Jeszcze raz, czyli powtarzamy wiadomości z działu "Co jest w życiu ważne".

• Lluis Cugota, Nazywam się… Maria Skłodowska-Curie (fragmenty)

• zwroty grzecznościowe

• podziękowanie, dialog

• pisownia wielką literą nazw geograficznych

• antonimy

• podmiot i orzeczenie

• równoważnik zdania

• przecinek w zdaniu

01.06.2020

Podróż w głąb fantastycznego świata – obraz V. Kusha „ Metaforyczna podróż”.

• Vladimir Kush, Metaforyczna podróż

• dzieło sztuki plastycznej

• opis miejsca przedstawionego na obrazie

• elementy realistyczne
 i fantastyczne

02.06.2020

Marzenia o złotym talonie – „Charlie i fabryka czekolady”.

• Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady (fragment)

• czytanie głośne i ciche

• czas i miejsce wydarzeń

• narrator

• bohaterowie

• wydarzenia

 

03.06.2020

Zatopić się w marzeniach – Julian Tuwim „Dyzio marzyciel”.

Julian Tuwim, Dyzio marzyciel

• podmiot liryczny

• nastrój utworu

• utwór poetycki – wersy, rymy

• uczucia wyrażone w wierszu

 

04.06.2020

Sprawdzian wiadomości  - dział „Co jest w życiu najważniejsze”.

• zwroty grzecznościowe

• podziękowanie, dialog

• pisownia wielką literą nazw geograficznych

• antonimy

• podmiot i orzeczenie

• równoważnik zdania

• przecinek w zdaniu

05.06.2020

Ogłaszam, że… - jak napisać ogłoszenie?

• ogłoszenie i jego elementy

 

08.06.2020

Jak spełnienie mniejszego marzenia pomaga w spełnieniu większego?

• Ireneusz Dańko, Policja spełnia marzenie chorego chłopca (fragment artykułu)

• czytanie głośne i ciche

• artykuł prasowy

 

10.06.2020

Sprawdzian wiadomości zdobytych w klasie IV.

• cechy baśni

•odmiana rzeczownika przez przypadki

•opis ilustracji, zaproszenie

• zdanie i równoważnik zdania

• czytanie ze zrozumieniem

10.06.2020

Sprawdzian wiadomości zdobytych w klasie IV.

• cechy baśni

•odmiana rzeczownika przez przypadki

•opis ilustracji, zaproszenie

• zdanie i równoważnik zdania

• czytanie ze zrozumieniem

 

15.06.2020

Recytacja wiersza Juliana Tuwima pt. „Dyzio marzyciel”.

• dykcja, intonacja wiersza

• recytacja wiersza „Dyzio marzyciel”

 

19.06.2020

Z ortografią za pan brat – ćwiczenia ortograficzne.

• zasady pisowni wyrazów z rz - ż, ó- u, ch -h oraz wielką i małą literą

 

 

22.06.2020

Kiedy spełniają się marzenia?

• Majka Jeżowska, Jacek Skubikowski,

Marzenia się spełniają (fragment)

• podmiot liryczny

• adresat utworu

• nastrój utworu

• utwór poetycki – wersy, strofy, rymy

• budowa utworu –refren

• piosenka

• uczucia wyrażone w utworze

24.06.2020

Ciekawe pomysły.

•Joanna Papuzińska,

Wędrowcy (fragment)

• czas i miejsce wydarzeń

• bohaterowie

• wydarzenia

24.06.2020

Dobroczynne i zgubne skutki wynalazków.

• Joanna Papuzińska,

Wędrowcy (fragment)

• czas i miejsce wydarzeń

• uczucia wyrażone w tekście

• notatka

 

25.06.2020

Nasze wakacyjne plany.

• plan wydarzeń

• opowiadanie

• opis

• bezpieczeństwo podczas wakacji

 

Barbara Wdowiak

 

 1. ANGIELSKI KLASA IV

26.05 - Słuchamy i tłumaczymy historyjkę " The amazing journey. I love football'. Historyjka obrazkowa, pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami.

28.05. – Przysłówki częstotliwości – zastosowanie. Wypowiedź według wzoru.

29.05. – Sprawdzian wiadomości. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, e-mail.

2.06. – Czytamy i tłumaczymy tekst  „ My sports kit” tekst narracyjny, opis.

4.06. -  Opisujemy nowe dyscypliny sportu. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

5.06. – Zastosowanie przyimków in, on, at – ćwiczenia gramatyczne. wypowiedź według wzoru

09.06.2020 - Poznajemy nazwy sportów i sportowców. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, opis dyscyplin sportowych.

19.06.2020 – Test  yourself 7. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, opis miejsca, uzupełnianie fragmentów zdań.

23.06.2020 - „ 10 najbardziej niezwykłych dyscyplin sportowych na świecie” - film

 

przyroda – klasa 4

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Warunki życia na lądzie

Negatywna i pozytywna rola wiatru w życiu roślin. Wymiana gazowa u roślin.

27.05.2020

Z biegiem rzeki. Życie w jeziorze.

Sposób pobierania tlenu przez organizmy wodne. Omawianie różnic pomiędzy odcinkami rzeki.

1.06.2020

Warunki życia na lądzie. Las ma budowę warstwową.

Przystosowania roślin i zwierząt chroniących przed utrata wody.  Zasady zachowania się w lesie. Rozpoznawanie jadalnych grzybów.

3.06.2020

Sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”.

Rodzaje wód płynących. Wyszukiwanie nazw na mapie.

Organizmy żyjące w wodzie.

Rodzaje wód stojących. Wyszukiwanie nazw na mapie.

Organizmy żyjące w wodzie. Sposób pobierania tlenu przez organizmy wodne. Omawianie różnic pomiędzy odcinkami rzeki.

Czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia.

Warstwy lasu – ich nazwy i występowanie. Warunki  abiotyczne w nich panujące. Negatywna i pozytywna rola wiatru w życiu roślin. Wymiana gazowa u roślin.

Podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjące w lesie. Jakie zwierzęta żyją w poszczególnych warstwach.

Pospolite drzewa iglaste i liściaste rosnące w najbliższej okolicy szkoły. Przystosowania roślin i zwierząt chroniących przed utrata wody.  Zasady zachowania się w lesie. Rozpoznawanie jadalnych grzybów.

Organizmy łąkowe – rośliny i zwierzęta.

Organizmy zwierzęce i roślinne żyjące na polu uprawnym.

8.06.2020

Ochrona przyrody w pobliżu mojego miejsca zamieszkania - Projekt edukacyjny

Ochrona przyroda w gminie Nowa Dęba. Pomniki przyrody i obszary chronione.

10.06.2020

Podsumowanie działu7 – praca z zeszytem ćwiczeń.

Warunki życia w wodzie i na lądzie. Nazwy organizmów wodnych (morskich, rzecznych, jeziornych) i lądowych (łąkowych, polnych, leśnych). Wody płynące i stojące.

15.06.2020

Na polu uprawnym – rozwiązywania zadań.

Nazwy typowych organizmów pola uprawnego. Znaczenie organizmów dla człowieka.

22.06.2020

 Na łące – rozwiązywanie zadań.

Nazwy typowych organizmów łąk. Znaczenie organizmów dla człowieka.

24.06.2020

Podsumowanie pracy z przyrody w roku szkolnym 2019/2020

Świat organizmów. Tajemnice ciała człowieka. Pogoda i inne zjawiska atmosferyczne. Warsztat przyrodnika. Tajemnice życia w wodzie i na lądzie.

 

Historia kl. IV

 

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

29.05.2020

Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze. / edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- polityka okupantów wobec Polaków,

- Szare Szeregi,

- postacie Zawadzki, Dawidowski, Bytnar,

- powstanie warszawskie.

5.06.2020

Pilecki i Inka, żołnierze niezłomni./ edziennik, podręcznik, clasroom, epodreczniki.

- losy Pileckiego i Siedzikówny,

- przyczyny kontynuacji walki Polaków po zakończeniu II wojny światowej.

19.06.2020

Jan Paweł II – papież pielgrzym / .edziennik, epodreczniki, classroom.

- zainteresowania młodego Karola Wojtyły,

- pielgrzymki papieża Polaka,

- pontyfikat Jana Pawła II.

 

 

Informatyka Kl. IV

26.5.2020r.

Rysujemy w Paint - figury geometryczne.

• rysowanie obiektów z wykorzystaniem kształtów, dobieranie  kolorów oraz wyglądu konturu i wypełnienia

 

03.06.2020r.

Skróty klawiszowe w programie MS Word

• wymienianie i stosowanie podstawowych skrótów klawiszowych używanych do formatowania tekstu

 

09.06.2020r.

Rysunek w Paint:Papuga.

tworzenie rysuneku papugi ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły

23.06.2020r.

Podsumowanie pracy całorocznej

 

 

MUZYKA  KL  IV

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

26 05 2020

Piosenka „ Dla Ciebie Mamo”

Rodzina, miłość , szacunek dla matki

2

02 06 2020

„Kolorowe dzieci” – piosenka na Dzień Dziecka

Zabawy dzieci z różnych stron świata

3

09 06 2020

Kolorowe dzieci – utrwalenie piosenki. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową

Piosenki dla dzieci

4

16 06 2020

Piosenka wakacyjna – Morskie opowieści

Szanta jako rodzaj piosenki

5

23 06 2020

Muzykujemy wakacyjnie

Piosenki o wakacjach

 

PLASTYKA  KL  IV

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Wykonywanie laurki na Dzień Matki

Rodzina, miłość , szacunek do matki

2

01 06 2020

Zabawy dzieci – malowanie pastelami

Technika malowania pastelami

3

08 06 2020

Techniki mieszane – kolaż, wydrapywanka

Techniki mieszane, łączenie materiałów, kolaż, farby wodne i pastele, wydrapywanka

4

15 06 2020

Zabytki małych ojczyzn

Edukacja regionalna, zabytki, skanseny w najbliższej okolicy

5

22 06 2020

Moje wakacyjne plany

Wykorzystanie poznanych technik plastycznych

 

TECHNIKA  KL  IV

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Przepisy ruchu drogowego, wypadki na drogach, pierwsza  pomoc przedmedyczna

2

01 06 2020

Sprawdzian przed egzaminem

Utrwalenie przepisów ruchu drogowego

3

08 06 2020

Ruch drogowy  - powtórzenie wiadomości

Przepisy ruchu drogowego, znaki, manewry, pierwsza pomoc, ruch rowerów

4

15 06 2020

W podróży

Zasady bezpiecznego podróżowania, piktogramy na dworcach i lotniskach

5

22 06 2020

Bezpieczny wypoczynek na wakacjach

Zasady zachowania nad wodą, w  górach w lesie, w czasie  wyjazdu wakacyjnego .

 

wychowanie do życia w rodzinie – klasa 4

Data

Temat

Realizowane treści

28.05.2020

Dobre wychowanie

Rola zwrotów grzecznościowych w życiu.

4.06.2020

Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy.

Dobre i złe strony korzystania z internetu

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Ewaluacja zajęć. Rodzina. Dojrzewanie.

 

 

Religia

L.P

Temat – Klasa IV

Data

Treści

1.

Jezus posyła Ducha Świętego

26.05.2020

Biblijny opis Zesłania Ducha Świętego.      Sposoby współpracy z Duchem Świętym.

2.

Eucharystia obietnicą życia wiecznego

27.05.2020

Eucharystia zadatkiem życia wiecznego dla chrześcijanina.

 

3.

Kardynał Stefan Wyszyński - Patron mojej szkoły 

02.06.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

4.

Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina

03.06.2020

Modlitwa Pańska rozmową z kochającym Bogiem Ojcem.                                                         Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina.

5.

 

Trójca Święta

09.06.2020

Trójca Święta – jedność Osób: Ojca, Syna
i Ducha Świętego.                                   Postawa wdzięczności za obecność Trójcy Świętej w naszym życiu.

6.

 

Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie

 

10.06.2020

Ukazanie prawdy o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

7.

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

23.06.2020

Znaczenie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa dla chrześcijanina.

8.

 

W czasie wakacji żyjemy w jedności z Panem Bogiem

 

24.06.2020

Wakacje i odpoczynek czasem danym od Boga.

 

 

W-F klasa IV

Data

Temat lekcji data

Treści nauczania

 

26.05

 

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

Kształtowanie cech kondycyjnych

 

27.05

 

Odbicie piłki sposobem górnym i dolnym PS (e-dziennik, you tube)

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

 

28.05

Odbicie piłki sposobem górnym - doskonalenie (e-dziennik, you tube)

Poznanie zasobu ćwiczeń kształtującyc technikę odbić piłki

 

29.05

 

Atak w siatkówce (e-dziennik, you tube)

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki siatkowej

2.06

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

Kształtowanie cech kondycyjnych

4.06

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

4.06

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

5.06

Gimnastyka artystyczna (e-dziennik, you tube)

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

9.06

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

10.06

 

Doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy. PN (e-dziennik, classroom)

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

19.06

Technika startu niskiego - lekkoatletyka

Poznanie zasad techniki konkurencji lekkoatletycznej

23.06

 Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

24.06

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

25.06

Piłka siatkowa – mecz finałowy MŚ 2018 r

Wielkie chwile polskiego sportu

 

 

MATEMATYKA KLASA IV

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

25 V

Ułamki dziesiętne – spotkanie Meet.

·        odczytywanie i zapisywanie ułamka dziesiętnego

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły lub liczbę mieszaną – proste przypadki

·        zamiana ułamka zwykłego lub liczby mieszanej na ułamek dziesiętny – proste przypadki

·        porównywanie ułamków dziesiętnych

·        zamiana ułamka zwykłego (liczby mieszanej) na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły i zapisywanie go w postaci nieskracalnej

26 V

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

·        dodawanie i odejmowanie w pamięci ułamków dziesiętnych − proste przypadki

·        dodawanie i odejmowanie pisemnie ułamków dziesiętnych

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

27 V

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.

29 V

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

·        mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

·        dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

1 VI

Dzień dziecka – matematyczne zabawy.

Matematyczne zabawy:

·        Escape room

·        Przebij balon

·        Posortuj do odpowiednich kategorii

·        Połącz w pary

·        Krzyżówki i wykreślanki

2 VI

Pola figur płaskich.

·        porównywanie wielkości różnych figur za pomocą kwadratów jednostkowych

·        rysowanie za pomocą szablonu figury o polu będącym wielokrotnością pola danej figury

3 VI

Pola figur płaskich – ćwiczenia.

9 VI

Jednostki pola.

·        wymienianie podstawowych jednostek pola

·        mierzenie figury za pomocą kwadratów jednostkowych

·        rysowanie figury o danym polu

10 VI

Pole prostokąta i kwadratu.

·        obliczanie pole prostokąta

·        obliczanie pole kwadratu

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta

15 VI

Prostopadłościan i sześcian.

·        wskazywanie i wymienianie przedmiotów, które mają kształt prostopadłościanu lub sześcianu

·        wskazywanie wierzchołków, krawędzi i ścian w prostopadłościanie i sześcianie

·        wyznaczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w prostopadłościanie

19 VI

Różne bryły.

·        opisywanie graniastosłupów, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie i wierzchołki

·        rozróżnianie walca, stożka i kuli

·        wskazywanie modeli różnych brył

22 VI

Objętość.

·        wymienianie podstawowych jednostek objętości

·        szacowanie i mierzenie pojemności różnych naczyń

·        mierzenie objętość sześcianu sześcianem jednostkowym

23 VI

Powtórzenie wiadomości – cz. I.

Utrwalenie wiadomości i umiejętności zawartych w Podstawie Programowej w punktach:

·        XI. Obliczenia w geometrii

·        X. Bryły.

 

Realizowane treści:

·        Pola figur płaskich

·        Jednostki pola

·        Pole prostokąta

·        Prostopadłościan i sześcian

·        Różne bryły

·        Objętość

24 VI

Powtórzenie wiadomości – cz. II.

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.