• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Matematyka kl. VII

25.05.2020r

26.05.2020r

Twierdzenie Pitagorasa-zadania

• stosowanie w prostych przypadkach twierdzenia Pitagorasa do obliczania obwodów i pól prostokątów

-stosowanie Tw. Pitagorasa do rozwiazywania zadań mających zastosowanie w praktyce.

27.05.2020r

29.05.2020r

01.06.2020r

Kwadrat i jego połowa.

• stosowanie w prostych sytuacjach wzorów na pola figur do wyznaczania długości odcinków;

• obliczanie długości przekątnej kwadratu, mając daną długość boku kwadratu lub jego obwód;

• obliczanie długości boku kwadratu, mając daną długość jego przekątnej;

• stosowanie poznanych wzorów do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

03.06.2020r.

04.06.2020r.

05.06.2020r

Trójkąt równoboczny i jego połowa.

• obliczanie wysokości trójkąta równobocznego, mając daną długość jego boku;

• obliczanie długości boku trójkąta równobocznego, mając daną jego wysokość;

• obliczanie pola i obwodu trójkąta równobocznego, mając daną długość boku lub wysokość;

• stosowanie własności trójkątów o kątach 45°, 45°, 90°  lub 30°, 60°, 90° do rozwiązywania prostych zadań tekstowych

08.06.2020r

09.06.2020r.

10.06.2020r.

Powtórzenie wiadomości: Trójkąty prostokątne.

Rozwiązywanie zadań utrwalających zastosowane tw. Pitagorasa do rozwiazywania zadań.

15.06.2020r

Punkty w układzie współrzędnych.

Rysowanie prostokątnego układu współrzędnych;

• odczytywanie współrzędnych punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych;

• zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

 

19.06.2020r

22.06.2020r

23.06.2020r.

Długości i pola w układzie współrzędnych.

• obliczanie długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;

• obliczanie w prostych przypadkach pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków.

 

24.06.2020r.

Odcinki w układzie współrzędnych.

• rozpoznawanie w układzie współrzędnych odcinków równych i równoległych;

• obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych

 

 1. polski – kl. VII

Data

Temat lekcji

 

Treści nauczania

25.05.2020

Uwierz w siebie - "Samotni.pl" Barbara Kosmowska.

• Barbara Kosmowska, Samotni.pl (fragmenty)

• narracja

• świat przedstawiony

• kompleksy

26.05.2020

W jakich sytuacjach przydaje się wiedza na temat wywiadu?

• etapy tworzenia wywiadu

• słownictwo przydatne do zredagowania wywiadu

 

28.05.2020

Jak przeprowadzić wywiad?

• pytania do autorki podanego tekstu

•  informacje na temat wybranej postaci,

 • temat wywiadu  i układanie pytań

 

28.05.2020

Wywiad z… - ćwiczenia redakcyjne.

• wywiad z kolegą/koleżanką lub bliską osobą

29.05.2020

Nie tracić nadziei - na podstawie tekstu pt. "Chce się żyć".

• Maciej Pieprzyca, Chce się żyć (fragmenty)

• narracja

• niepełnosprawność

01.06.2020

Szansa przetrwania – Bear Grylls „Urodzony, by przetrwać”.

• Bear Grylls, Urodzony, by przetrwać (fragmenty)

• sztuka przetrwania

• paradoks

02.06.2020

Skróty i skrótowce.

• skrótowce

• literowce

• głoskowce

• grupowce

• mieszane

• skrót

03.06.2020

Treść i forma – ważne w prezentacji.

• etapy tworzenia prezentacji

• funkcja mowy ciała podczas wygłaszania prezentacji

•  plan prezentacji

• trema

 

04.06.2020

 

Wyrazy złożone.

• wyraz złożony

• złożenie

• zrost

05.06.2020

Pisownia przymiotników złożonych

• pisownia przymiotników złożonych z łącznikiem

• pisownia przymiotników złożonych bez łącznika

 

08.06.2020

Nadzieja, wiara, pewność - powtórzenie wiadomości. 

• wywiad

• prezentacja

• skrótowce

• wyrazy złożone

• pisownia przymiotników złożonych

 

09.06.2020

Nasze plany na jutro" - K. I. Gałczyński "Jutro popłyniemy".

• utwór K. I. Gałczyński "Jutro popłyniemy".

• środki poetyckie w wierszu

 

15.06.2020

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

• wypowiedzenie wielokrotnie złożone

• wypowiedzenie główne

• wypowiedzenia podrzędne

19.06.2020

Ojczyzna w książce zamknięta. Przebudzenie Skawińskiego.

• Henryk Sienkiewicz, Latarnik

• główny bohater, nostalgia, znaczenie ojczyzny

 

22.06.2020

Arcydzieło kompozycji. „Latarnik” nowelą psychologiczną.

• Henryk Sienkiewicz, Latarnik

• narracja

• nowela

• fabuła, akcja

• ekspozycja

• rozwinięcie

• punkt kulminacyjny

• rozwiązanie

 

23.06.2020

Mała ojczyzna i wielkie idee. „Władca Pierścienia” o dojrzewaniu do odejścia.

• John Ronald Reuel Tolkien, Drużyna pierścienia (fragmenty)

• narracja

• świat przedstawiony

• symbol

• fantastyka

25.06.2020

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie siódmej.

• utwory literackie

• Fonetyka

• składnia

• słowotwórstwo

 

25.06.2020

Przepis na udane wakacje.

• bezpieczeństwo podczas wakacji

• umiejętność wykorzystania wolnego czasu

• instrukcja

Barbara Wdowiak

 

J. ANGIELSKI KLASA VII

25.05. – London travel guide - oglądamy film o ciekawych miejscach, które warto zwiedzić  w Londynie. Film

27.05. – Sprawdzian wiadomości. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, e-mail.

28.05. – Time out – poznajemy ciekawe hobby. pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

1.06. – Oglądamy krótki film UNICEF o sytuacji dzieci na świecie. Film.

3.06. – Zdania warunkowe typu I i O. wypowiedź według wzoru.

5.06. – Zgadzanie się i kwestionowanie -  słuchamy nagrań. wypowiedź według wzoru, dialog

08.06.2020 - Zgadzanie się i kwestionowanie - słuchamy dialogi. uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

10.06.2020 - Rzeczowniki odczasownikowe i bezokolicznik – ćwiczenia. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

15.06.2020 – Nazwy dyscyplin sportowych i sprzęt sportowych – słownictwo. Pojedyncze wyrazy wspierane obrazkami, pisanie pojedynczych zdań, opis dyscyplin sportowych.

19.06.2020 - „ 10 najbardziej niezwykłych dyscyplin sportowych na świecie” - film

22.06.2020 – Wyszukiwanie informacji w liczbach i datach - słuchanie. Uzupełnianie fragmentów zdań, wypowiedź według wzoru.

24.06.2020 – „ Ile angielskich słów musisz znać?” – film

25.06.2020 – „ Holidays czy vacation – wakacje? - film

 

 

 1. niemiecki – kl. VII

26.05.2020      Wann hast du Geburtstag? (liczebniki porządkowe, odczyt daty)

29.05.2020      Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Utrwalenie liczebników porządkowych i opisu

                        pogody.

 

02.06.2020      Ans Meer oder ins Gebirge? (wyrażenia przyimkowe – miejsca spędzania czasu

                        wolnego i  czynności z nimi związane)

 

05.06.2020      Gute Reise. (środki transportu)

09.06.2020      Fokus Wiederholung. (powtórzenie wiadomości)

12.06.2020      Dzień wolny

16.06.2020      Egzamin klasy VIII

19.06.2020      Grammatik Kompakt. (ćwiczenia gramatyczne – wyrażenia przyimkowe)

23.06.2020      Szwajcaria przewodnik turystyczny – oglądamy film.

26.06.2020      Zakończenie roku szkolnego

 

 

Geografia kl.VII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

25.05.2020

Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.

Wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.

27.05.2020

Wpływ zmian politycznych
i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.

Różnice pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową.

Wpływ przemian politycznych i gospodarczych po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej.

01.06.2020

Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

Terminy: centra logistyczne, spedycja.

Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Wrocławia.

Wpływ transportu morskiego na rozwój działalności gospodarczej i usługowej w Trójmieście.

03.06.2020

Wpływ walorów przyrodniczych
i kulturowych na rozwój turystyki

Wpływ walorów przyrodniczych wybrzeża Bałtyku na rozwój turystyki.

Wpływ dziedzictwa kulturowego Małopolski na rozwój turystyki.

08.06.2020

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Relacje między elementami środowiska geograficznego”

Test sprawdzający

10.06.2020

15.06.2020

Poznaję region, w którym mieszkam

Położenie na mapie regionu geograficznego,
w którym mieszka uczeń.

Główne cechy środowiska przyrodniczego regionu, w którym mieszka uczeń.

Cechy struktury demograficznej regionu,
w którym mieszka uczeń.

Najważniejsze cechy gospodarki regionu,
w którym mieszka uczeń.

Przyrodnicze i kulturowe walory regionu,
w którym mieszka uczeń.

Współpraca międzynarodowa regionu,
w którym mieszka uczeń.

Osiągnięcia Polaków pochodzących z regionu,
w którym mieszka uczeń, w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

22.06.2020

24.06.2020

Moja mała ojczyzna

Obszar utożsamiany z małą ojczyzną.

Walory środowiska geograficznego małej ojczyzny.

Atrakcyjność kulturowa małej ojczyzny.

Cechy społeczno-gospodarcze małej ojczyzny.

Działania społeczności lokalnej na rzecz małej ojczyzny.

 

 

 

Historia kl. VII

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

26.05.2020

Polska w przededniu II wojny./ edziennik, podręcznik, classroom.

- relacje II RP z sąsiednimi państwami,

- międzynarodowe położenie Polski w l.30.XX w.,

- zawarcie paktu Ribbentrop – Mołotow i jego skutki.

29.05.2020

Polska w okresie międzywojennym – powtórzenie wiadomości. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

2.06.2020

Polska w okresie międzywojennym – analiza tekstów źródłowych. / edziennik, podręcznik, classroom, epodreczniki.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

5.06.2020

Polska w okresie międzywojennym – test. / edziennik, classroom.

- odrodzenie Rzeczypospolitej,

- walka o granice ,

- rządy parlamentarne, zamach majowy, rządy sanacji,

- gospodarka,

- społeczeństwo,

- osiągnięcia II RP,

- polityka zagraniczna.

9.06.2020

Europa po kongresie wiedeńskim – powtórzenie. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- kongres wiedeński,

- rewolucja przemysłowa,

- nowe idee polityczne,

- przeciwko świętemu przymierzu.

19.06.2020

Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. / edziennik, epodreczniki, classroom.

- po upadku Księstwa Warszawskiego,

- w Królestwie Polskim,

- powstanie listopadowe,

- wielka Emigracja,

- ziemie polskie po powstaniu listopadowym,

- kultura romantyzmu.

23.06.2020

Europa i świat po wiośnie ludów./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- Stany Zjednoczone w XIX wieku,

- zjednoczenie Włoch i Niemiec,

- kolonializm XIX wieku,

- postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne,

- kultura przełomu XIX i XX wieku.

biologia – klasa 7

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości

Współdziałanie poszczególnych układów narządów w utrzymaniu niektórych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie (temperatura, poziom glukozy we krwi, ilość wody w organizmie).

Zdrowia jako stanu równowagi środowiska wewnętrznego organizmu. Choroby jako zaburzenia homeostazy.

 

 

Wpływ palenia tytoniu stan i funkcjonowanie układu oddechowego. Przedstawianie negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w tym w e-papierosach) kofeiny i niektórych leków. 

28.05.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap I

Podstawowa wiedza z wszystkich układów człowieka. Funkcjonowanie układów narządów znajdujących się w człowieku.

1.06.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap II

Tkanki i organy zwierzęce. Pierwiastki i związki chemiczne budujące ciało człowieka. Homeostaza. Choroby człowieka.

4.06.2020

Konkurs "Budowa człowieka i jego zdrowie" - etap III

Szczegółowe funkcjonowanie oraz budowa układów człowieka.

8.06.2020

Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.

Choroby cywilizacyjne. Suplementy diety.

15.06.2020

Choroba – zaburzenia homeostazy.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Drogi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

22.06.2020

Uzależnienia.

Skutki działania papierosów, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka.

25.06.2020

Podsumowanie pracy w roku 2019/2020

Biologia jako jedna dziedzin nauki. Analiza działania układów człowieka. Równowaga wewnętrzna człowieka.

 

Chemia kl. VII

Zakres treści nauczania- chemii klasa 7

 

Nr.

lekcji

Data

Temat 

Realizowane treści

61.

26.05.2020

Wzory i nazwy wodorotlenków

-       zapoznanie z budową wodorotlenków

-       ćwiczenie umiejętności zapisywania wzorów
i nazwy wodorotlenków

62.

28.05.2020

Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

-       ustalanie wzoru sumarycznego wodorotlenków sodu i potasu

-       doskonalenie umiejętności obliczania masy cząsteczkowej, składu procentowego i stosunku wagowego

-       zapoznanie z  doświadczeniami, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu

-       zapisywanie obserwacji i wniosków do oglądanego doświadczenia

-       zapisywanie równania reakcji otrzymywania wodorotlenków sodu i potasu

-       zapoznanie z właściwościami i zastosowaniem wodorotlenków sodu i potasu

63.

02.06.2020

Wodorotlenek wapnia

-       ustalenie wzoru sumarycznego wodorotlenku wapnia

-       zapoznanie z doświadczeniami, w których wyniku można otrzymać wodorotlenek wapnia

-       zapisywanie obserwacji i wniosków na podstawie oglądanego doświadczenia

-       zapisanie równań reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia

-       zapoznanie z właściwościami wodorotlenku wapnia i jego zastosowaniem

64.

04.06.2020

Badanie wyników nauczania

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu chemii w klasie 7

65.

09.06.2020

Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie

-       wprowadzenie umiejętności odczytywania informacji z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie

-       wyszukiwanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie na podstawie tabeli

-       wprowadzenie pojęcia: zasada

-       prezentacja doświadczeń: Otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II); Otrzymywanie wodorotlenku żelaza (III)

-       zapisywanie reakcji otrzymywania wodorotlenków  trudno rozpuszczalnych w wodzie

-       wprowadzenie wzoru zasady amonowej

66.

23.06.2020

Proces dysocjacji jonowej zasad

-       wprowadzenie pojęcia dysocjacja jonowa

-       zapoznanie z procesem dysocjacji jonowej zasad

-       zapisanie równań dysocjacji jonowej zasad

67.

25.06.2020

Podsumowanie wiadomości z działu: Tlenki i wodorotlenki

Utrwalenie wiadomości i umiejętności realizowanych w dziale: Tlenki i wodorotlenki.

 

FIZYKA kl. VII

Klasa 7

Data

Temat lekcji

Realizowane treści

27.05.2020r.

Formy energii.

·     pojęcie energii,

·     przykłady różnych form energii

29.05.2020r.

Praca.

·     pracy w sensie fizycznym, odróżnianie pracy w sensie fizycznym od pracy w języku potocznym;

·      przykłady wykonania pracy mechanicznej w otaczającej rzeczywistości

·     wzór na obliczanie pracy, gdy kierunek działającej na ciało siły jest zgodny z kierunkiem jego ruchu

·      jednostka pracy w układzie SI;

·     wyjaśnienie, kiedy mimo działającej na ciało siły praca jest równa zero; wskazanie odpowiednich przykłady
w otaczającej rzeczywistości

03.06.2020r.

Moc i ej jednostki.

·     pojęcia: praca i moc; odróżnianie mocy w sensie fizycznym od mocy w języku potocznym;

·     wskazywanie odpowiednich przykładów w otaczającej rzeczywistości

·     wzór i jednostka mocy

·     posługiwanie się pojęciem mocy, wraz z jej jednostką w układzie SI;

·     wyjaśnienie, kiedy urządzenie ma moc 1 W; porównywanie mocy różnych urządzeń

·     wyjaśnienie, co to jest koń mechaniczny (1 KM)

·     rozwiązywanie typowych zadań z wykorzystaniem związku pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; wyodrębnianie z tekstów i rysunków informacje kluczowe

05.06.2020r.

Energia potencjalna.

·  pojęcie energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji (ciężkości) i potencjalnej sprężystości wraz z ich jednostką w układzie SI

·  wyjaśnienie, kiedy ciało ma energię potencjalną grawitacji, a kiedy ma energię potencjalną sprężystości;

·  wykonana praca jako zmiana energii

·  przemiany energii ciała podniesionego na pewną wysokość, a następnie upuszczonego

10.06.2020r.

 Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.

• energia mechaniczna

• rodzaje energii mechanicznej

• energia potencjalna grawitacji

• jednostka energii

• energia potencjalna sprężystości

19.06.2020r.

Energia kinetyczna.

• energia kinetyczna

• układ izolowany

• zasada zachowania energii

24.06.2020r.

Podsumowanie wiadomości

o pracy, mocy, energii

 

 

Informatyka Kl. VII

27.05.2020r.

Wstawianie stopki i nagłówka, wyszukiwanie słów i znaków w dokumencie

·wstawianie nagłówka do dokumentu tekstowego

·wstawianie stopki do dokumentu tekstowego

wyszukiwanie słowa w dokumencie tekstowym

01.06.2020r

Projekty grupowe- Gazetka

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu

10.06.2020r.

15.06.2020r.

24.06.2020r.

Gazetka szkolna -Projekt.

·opracowanie projektu graficznego e-gazetki

·łączenie ze sobą kilka dokumentów

współpraca z innymi podczas tworzenia projektu grupowego.

 

 

 

PLASTYKA KL VII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

28 05 2020

Rodzaje pejzażu

Malarstwo pejzażowe,rodzaje, przykłady

2

03 06 2020

Portret i autoportret

Typy portretów, przykłady  w malarstwie, rysunku, fotografii

3

25 06 2020

Dzieła sztuki współczesnej

Dziedziny i formy sztuki współczesnej

 

MUZYKA  KL  VII

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

27 05 2020

Muzyka rozrywkowa

Muzyka XX wieku, rock, pop rap, disco, najpopularniejsze zespoły i twórcy

2

03 06 2020

Od fonografu do MP3

Utrwalanie dźwięku, dawne i współczesne urządzenia

3

09 06 2020

Krzysztof Penderecki – sylwetka kompozytora

Życie i twórczość artysty, eksperymenty, nowe brzmienia

4

24 06 2020

Z muzyką dalej w świat

Wiadomości do świadomego grania i słuchania muzyki, piosenka wakacyjna

 

 

 

Godzina wychowawcza kl. VII

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

 

25.05.2020

"Dziękuję Ci, Mamo..." 

• rola matki w życiu dziecka

• szacunek dla mamy

• życzenia z okazji Dnia Matki

 

04.06.2020

Jak bezpiecznie wychodzić z domu podczas trwania pandemii.

• zasady bezpieczeństwa podczas wychodzenia z domu

 

08.06.2020

Podsumowanie pracy wychowawczej oraz omówienie ocen z przedmiotów i z zachowania 

• podsumowanie całorocznej pracy

• omówienie wydarzeń w klasie

 

22.06.2020

Bezpieczeństwo podczas wakacji.

• zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

 

 

 

wychowanie do życia w rodzinie – klasa 7

Data

Temat

Realizowane treści

29.05.2020

Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne

Co to są uzależnienia? Rodzaje uzależnień.

5.06.2020

Uzależnienia behawioralne.

Rodzaje i objawy uzależnień behawioralnych.

19.06.2020

Ludzie drogowskazy.

Co to jest autorytet. Cechy osobowości autorytetu.

 

Religia

L.P

Temat – Klasa VII

Data

Treści

1.

Duch Święty umacnia Kościół

26.05.2020

Znaczenie darów Ducha Świętego dla Kościoła.

2.

Kardynał Stefan Wyszyński – Patron mojej szkoły

28.05.2020

Wartości jakimi powinien kierować się prawdziwy chrześcijanin.

Przedstawienie prawdy, że wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże Objawienie.

Wychowanie do troski o rozwój i obronę swojej wiary w Boga.

 

3.

Św. Paweł niestrudzony Apostoł

02.06.2020

Św. Paweł – apostoł i głosiciel Dobrej Nowiny. Odpowiedzialność za dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku.

4.

Św. Tomasz z Akwinu – wiara i rozum

03.06.2020

Wiara i rozum drogami poznania prawdy w ujęciu myśli św. Tomasza z Akwinu.           Odpowiedzialność za rozwój swojej wiary oraz intelektu.

5.

 

Serce Jezusa

09.06.2020

Oddawanie czci NSPJ w miesiącu czerwcu.

6.

 

Boże Ciało

23.06.2020

Adoracja i kult Eucharystii.                                                       Znaczenie Uroczystości Bożego Ciała.

7.

 

Uwielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego

 

25.06.2020

Kształtowanie postawy uwielbienia Jezusa Eucharystycznego.

 

W-F klasa VII

Temat lekcji data

Data

Treści nauczania

 

Zwody w piłce nożnej. (e-dziennik, you tube)

 

25.05

Doskonalenie wybranych elementów technicznych z piłki nożnej

Ćwiczenia w domu cz. 10 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

 

26.05

Kształtowanie cech kondycyjnych

Poruszanie się w obronie K. (e-dziennik, you tube)

 

27.05

Zasady techniki indywidualnej

 

Gimnastyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

29.05

Zapoznanie z największymi sukcesami polskiego sportu

Ćwiczenia w domu cz.11 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS, classroom)

1.06

Kształtowanie cech kondycyjnych

 

Akrobatyka sportowa (e-dziennik, you tube)

 

2.06

Podstawowe wiadomości na temat wybranej dyscypliny sportowej

Piłka wodna – podstawowe zasady gry (e-dziennik, you tube)

4,06

Przepisy gry w wybraną grę zespołową

Sporty wodne – żeglarstwo (e-dziennik, you tube)

4.06

Klasyfikacja konkurencji żeglarskich

 

Przyjęcie piłki sposobem dolnym. PS (e-dziennik, classroom)

 

8.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.12 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

 

9.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Obrona w piłce siatkowej (e-dziennik, you tube)

 

10.06

Kształtowanie prawidłowych nawyków technicznych

Ćwiczenia w domu cz.13 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

15.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Piłka ręczna – gra bramkarza (e-dziennik, you tube)

22.06

Poznanie zasad techniki i taktyki

Ćwiczenia w domu cz.14 (e-dziennik, materiały szkoleniowe SZS)

23.06

Kształtowanie wybranych zdolności kondycyjnych

Gwiazdy sportu – piłka nożna (e-dziennik, you tube)

24.06

Przybliżenie postaci wybitnych sportowców

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.