• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I

Data

Treści programowe
w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej

 

Forma pracy

28. 05. 2020

Kalendarz – utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia. Ćwiczenia ortograficzne – utrwalenie pisowni wyrazów z „ó, rz”.

 

 

Zajęcia wideo -online (skype), kalendarz, słowniczki ortograficzne, karty pracy, zeszyt

 

04.06. 2020

Doskonalenie umiejętności rachunkowych - dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki. Formułowanie odpowiedzi do tekstu.

zajęcia wideo – online (skype), liczmany, zeszyt

 

 

 

 

Rozkład materiału do zajęć  kształtujących kreatywność w klasie III

Data

Treści kształcenia zdobyte widomości i umiejętności

27.05.2020 r

Doskonale techniki pisania wyrazów z literą h.

01.06.2020r

Doskonalenie rozwiazywania zadań złożonych.

10.06.2020

Układanie i zapisywanie zdań na podany temat – doskonalenie techniki pisania.

22.06.2020

Wakacyjne plany – doskonalenie pisania opowiadania.

 

 

 

 

 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

 

Data

Temat

Realizowane treści

 

26.05.2020,

Wtorek

Dzień Matki- laurka
 z życzeniami.
E-dziennik, classroom, materiały papiernicze.

- Projektowanie laurki z okazji Dnia Matki.

- Układanie życzeń okolicznościowych.

-Wypowiedź pisemna o niespodziance przygotowanej dla mamy.

27.05.2020, Środa

Ćwiczenia usprawniające różne percepcje.
 E-dziennik, classroom, karty pracy.

- Dokładna obserwacja dwóch rysunków, przedstawiających drobne przedmioty.

- Wyszukiwanie 10 różnic między obrazkami.

- Opis zaobserwowanych zmian.

02.06.2020, Wtorek

Ramka na zdjęcie - ćwiczenia grafomotoryczne.

E-dziennik, Classroom, materiały papiernicze.

- Zapoznanie się z wzorami różnych ramek.

- Wykonywanie ramki na zdjęcia według własnego projektu.

- Umieszczenie zdjęcia w ramce.

05.06.2020, Piątek

W autobusie- pisanie opowiadania.

E- dziennik, Classroom, karty pracy.

- Zapoznanie z tekstem.

- Tworzenie ciągu dalszego opowiadania według wskazówek.

- Dbałość o estetykę i poprawność zapisu.

09.06.2020, Wtorek

Łamigłówki mądrej główki- sudoku matematyczne. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

-Zapoznanie z zasadami rozwiązywania sudoku.

- Rozwiązywanie sudoku matematycznego, wersja łatwa i trudniejsza.

10.06.2020, Środa

Myszka i ser- labirynt na koncentrację uwagi. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

- Analiza labiryntu.

- Szukanie drogi do sera.

16.06.2020, Piątek

MATZOO- krzyżówka matematyczna. E-dziennik, Classroom, materiały
z internetu.

- Rozwiązywanie krzyżówki.

- Zapisanie rozwiązań.

- Wyjaśnienie hasła.

23.06.2020, Wtorek

 W zoo- wykreslanka wyrazowa. E-dziennik, Classroom, materiały z internetu.

- Polecenia związane z wykreślaną.

- Wyszukiwanie nazw zwierząt.

- Odczytanie hasła.

- Konkretyzacja graficzna rozwiązania.

24.06.2020, Środa

Wakacyjne planowania.
E-dziennik, Classroom, materiałyplastyczne.

- Plany związane z wakacjami.

- Opis planów wakacyjnych.

- Konkretyzacja rysunkowa.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. I

 

 

25.05.2020, Poniedziałek

Dzień Matki- laurka
z życzeniami.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne, materiały plastyczne.

- Projektowanie prostej laurki z okazji Dnia Matki.

- Zapisanie życzeń okolicznościowych.

 

01.06.2020, Poniedziałek

Ukryte zwierzęta- praca
z tekstem.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Zapoznanie z tekstem.

- Staranne przepisanie tekstu i zaznaczenie nazw zwierząt, które ukryły się w zdaniach.

- Narysowanie rozpoznanych zwierząt
i podpisanie ich.

08.06.2020, Poniedziałek

Żartobliwe zdania- ćwiczenia ortograficzne.

 E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Przeczytanie i przepisanie tekstu zawierającego m. in. śmieszne zdania.

- Podkreślenie zdań zabawnych.

- Wypisanie wyrazów zawierających trudność ortograficzną i objaśnienie zasad pisowni.

- Wymyślenie i zapisanie zabawnego zdania.

15.06.2020, Poniedziałek

Śmieszne zawody- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały własne.

- Przeczytanie żartobliwej rymowanki.

- Przepisanie staranne tekstu.

- Podkreślenie wyrazów z trudnością ortograficzną i wyjaśnienie pisowni.

- Interpretacja graficzna tekstu.

22.06.2020, Poniedziałek

Już wakacje- ćwiczenia grafomotoryczne.
E-dziennik, wiadomość do rodziców, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. II

 

 

28.05.2020, Czwartek

Róże w ogródku- ćwiczenia graficzno- ortograficzne.

E-dziennik, Classroom, karty pracy, materiały plastyczne.

- Zapoznanie się z szablonej róży z płatami, na których znajdują się wyrazy do uzupełnienia.

- Narysowanie róży na kartce i uzupełnienie wyrazów.

- Wypisanie wyrazów w kolumnach: rz-ż,
ó-u, ch-h.

- Pokolorowanie kwiatka według instrukcji.

01.06.2020,

Poniedziałek

Sudoku ortograficzne.

E-dziennik, Classroom, karty pracy.

- Wyjaśnienie reguły rozwiązywania sudoku.

- Uzupełnianie sudoku podanymi wyrazami.

-Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

15.06.2020,

Poniedziałek

Literkowe szyfrowanie.
E-dziennik, Classroom.

- Rozwiązywanie zagadek ortograficznych.

-Wpisywanie haseł w wyznaczone pola.

- Szyfrowanie liter z zaznaczonych pól
 i odczytywanie haseł.

25.05.2020, Czwartek

Ortograficzne wakacje.

E-dziennik, Classroom, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

- Opis ilustracji za pomocą ortogramów.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. III

 

28.05.2020, Czwartek

Róże w ogródku- ćwiczenia graficzno- ortograficzne.

E-dziennik, wiadomość do rodziców, Classroom, karty pracy, materiały plastyczne.

- Zapoznanie się z szablonej róży z płatami, na których znajdują się wyrazy do uzupełnienia.

- Narysowanie róży na kartce i uzupełnienie wyrazów.

- Wypisanie wyrazów w kolumnach: rz-ż,
ó-u, ch-h.

- Pokolorowanie kwiatka według instrukcji.

04.06.2020, Czwartek

Ekologiczne kodowani-ćwiczenia różnych percepcji.

E-dziennik, email do rodzica, Classroom, karty pracy, materiały własne.

- Wyjaśnienie zasad rozkodowywania rysunku.

- Rozkodowywanie ilustracji- poziom I,II,III. -Zapisanie i wyjaśnienie haseł.

 

25.06.2020, Czwartek

Ortograficzne wakacje.

E-dziennik, Classroom, materiały plastyczne.

- Pobudzenie wyobraźni związanej  z planami wakacyjnymi.

- Interpretacja graficzna planów.

- Opis ilustracji za pomocą ortogramów.

Anna Parys

 

 


Rewalidacja indywidualna ucznia z autyzmem

Data

Temat

Realizowane treści

26.05.2020r.

Przestrzenna laurka dla mamy - rozwijanie umiejętności łączenia różnych materiałów oraz tworzenia układu graficznego w przestrzeni.

-łączenie różnych elementów i materiałów ze sobą

- rozwijanie umiejętności rozmieszczenia graficznego na kartce

-rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- formułowanie i pisanie życzeń

- rozwijanie szacunku dla innych

27.05.2020r.

Sam dokonuję wyborów

- kształcenie umiejętności dokonywania wyborów

- posługiwanie się pojęciami góra, dół, prawa, lewa ( położenie w przestrzeni)

-odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie

-dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii

-zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości: milimetr, centymetr

1.06.2020r.

Głośna rozmowa w autobusie

-poznawanie zasad i norm panujących w grupie

- rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych

- zasady skutecznej komunikacji

- układanie historyjki –przyczyna i skutek

- kształcenie umiejętności poprawnego mówienia zgodnego z zasadami ortofonii

-usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych

 

2.06.2020r.

Ślub żaby i bociana – redagowanie zaproszenia

-poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi

-wyrażanie  własny sądów o postaciach i zdarzeniach

-stosowanie poprawnej formy gramatycznej

-posługiwanie  się oficjalną  odmianą polszczyzny

-identyfikowanie  nadawcy  i odbiorcy wypowiedzi

- tworzenie logicznej i uporządkowanej wypowiedzi

- projektowanie zaproszenia 

9.06.2020r.

Rzeczywistość,  a udawanie

- dobieranie słownictwa do zaistniałej sytuacji

- odczytywanie intencji innych w tym sygnałów werbalnych
i niewerbalnych

- rozwijanie komunikacji

- rozwijanie rozumienia przekazów społecznych

10.062020r.

Zabawy i gry równoważne

- doskonalenie pamięci ruchowej

- ćwiczenia równoważne

- naśladowanie ruchów w tym skłonów do podanego rytmu

-  ćwiczenie spostrzegawczości i  orientacji oraz szybkość reakcji na sygnały

15.06.2020r.

Przewidywanie zachowania danej osoby

- rozwijanie przewidywalności danej czynności

- porządkowanie zdarzeń na podstawie obrazków, historyjek

- wyrażanie i identyfikowanie własnych emocji oraz odczytywanie emocji innych

23.06.2020r.

Dbam o czystość

- wdrażanie do przestrzegania zasad dbania o własne zdrowie
i bezpieczeństwo. 

- rozwijanie nawyku dbania o czystość i higienę osobistą
w konkretnych sytuacjach

- rozwijanie umiejętności kojarzenia faktów( deszcz- odpowiedni strój: kalosze, parasol, palto), prostego wnioskowania na bazie własnych obserwacji

24.06.2020r.

Czy cadillac może być tylko żółty?

- składanie pociętego obrazka w całość

- wymienianie jak największej ilości elementów po przyjrzeniu się obrazkowi

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozmieszczanie obrazu na kartce

- doskonalenie umiejętności prawidłowego odtwarzania kształtów

- przechodzenie od spostrzeżeń globalnych do analitycznych

 

 

 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna uczennicy z afazja

 

Data

Temat

Realizowane treści

29.05.2020r

Zabawy z kolorami

- umiejętne gospodarowanie miejscem na kartce

- twórcze malowanie farbami

- wzmacnianie chwytu pisarskiego

- wypełnianie konturów

- porównywanie, zestawianie różnych kolorów

- właściwe nazywanie barw

29.05.2020r.

Doskonalenie różnych form ruchu

- utrwalenie zasad utrzymania prawidłowej postawy ciała

- rozwijanie sprawności ruchowej

- „ moja szyja”- skłony, skręty ćwiczenia wykonywane w pozycjach niskich

- rozwijanie precyzji ruchów, różnych partii mięśni, dłoni, nadgarstków, palców

5.06.2020r

Dostrzegam  różnice

- wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi

- porównywanie i uzupełnianie wskazanych symboli graficznych

- wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki ,

-  uzupełninie luk wyrazowych

5.06.2020r.

Na tym kończymy  - ćwiczenia wzbogacające słownik

- układanie historyjki obrazkowej

- układanie tekstu do obrazków

- tworzenie fabuły i scalonej wypowiedzi

- kształtowanie umiejętności przewidywania określonych działań

- opisywanie zdarzeń

19.06.2020r.

„Chodzimy po górach”- zabawy i gry równoważne

 

 

- doskonalenie pamięci ruchowej

- ćwiczenia równoważne

- naśladowanie ruchów w tym skłonów do podanego rytmu

-  ćwiczenie spostrzegawczości i  orientacji oraz szybkość reakcji na sygnały

Ćwiczenia tempa wypowiedzi

 

- zabawa „mówimy wolno-coraz szybciej”

-kształtowanie umiejętności dostosowania tempa wypowiedzi do podanego rytmu

- czytanie tekstu ze zmianą intonacji

- opisywanie zdarzeń

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne          

Data

Gr.

Temat

Realizowane treści

25.05.2020r.

II

Wiem, umiem, potrafię!

- wyrabianie własnych potrzeb, opinii

- prowadzenie rozmowy na różne tematy 

- dostrzeganie własnych możliwości

– określanie własnych umiejętności, zainteresowań

27.05.2020r.

I

Wiem jak się zachować

-rozwijanie słuchania i czekania na aktywne włączenie się w rozmowę

- odkrywanie i uświadamiania sobie możliwości porozumiewania się

- kończenie opowiadania historyjek bez zakończenia

4.06.2020r.

I

Braterskie porachunki

- szanowanie godności i autonomii innych osób

- odczytywanie i nadawanie emocji

- poznawanie komunikatów nadawca- odbiorca

- stosowanie zwrotów grzecznościowych

-  zapoznanie  się z  podstawowymi zasadami kultury komunikowania się

5.06.2020r.

II

Techniki asertywnego NIE

- rozumienie  pojęcia  asertywność

 - zapoznanie z technikami odmowy

- charakteryzacja  zalety asertywnego zachowania się

-  efektywne komunikowanie się z innymi oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 

8.06.2020r.

I

Dzielę się z innymi.

- poznanie pojęcia egoizm

- czytanie opowiadania z morałem

- odczytywanie emocji innych na odstawie przeczytanego opowiadania

- rozwijanie rozumienia przekazów społecznych

10.06.2020

II

Moje największe marzenie

- właściwe reagowanie na proste polecenia 

- wykorzystanie technik malarskich do wyrażenia własnych emocji

- analizowanie własnych potrzeb i oczekiwań

19.06.2020r.

I

 

Poszukujemy odpowiedzi na trudne pytania.

- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

- zaspakajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości

- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi

22.06.2020r.

I

 

Jak się zmieniłem, czego się dowiedziałem?

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom

-poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

-praca w zespole

- autorefleksja

24.06.2020r.

II

 

Jak się zmieniłem, czego się dowiedziałem?

- ukierunkowanie ucznia ku wartościom

-poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

-praca w zespole

- autorefleksja

 

Zajęcia  korekcyjno- kompensacyjne w ZWP

Data

Temat

Realizowane treści

26.05.2020r.

Zabawy z farbami- zabawy rozwijające percepcję wzrokową.

- doznania estetyczne

- poznawanie kolorów

-rozwijanie wiary we własne możliwości

-wyrabianie płynności ruchów

- wykonywanie celowych ruchów

- doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów

2.06.2020r.

Wyszukiwanie i dobieranie

- dostrzeganie stałości powtarzanego rytmu

- kończenie ciągu rytmicznego według podanego wzoru

- układanie obrazków według kolejności

- wyszukiwanie ukrytych przedmiotów

- zabawa „ ciepło – zimno” – szukanie przedmiotów
 w najbliższym otoczeniu

-dobieranie elementów według różnych wskazówek

9.06.2020r.

Memory edukacyjne

- usprawnianie pamięci

- tworzenie szeregów

-  nauka liczebników

23.06.2020r.

Uzupełniamy obrazek

- umieszczanie przedmiotów wg. instrukcji słownej

- doskonalenie rozumienia poleceń

- nauka pojęć : pod, nad, obok, pomiędzy, przed, za

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

 

Świetlica

Lp.

Data

Temat

Treści nauczania

1

25 05 2020

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem taśmy malarskiej

Kształtowanie uwagi zwinności , kreatywności

2

28 05 2020

Układamy kompozycje z materiałów przyrodniczych

Wykorzystanie materiałów przyrodniczych z najbliższego otoczenia,  zabawa z  wyobraźnią

3

28 05 2020

Znikające obrazy

Obserwacja zjawisk naturalnych

 

4

28 05 2020

Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem urządzeń

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijanie sprawności fizycznej

5

29 05 2020

Gramy w klasy

Wyrabianie skoczności

, zwinności , szybkości

6

01 06 2020

Zabawy dzieci z różnych stron świata

Poznanie gier i zabaw dzieci z różnych kontynentów

7

03 06 2020

Gry zręcznościowe z wykorzystaniem przedmiotów

Wyrabianie sprawności, zwinności i kondycji fizycznej

8

04 06 2020

Zabawy z pokazywaniem, kalambury

Wyrabianie pamięci, kreatywności

9

04 06 2020

Układanki, gry logiczne, zgadywanki

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

10

05 06 2020

Świat w powiększeniu – obserwacja przyrody

Obserwacja świata przyrody przez lupę

świetlica

Data

Temat

Realizowane treści

25.05.2020

Interpretacja wiersza Kotek. Zapoznanie z ideą Dnia Praw Zwierząt–22 maja.

Szanowanie zwierząt. Zasady dbania o zwierzęta.

25.05.2020

Gry tematyczne, zgodne z zainteresowaniem dzieci

Sposoby spędzania wolnego czasu.

26.05.2020

Przygotowanie plakatów, ulotek o tematyce ekologicznej.

Poznawanie przyrody ojczystej.

26.05.2020

Wykonywania plakatów, ulotek o tematyce ekologicznej - część II.

Poznawanie przyrody ojczystej.

26.05.2020

Woda jako napój życia - sposoby oszczędzania wody.

Dlaczego woda jest tak ważna. Sposoby oszczędzania wody.

27.05.2020

Poznawanie pojęć: recykling, ekologia, segregacja.

Segregowania odpadów.

27.05.2020

Konkurs segregacji odpadów.

Segregowanie odpadów.

27.05.2020

Nauka piosenki o planecie.

Poznawanie przyrody i planety.

29.05.2020

Praca plastyczna „Majowy ogród”.

Rośliny na łące i ogrodzie.

29.05.2020

Czytanie wierszy o maju. Próba ułożenia własnego wierszyka.

Układanie wierszyka. Doskonalenie czytania.

1.06.2020

Dawne stolice Polski – odszukiwanie ich na mapie.

Praca z mapą. Odszukiwanie miast na mapie.

1.06.2020

Zabytki mojego miasta – oglądanie albumów, zdjęć; nazywanie budynków i pomników.

Praca z mapą. Odszukiwanie ważnych miejsc Nowej Dęby.

2.06.2020

Nowa Dęba dawniej i dziś – zabawa z mapą.

Rysowanie mapy Nowej Dęby.

2.06.2020

Praca plastyczna – tworzenie ilustracji do wybranego miejsca Nowej Dęby lub terenu gminy.

Nowa Dęba oczami dziecka.

2.06.2020

Konkurs ogólno świetlicowy: „Co wiem o Nowej Dębie?”.

Czy znam Nową Dębę?

3.06.2020

Wprowadzenie elementów wiedzy o książce.

Z czego składa się książka?

3.06.2020

Dlaczego warto czytać książki?

Funkcja i rola książki w życiu.

4.06.2020

Projektowanie okładki do książki

Tworzenie zakładki zgodnej tematycznie z książką.

5.06.2020

Czytanie całych utworów lub fragmentów najpopularniejszych bajek i wierszy dziecięcych.

Doskonalenie umiejętności czytania.

5.06.2020

Prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych książek.

Autoprezentacja.

Świetlica

Data

Temat

Realizowane treści

8.06.2020

Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana.

Podkreślanie ważnej roli matki i ojca w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

8.06.2020

Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć: kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp.

9.06.2020

Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny.

9.06.2020

Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach?

 

Podkreślanie ważnej roli matki i ojca w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

9.06.2020

Wykonywanie upominku dla mamy.

10.06.2020

Czytanie wierszy i śpiewanie piosenek o mamie.

10.06.2020

"Mój tata to ..." - swobodne wypowiedzi uczniów.

10.06.2020

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.

Przypomnienie i poszerzenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.

15.06.2020

Kiedy dzieci są szczęśliwe? - wypowiedzi dzieci.

Uświadamianie dzieciom ich wartości oraz prawa do bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych  umożliwiających dziecku swobodne wypowiadanie się.

15.06.2020

Kiedy dzieci są szczęśliwe? - praca plastyczna

19.06.2020

Gdzie dziecko w sytuacji trudnej może uzyskać pomoc?

19.06.2020

Dziecięca wizja świata i przyszłość – praca plastyczna.

22.06.2020

Zabawy integracyjne na boisku szkolnym, sali gimnastycznej lub placu zabaw – razem bawić się weselej!

22.06.2020

Najpiękniejsze miejsca w Polsce – góry, morza, pojezierza.

 

Budzenie zainteresowań krajoznawczych.

Poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski.

23.06.2020

Gdzie warto jechać w czasie wakacji? - propozycje dzieci.

23.06.2020

Polski krajobraz – praca plastyczna.

23.06.2020

Odpowiednie zachowania na obozach i koloniach – rozmowa kierowana.

 

 

 

Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia (wdrażanie do zachowania na obozach i koloniach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących poza domem).

24.06.2020

Zasady bezpiecznego zachowania poza domem – burza mózgów.

24.06.2020

Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, przypominamy numery alarmowe.

24.06.2020

Korzystamy z ważnych telefonów w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, przypominamy numery alarmowe.

25.06.2020

Podróż marzeń – gdzie chciałeś pojechać – wypowiedzi dzieci.

Umiejętność wypowiadania się

 

 

 

Data

 Temat

 Treści nauczania

 08 06 2020

 Dźwięki i hałasy wokół nas

 Odgłosy przyrody, cywilizacji,  rozpoznawanie dźwięków

 15 06 2020

 Słońce i energia słoneczna

 Przyroda wokół nas, znaczenie   Słońca energii słonecznej, zabawa „ Dzień, noc”

 19 06 2020

 Moje hobby - rower

Rodzaje rowerów, sport, czynny wypoczynek

 22 06 2020

 Piesze wycieczki

Zasady poruszania się pieszych, trasy i szlaki wycieczkowe, miejsca wypoczynku

 24 06 2020

 W podróży

Zasady bezpiecznego podróżowania, piktogramy na dworcach i lotniskach

24 06 2020

Przygotowujemy się do podróży

Przygotowanie sprzętu, pakowanie plecaka, planowanie trasy

24 06 2020

Bezpieczne wakacje

Zasady wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach w mieście. Znaki bezpieczeństwa

 

Zajęcia dodatkowe j. polski – kl. IV

Data

Temat lekcji

Treści nauczania

 

26.05.2020

"Moja mama" – opis. Wypowiedź ustna oraz kaligraficzne redagowanie opisu - wypowiedź pisemna.

 

• plan opisu

• redagowanie opisu

• kaligrafia, zasady ortograficzne

 

02.06.2020

Moje marzenia  - czytanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Dyzio marzyciel”.

• wiersz J. Tuwima „Dyzio marzyciel”

• recytacja wiersza, dykcja

• marzenia dzieci

 

09.06.2020

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie IV.

• formy wypowiedzi (opowiadanie, opis, zaproszenie)

• cechy baśni

• odmiana rzeczownika przez przypadki

 

23.06.2020

Moje bezpieczne i udane wakacje.

• bezpieczeństwo podczas wakacji

• marzenia związane z wakacjami

 

 

Zajęcia wyrównawcze w klasie II

 

DATA

TEMAT

27.05.2020r.

 

Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.

Praca z mapą Polski

- Utrwalanie mnożenia i dzielenia.

 

03.06.2020r.

 

-Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu. Zabawy z plasteliną.

- Ćwiczenia poprawiające technikę pisania.

 

10.06.2020r.

 -Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu.

- Utrwalanie mnożenia i dzielenia

- Zabawy z programem https://www.matzoo.pl/klasa2

 

   
   
   

24.06.2020r.

-Doskonalenie techniki czytania. Swobodne wypowiedzi na temat wakacyjnych planów

- Zabawy z programem https://www.matzoo.pl/klasa2

 

 

 

Zajęć kształtujących kreatywność ucznia  z języka polskiego     

l. p.

Data

Tematy zajęć

Treści programowe

1.

28.05

Środki stylistyczne i ich cechy.

nazywanie środków artystycznych;  określanie ich funkcji w utworze;

2.

04.06.

Analiza zadań trudnych w testach.

rozwijanie umiejętności formułowania opinii;                                             poszukiwanie prawidłowych odpowiedzi;

3.

25.06

Podsumowanie – pożegnanie.

dzielenie się swoimi wrażeniami

 

 

Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego  

L. p

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści

1.

25.05.

Zdania złożone – ćwiczenia.

wskazywanie orzeczeń w zdaniach;         tworzenie zdań za pomocą podanych spójników;

2.

01.06.

Czy uważnie przeczytałem lekturę?.

Określanie tematyki utworu;               wymienianie bohaterów;                                                                                                    opisywanie własnych przemyśleń;

3.

15.06.

Jak rozróżnić głoski?

omówienie podziału głosek;                        zapoznanie się z wiadomościami o głoskach;

4.

22.06.

Powtórzenie – podsumowanie pracy.

analiza własnych osiągnięć;

 

zajęcia dodatkowe z języka  polskiego   kl. V

L. p.

Data

Tematy zajęć

Realizowane treści

1.

27.05.

Czytanie wybranego tekstu, analiza.

płynne czytanie tekstu;                                          formułowanie wniosków na temat sytuacji bohaterów;

2.

03.05.

Zdania złożone .

łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone za pomocą podanych spójników;                                       zapoznanie się z wiadomościami o tworzeniu wykresów zdań;

3.

10.06.

Utrwalanie wiadomości z rozdziału VII.

wyjaśnienie mapy pojęć, utrwalenie wiadomości;

4.

22.06.

Podsumowanie pracy.

analiza działań i podsumowanie wiadomości;

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność z historii

 

Data lekcji

Temat lekcji

Realizowane treści

29.05.2020

Maria Skłodowska Curie , polska noblistka. / edziennik, epodreczniki, classroom.

-postać Skłodowskiej Curie.

- rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie.

2.06.2020

Jan Paweł II, papież pielgrzym./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski rocznica.

- postać Karola Wojtyły i Jana Pawła.

19.06.2020

„Solidarność” i jej bohaterowie./ edziennik, epodreczniki, classroom.

- okoliczności powstania Solidarności,

- bohaterowie Solidarności,

- wpływ Solidarności na przemiany w kraju.

 

 

zajęcia dodatkowe z j. angielskiego kl. V

27.05. – Tłumaczymy zdania - czas teraźniejszy i przeszły. Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny.

2.05. – Present Continuous i going to – sposoby wyrażania przyszłości. Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

Wypowiedź według wzoru, tekst narracyjny, opis.

9.06.2020 – Utrwalamy poznane wyrazy i reguły gramatyczne

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA KLASY IV - VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

29 V

Rozpoznawanie brył: graniastosłupy proste, ostrosłupy, kule, walce, stożki.

·        Rozpoznawanie i nazywanie brył na podstawie ich modeli oraz siatek

·        Rysowanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów

·        Ćwiczenia interaktywne

19 VI

Objętość i pole powierzchni prostopadłościanu. Jednostki powierzchni i objętości.

·        Obliczanie pól powierzchni i objętości wybranych prostopadłościanów

·        Podstawowe jednostki powierzchni i objętości

·        Zamiana jednostek powierzchni i objętości

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE KLASA IV

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

25 V

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe.

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły lub liczbę mieszaną – proste przypadki

·        zamiana ułamka zwykłego lub liczby mieszanej na ułamek dziesiętny – proste przypadki

·        zamiana ułamka zwykłego (liczby mieszanej) na ułamek dziesiętny metodą rozszerzania

·        zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły i zapisywanie go w postaci nieskracalnej

1 VI

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

·        dodawanie i odejmowanie w pamięci ułamków dziesiętnych − proste przypadki

·        dodawanie i odejmowanie pisemnie ułamków dziesiętnych

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

15 VI

Pola figur i jednostki pola.

·        porównywanie wielkości różnych figur za pomocą kwadratów jednostkowych

·        wymienianie podstawowych jednostek pola

·        mierzenie figury za pomocą kwadratów jednostkowych

·        rysowanie figury o danym polu

·        obliczanie pole prostokąta

·        obliczanie pole kwadratu

·        rozwiązywanie elementarnych zadań tekstowych z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta

22 VI

Bryły i ich objętości.

·        wskazywanie wierzchołków, krawędzi i ścian w prostopadłościanie i sześcianie

·        wyznaczanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków w prostopadłościanie

·        opisywanie graniastosłupów, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie i wierzchołki

·        rozróżnianie walca, stożka i kuli

·        wskazywanie modeli różnych brył

·        wymienianie podstawowych jednostek objętości

·        szacowanie i mierzenie pojemności różnych naczyń

·        mierzenie objętość sześcianu sześcianem jednostkowym

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ KLASA VIII

TERMIN

TEMAT

TREŚCI NAUCZANIA

28 V

Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

·        rysowanie prostokątnego układu współrzędnych

·        odczytywanie współrzędnych punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych

·        zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.

·        obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych;

·        obliczanie w prostych przypadkach pola wielokątów

mając dane współrzędne ich wierzchołków

·        rozpoznawanie w układzie współrzędnych odcinków równych i równoległych i prostopadłych

·        znajdowanie środka odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne)

·        obliczanie długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych

 

4 VI

Co powtórzyć na egzamin? Arkusz CKE 2019.

·        Przypomnienie najważniejszych zagadnień do egzaminu ósmoklasisty

·        Rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego CKE

25 VI

Pojęcie funkcji.

Materiał wykraczający poza podstawę programową:

·        Poznanie pojęcia funkcji, zbioru wartości i dziedziny funkcji

·        Poznanie różnych sposobów przedstawiania funkcji (za pomocą wykresu, grafu, opisu słownego, tabelki)

·        Odszukiwanie zależności w życiu codziennym będących funkcjami

 

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.