• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Klasa 0

KLASA ,,0,,

TYDZIEŃ 27  Realizacja:  23.03- 27.03.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Zimo! Do zobaczenia za rok!

1. Żegnamy cię, Zimo.

• Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.

• Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie.

• Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.

• Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek.

• Wprowadzenie litery drukowanej             i pisanej „ł i Ł”.

• Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce

• Wdrażanie do dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz czyste środowisko.

• Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czystość rąk.

• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

2.Wiosenne przebudzenie.

3.Wiosna, wiosenka.

4.Przyroda budzi się ze snu.

5.Mądrość przysłów.

TYDZIEŃ 28. Realizacja: 30.03 – 03.04.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Już przybyła wiosna miła.

1.Czas wiosennych zabaw.

• Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

• Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.

• Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.

• Wprowadzenie litery drukowanej             i pisanej „z”, „Z”.

• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

• Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

• Doskonalenie umiejętności dobierania ubrań ze względu na porę roku i pogodę.

• Zwrócenie uwagi dzieci, że w czasie deszczu najprzyjemniejsza jest wspólna zabawa z rodzeństwem, rodzicami i przyjaciółmi.

• Wdrażanie do właściwego zachowania się wobec wiosennej przyrody.

 

2.Gdy za oknem pada wiosenny deszcz.

3.Kaprysy wiosennej pogody.

4.Gramy w zielone.

5.Zwierzęta ożywiają się na wiosnę.

TYDZIEŃ 29. Realizacja: 06.04 - 08.04.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

O wiosennych świętach każdy z nas pamięta.

1.Wielkanocne zwyczaje.

• Prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą.

• Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.

• Prezentacja sztuki ludowej: muzyki, rękodzieła, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.

• Kształcenie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych.

• Wprowadzenie drukowanej                     i pisanej litery „j”, „J”.

• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

• Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

• Zachęcanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym             w czasie: odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz dekorowaniu mieszkania.

• Kształtowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.

• Uświadamianie, że dobra zabawa to taka, gdy wszyscy się dobrze bawią.

• Kształtowanie nawyku dbania                         o właściwy strój i wygląd oraz zachowanie, szczególnie w czasie uroczystości rodzinnych.

• Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.

2.Pisanki, kraszanki, jajka malowane.

3.Sztuka ludowa.

4.Z koszyczka na wielkanocny stół.

5.Świąteczne życzenia.

TYDZIEŃ 30. Realizacja: 15.04 – 22.04.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Zwierzęta z daleka i bliska

1.Wiosenna łąka.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym – prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia.

• Rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt.

• Prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f i F”.

• Badanie równoliczności zbiorów.

• Wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia, że tu i tu jest tyle samo.

• Wdrażanie do poszanowania przyrody w czasie wycieczek do lasu, parku i na łąkę.

• Uświadamianie, że dobry sen jest warunkiem zdrowia, dlatego oglądane programy telewizyjne powinny być przeznaczone dla dzieci, a czas ich oglądania nie niezbyt długi.

• Kształtowanie nawyku dbania                o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw, spacerów                           i wycieczek.

 

2.Zwierzęta na różnych kontynentach.

3.Sekrety świata zwierząt.

4.Oceany i morza.

5.Wycieczka do ZOO.

TYDZIEŃ 31. Realizacja: 23.04 – 29.04.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie.

1.W gabinecie lekarskim.

• Rozwijanie nawyku dbałości                  o codzienną higienę ciała i jamy ustnej.

• Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty                      u lekarza.

• Wprowadzenie drukowanej                       i pisanej litery „h i H”.

• Kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo) – różne wagi.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie.

 

2.Droga do zdrowia.

3.Dbamy o zęby.

4.Zdrowo się odżywiamy.

5.Sport to zdrowie.

TYDZIEŃ 32. Realizacja: 30.04 – 08.05.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe.

1.Nasi ulubieńcy.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.

• Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych.

• Wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych.

• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, dbałości o ich zdrowie, bezpieczeństwo, potrzeby.

• Wdrażanie do dbania o własne zdrowie poprzez zachęcanie do spożywania nabiału.

• Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc do osób dorosłych w czasie wystąpienia trudnej lub niebezpiecznej sytuacji.

 

2.Zwierzęta hodowlane – ptaki.

3.Zwierzęta hodowlane – ssaki.

4.Pożyteczne owady.

5.Zwierzęta i ich zwyczaje.

TYDZIEŃ 33. Realizacja: 11.05 – 15.05.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Jestem Polakiem i Europejczykiem.

1.Polska – moja ojczyzna.

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

• Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

• Kształtowanie postaw patriotycznych wobec małej ojczyzny – miejscowości i okolicy, w której mieszkają dzieci.

• Kształcenie umiejętności odróżniania fikcji literackiej od zdarzeń rzeczywistych.

• Wdrażanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, szczególnie za zdrowie i bezpieczeństwo.

• Uświadamianie ważnej roli osób dorosłych przestrzegających przed różnymi sytuacjami.

• Wdrażanie do bezpiecznego, świadomego zachowania się poza placówką.

 

2.Stolica Polski.

3.Królewski Kraków.

4.Regiony Polski.

5.Jesteśmy Europejczykami.

TYDZIEŃ 34. Realizacja:  18.05 – 22.05.2020 r.

BLOK TEMATYCZNY

TEMAT DNIA

REALIZOWANE TREŚCI

Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa.

1.Pracowici ogrodnicy.

• Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.

• Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.

• Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.

• Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

• Zachęcanie do codziennego obserwowania zmian, jakie zachodzą wiosną w przyrodzie.

• Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

• Kształtowanie nawyku witania się i żegnania z osobami bliskimi, osobami znajomymi.

 

         

 

RELIGIA KLASA „0” Opr. B. Barwińska

DATA

TEMAT

CELE OGÓLNE

26.03.2020

Dziękuję Panu Jezusowi, że pozostał wśród nas. Wielki Czwartek

- Zapoznanie z wydarzeniem Ostatniej Wieczerzy

- Kształtowanie postawy wdzięczności Jezusowi za sakrament Eucharystii i Jego obecność wśród nas

30.03.2020

Z miłości do nas Pan Jezus umiera na krzyżu.

- Ukazanie, że Jezus z miłości do nas umiera na krzyżu

- Zachęcanie do modlitwy dziękczynnej i do adoracji krzyża podczas nabożeństwa wielkopiątkowego

02.04.2020

Poznajemy Świętego Józefa

- Zapoznanie z tradycją przygotowania grobu Pańskiego w kościele

- Zachęcanie do modlitwy przy Bożym grobie (przez transmisje telewizyjne)

06.04.2020

Modlę się przy grobie Pana  Jezusa.

 

16.04.2020

Śladami Jana Pawła II

Poznajemy prawdę, że Pan Jezus wybrał Św. Piotra na swego następcę

- Ukazanie, że papież jest jego następcą

- wychowanie do modlitwy w intencji papieża

20.04.2020

Boże Miłosierdzie – śladami siostry Faustyny

- Zapoznanie z historią powstania obrazu Jezu Ufam Tobie i osobą siostry Faustyny

- Kształtowanie postawy wdzięczności za dar Bożego Miłosierdzia

23.04.2020

Uczynki miłosierdzia cz.1

- Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia co do ciała

- Kształtowanie postawy okazywania miłości dobroci wobec innych

27.04.2020

Uczynki miłosierdzia w życiu codziennym cz.2.

- Zapoznanie z uczynkami miłosierdzia co do ciała

- Kształtowanie postawy okazywania miłości dobroci wobec innych

08.05.2020

W maju oddajemy cześć Maryi

- Ukazanie prawdy, że Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą matką

- Kształtowanie postawy dziękczynienia Matce Bożej za opiekę

12.05.2020

Być świadkiem Jezusa.

 

14.05.2020

Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję

- Przedstawienie prawdy, że Pan Jezus wzorem okazywania miłości mamie

- kształtowanie postawy miłości wobec mamy na wzór Pana Jezusa

 

18.05.2020

Pan Jezus wstępuje do nieba

- Ukazanie wydarzenia Wniebowstąpienia Pana Jezusa

- Zachęcanie do modlitwy w domu i w kościele

21.05.2020

Pan Jezus zsyła Ducha Świętego

- Ukazanie biblijnego opisu zesłania Ducha Świętego

- Wzbudzenie pragnienia modlitwy do Ducha świętego

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – KL „0”

26.03 - Odczucia i nastroje. Odkreślamy swój nastrój. Poznajemy słówka hungry, tired, happy, sad, angry . Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

01.04. - Określamy swój nastrój. Śpiewamy piosenkę o nastrojach. Piosenka, wyrazy wspierane obrazkami.

7.04 - I can - ja umiem. Poznajemy nazwy czynności (jump, swim, draw, point) . Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

15.04 - Powtarzamy nazwy czynności i kojarzymy ich z poszczególnymi przedmiotami. Łączenie wyrazów z obrazkami, wyrazy wspierane obrazkami.

17.04. - Poznajemy nazwy kolejnych czynności( climb, run, fly, sing) i pokazujemy obrazki zgodne z nagraniem. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

21.04. - Utrwalamy nazwy czynności poznane do tej pory. Uczymy się piosenki i ilustrujemy piosenkę gestem 

23.04. – Poznajemy nazwy kolejnych czynności. Łączymy odpowiednie obrazki według nagrania.

29.04. - Rozpoznajemy czynności przedstawione na obrazkach i nazywamy je. Ilustrujemy te czynności gestami, wyrazy wspierane obrazkami.

05.05. - I can....Rysujemy i mówimy to, co potrafimy robić. Wypowiedzi według wzoru, rysunek

07.05. - Poznajemy nazwy owoców i poznajemy ich kolor. Historyjka obrazkowa, wyrazy wspierane obrazkami.

13.05. - I like apples and bananas. Uczymy się piosenki. Piosenka, film

15.05. Nazywamy i rysujemy owoce. Wyrazy wspierane obrazkami, wypowiedzi według wzoru.

19.05.  Poznajemy nazwy produktów spożywczych. Recytujemy rymowankę o tych produktach . Rymowanka, wyrazy wspierane obrazkami.

21.05.Mówimy zdania o tym co lubimy, a czego nie lubimy. Rysujemy uśmiechniętą i smutną buzię, wypowiedzi według wzoru.

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.