• 1 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 2 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 3 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 4 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
 • 5 Koronawirus
  W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywają się drogą elektroniczną
baner

Publiczna prezentacja osiągnięć SzPZ

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, zorganizowała 12 grudnia 2019 r. Publiczną prezentację osiągnięć szkoły oraz wyników autoewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie.

Na wydarzenie została zaproszona cała społeczność szkolna (nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, dzieci). Udział w nim wzięli także udział zaproszeni goście: dr Barbara Wolny - Wojewódzki Koordynator Sieci SzPZ w województwie podkarpackim, Renata Bal – Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, Wiesław Ordon – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wiesława Kubik – pielęgniarka szkolna; Renata Rożek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie; Barbara Pasek – koordynator Szkoły Promującej Zdrowie w Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie; Ewa Markowicz-Zając – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie; Tomasz Wolan – I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie oraz Radny Sołectwa Jadachy; Hubert Kopeć – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Statutowych i Społecznych Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

Wszystkich zebranych gości oraz całą społeczność szkolną powitała Dyrektor szkoły Pani Bernarda Głowacka, charakteryzując proces rozwoju szkoły jako placówki będącej w Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Omawiając w zarysie model działania Szkoły Promującej Zdrowie zachęciła do zapoznania się z działaniami szkoły przez ostatnie 3 lata.

Działanie te przedstawił szkolny koordynator SzPZ – Andrzej Majkut, przedstawiając zebranym różne aspekty holistycznego podejścia do zdrowia oraz dobre praktyki szkoły w tym temacie. W drugiej części przedstawiono „Wyniki autoewaluacji SzPZ oraz mocne strony działań”. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej widowni.

W dalszej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości, którzy w krótkich wystąpieniach podkreślali duże zaangażowanie w działania wszystkich uczestników oraz zwrócili uwagę na innowacyjne działania szkoły w kontekście zdrowia. Po tych krzepiących informacjach, Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział oraz zaprosiła gości oraz nauczycieli na dyskusję o zdrowiu.

Na spotkaniu nauczycieli z zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w ostatniej części tego wydarzenia wywiązała się dyskusja na temat kierunków działania polityki zdrowotnej. Dyskusja ta odbyła się w trakcie poczęstunku, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jadachów, aktywnie współpracujące ze szkołą.

Stwierdzono jednoznacznie, że zdrowie jest nieodłączną częścią człowieka  i powinno się wprowadzać wszelkie działania, które służą jego utrzymaniu.

Jako organizatorzy chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, jak i w odbywającej się później dyskusji. Wierzymy, że działania przedstawione w trakcie prezentacji wzmocnią wiarę w dbanie o zdrowie.

Szkoła Podstawowa w Jadachach

 

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.